Op deze pagina vindt u een overzicht van al onze adviesproducten.

Advies op maat op aanvraag

 • inzicht in ruimtelijke vraagstukken
 • afstemmen belangen en mogelijkheden
 • onafhankelijke ondersteuning
Naar Advies op maat

De koopstarter in beeld op aanvraag

 • inzicht in ontwikkelingen rond koopstarter in uw gemeente
 • uitgebreid kengetallenoverzicht
Naar Koopstarter in beeld

Eigenaren mobiliseren op aanvraag

 • samenwerking versterken
 • stimuleren uitvoering plannen
 • effectieve gemeentelijke inzet
Naar Eigenaren mobiliseren

Gebiedsfoto op aanvraag

 • maatwerk afgestemd op specifieke informatiebehoefte
 • koppelen verschillende databestanden en kaarten
Naar Gebiedsfoto

Gebiedsscan op aanvraag

 • inzicht in gebied en eigenaren
 • heldere visuele presentatie
 • basis voor succesvolle aanpak
Naar Gebiedsscan

Onderzoek in opdracht op aanvraag

 • situatie en ontwikkelingen in gebied
 • analyse van impact die keuzes hebben
 • basis voor weloverwogen beleid
Naar Onderzoek in opdracht

Rapportage woningmarkt op aanvraag

 • inzicht in structuur en dynamiek
 • inzicht in trends en trendbreuk
 • positie t.o.v. regionale markt
Naar Rapportage woningmarkt

Simulatiespel op aanvraag

 • situatie visualiseren en ervaren
 • data gebied inzichtelijk maken
 • betere functionele invulling centrum
Naar Simulatiespel

Snippergroen op aanvraag

 • onmisbare informatie
 • over oneigenlijk gebruik
 • kaart met snippergroenvlakken
Naar Snippergroen

Verkavelen met de Wilg op aanvraag

 • ondersteuning bij realisatie
  concrete doelen grondgebruik
 • aanvullende informatie
 • juridisch advies over herverkaveling
Naar Verkavelen met de Wilg

Verkavelen voor Groei op aanvraag

 • vernieuwend en sneller verkavelen
 • vele bijkomende voordelen
 • eenvoudig besparingen realiseren
Naar Verkavelen voor Groei