Op deze pagina vindt u een overzicht van al onze adviesproducten.

Advies op maat op aanvraag

 • inzicht in ruimtelijke vraagstukken
 • afstemmen belangen en mogelijkheden
 • onafhankelijke ondersteuning
Naar Advies op maat

De koopstarter in beeld op aanvraag

 • inzicht in ontwikkelingen rond koopstarter op woningmarkt in uw gemeente
 • uitgebreid kengetallenoverzicht
Naar Koopstarter in beeld

Gebiedsfoto op aanvraag

 • maatwerk afgestemd op specifieke informatiebehoefte
 • koppelen verschillende databestanden en kaarten
Naar Gebiedsfoto

Onderzoek in opdracht op aanvraag

 • situatie en ontwikkelingen in gebied
 • analyse van impact die keuzes hebben
 • basis voor weloverwogen beleid
Naar Onderzoek in opdracht

Simulatiespel op aanvraag

 • situatie visualiseren en ervaren
 • data gebied inzichtelijk maken
 • betere functionele invulling centrum
Naar Simulatiespel

Snippergroen op aanvraag

 • onmisbare informatie
 • over oneigenlijk gebruik
 • kaart met snippergroenvlakken
Naar Snippergroen

Verkavelen met de Wilg op aanvraag

 • ondersteuning bij realisatie
  concrete doelen grondgebruik
 • aanvullende informatie
 • juridisch advies over herverkaveling
Naar Verkavelen met de Wilg

Verkavelen voor Groei op aanvraag

 • vernieuwend en sneller verkavelen
 • vele bijkomende voordelen
 • eenvoudig besparingen realiseren
Naar Verkavelen voor Groei

Wijkpaspoort voor de warmtetransitie op aanvraag

 • gedegen basis transitievisie warmte
 • essentiële informatie op wijkniveau
 • ondersteuning bij invullen mogelijk
Naar Wijkpaspoort voor de warmtetransitie