Basisregistratie Kadaster (BRK)

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit:

  • de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten 
  • de kadastrale kaart. Hierop ziet u de ligging van de kadastrale percelen (inclusief perceelnummer) en  de grenzen van het rijk, de provincies en de gemeenten.

Ook leidingen en kabelnetwerken zijn onroerende zaken. Een geregistreerd netwerk maakt daarom onderdeel uit van de BRK. 

Nieuws

Nieuws item: Registratie rijksmonumenten in BRK vernieuwd

Afnemers van BRK Levering ontvangen mutatieberichten van de vernieuwing. Deze staan klaar op de Generieke Download Service.

Lees artikel

Agenda BRK

Nog niets gepland

Op dit moment staan er geen evenementen in deze agenda.

Vraag en antwoord

De BRK bevat authentieke en niet-authentieke gegevens. Een gegeven is authentiek als het als zodanig wordt aangemerkt in de wet van een basisregistratie of via een algemene maatregel van bestuur. Een authentiek gegeven hoort bij 1 basisregistratie. Het is van hoogwaardige kwaliteit, zodat een overheidsinstelling het kan gebruiken zonder nader onderzoek te hoeven doen.

Authentieke gegevens in de kadastrale registratie zijn:

  • kadastrale aanduidingen van onroerende zaken en appartementen
  • rechten (met uitzondering van erfdienstbaarheden)
  • kadastrale grootte van een perceel
  • persoonsgegevens van eigenaren, beperkt gerechtigden en beslagleggers

Authentieke gegevens op de Kadastrale kaart zijn:

  • de afbeelding van de kadastrale aanduidingen
  • kadastrale grenzen
  • rijks-, provincie- en gemeentegrenzen

Een overzicht van alle gegevens uit de Basisregistratie Kadaster met daarbij de vermelding wel of niet authentiek, vindt u op de website stelselvanbasisregistraties.nl.

Overheidsorganisaties die gebruikmaken van gegevens uit de Basisregistratie Kadaster betalen niet per product, maar op basis van budgetfinanciering. Het Kadaster krijgt voor deze informatieverstrekking jaarlijks een bepaald budget van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Lees meer op de pagina Budgetfinanciering BRK.

Het Kadaster legt ook een verbinding tussen de BRK en het Handelsregister (NHR) van de Kamers van Koophandel. In steeds meer van onze BRK-producten leveren wij voortaan bij organisaties (rechtspersonen en samenwerkingsverbanden) het KvK-nummer mee. Zo weet u zeker dat u de juiste gegevens van de rechtspersonen en samenwerkingsverbanden in uw stuk opneemt. U vindt met het KvK-nummer bovendien eenvoudig aanvullende en actuele gegevens over deze organisaties terug bij de Kamers van Koophandel. 

Aan onderstaande producten voegen wij het KvK-nummer toe als het gaat om gegevens van een niet-natuurlijk persoon (rechtspersonen en samenwerkingsverbanden).

Bij digitale producten is dit nummer een link naar het NHR. Bij het product BRK Levering leveren we ook het RSIN. Bij het zoeken naar niet-natuurlijke personen in Kadaster-on-line tonen wij het KvK-nummer zodat dit nummer bij ons bekend is.

Lees meer in de vraag en antwoord over de koppeling BRK-NHR.

Een notaris is verplicht bij het opmaken van een akte of registerverklaring authentieke gegevens uit de basisregistraties te gebruiken. Als een notariële akte of registerverklaring wordt ingeschreven in de BRK, controleert het Kadaster of de persoonsgegevens in de akte overeenkomen met de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Als de gegevens niet overeenkomen en de notaris heeft dit nog niet teruggemeld aan de betreffende gemeente, ontvangt de notaris van het Kadaster een verzoek om de gegevens in de akte te verbeteren.

Ja, wij zijn wettelijk verplicht elke 3 jaar de gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) te laten controleren door een externe partij. Deze toetst op basis van een controleprotocol onder andere de logische consistentie, actualiteit, volledigheid en de nauwkeurigheid van de gegevens.

Alterra Wageningen UR heeft eind 2019 de resultaten van de 3e externe audit van de Basisregistratie Kadaster opgeleverd.

Kunt u het pdf-bestand van de BRK Externe kwaliteitsrapportage niet bekijken, bijvoorbeeld omdat u de voorleesfunctie gebruikt? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088-183 5456.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.