Basisregistratie Kadaster (BRK)

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit:

  • de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten 
  • de kadastrale kaart. Hierop ziet u de ligging van de kadastrale percelen (inclusief perceelnummer) en  de grenzen van het rijk, de provincies en de gemeenten.

Ook leidingen en kabelnetwerken zijn onroerende zaken. Een geregistreerd netwerk maakt daarom onderdeel uit van de BRK. 

Nieuws

04 januari 2021

Uitbreiding kadastrale taken naar Caribisch Nederland 

Per 1 januari 2021 verschuift de verantwoordelijkheid van de kadasters op de BES-eilanden naar het Kadaster en de openbare registers. 

Lees artikel

Agenda

Vraag en antwoord