Basisregistratie Kadaster (BRK)

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit:

  • de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten 
  • de kadastrale kaart. Hierop ziet u de ligging van de kadastrale percelen (inclusief perceelnummer) en  de grenzen van het rijk, de provincies en de gemeenten.

Ook leidingen en kabelnetwerken zijn onroerende zaken. Een geregistreerd netwerk maakt daarom onderdeel uit van de BRK. 

Nieuws

13 augustus 2020

BAG API Huidige Bevragingen beschikbaar

Met de API Huidige Bevragingen kunnen gemeenten gegevens van de LV BAG bevragen. Deze BAG API is samen met VNG Realisatie ontwikkeld volgens de richtlijnen van ’Haal Centraal’.

Lees artikel

Agenda

Vraag en antwoord