Basisregistratie Kadaster (BRK)

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit:

  • de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten 
  • de kadastrale kaart. Hierop ziet u de ligging van de kadastrale percelen (inclusief perceelnummer) en  de grenzen van het rijk, de provincies en de gemeenten.

Ook leidingen en kabelnetwerken zijn onroerende zaken. Een geregistreerd netwerk maakt daarom onderdeel uit van de BRK. 

Nieuws

15 juli 2020

BRK Bevragen eerste Haal Centraal API

Efficiënt en effectief gebruikmaken van gegevens uit de Basisregistratie Kadaster met de BRK Bevragen API .

Lees artikel

Agenda

Vraag en antwoord