Kwaliteitssysteem

Het Kadaster staat voor betrouwbare gegevens op het gebied van vastgoed en geografie. Daarmee bevorderen wij de rechtszekerheid in de vastgoedmarkt. Wij streven ernaar om onze klanten de hoge kwaliteit en tijdige levering te bieden die ze mogen verwachten. Dat vraagt om een grondig systeem van onderzoek en controles en een kwaliteitshandvest.

Onderdelen van het Kwaliteitssysteem

Wij vinden het belangrijk om klachten zorgvuldig af te handelen. Ze stellen ons in staat om onze processen, producten en diensten nog beter te maken. Daarnaast volgen we de tevredenheid van onze klanten via maandelijks klanttevredenheidsonderzoek. 

Om de kwaliteit van onze registratie te toetsen voeren we steekproefsgewijs kwaliteitsmetingen uit. Via steekproeven controleren wij dagelijks bij 5% van de door ons geregistreerde gegevens of zij overeenkomen met de aangeleverde gegevens. De resultaten van onze kwaliteits- en klanttevredenheidsmetingen publiceren we in ons jaarverslag.

De resultaten kunt u bekijken op de pagina Jaarverslag.  

Kwaliteitshandvest

Welke service en kwaliteit mag u van het Kadaster verwachten? Met de servicenormen in ons kwaliteitshandvest geven wij u duidelijkheid. In de vragen en antwoorden op deze pagina leest u wat u van ons kunt verwachten.

Controle BRT en BRK

We zijn wettelijk verplicht elke 3 jaar de gegevens uit de Basisregistratie Topografie (BRT) en de Basisregistratie Kadaster (BRK) te laten controleren door een externe partij. Deze toetst op basis van een controleprotocol onder andere de logische consistentie, positionele nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en de thematische nauwkeurigheid van de gegevens. 

Geodan b.v. heeft eind 2022 de resultaten van de derde externe audit van de Basisregistratie Kadaster opgeleverd in de BRK Externe kwaliteitsrapportage.

Kwaliteitsnorm ISO 9001

We laten ons kwaliteitsmanagementsysteem regelmatig door een externe partij toetsen. Sinds 2002 is het gecertificeerd volgens de norm ISO 9001. Wij vinden het belangrijk dat iedereen hierdoor kan zien dat ook het Kadaster voldoet aan deze internationale kwaliteitsstandaard.

Vraag en antwoord

Wij beantwoorden uw vraag binnen 2 werkdagen. Is er meer tijd nodig, dan informeren wij u binnen 2 werkdagen.

U ontvangt binnen 5 dagen de aangevraagde offerte. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan informeren wij u binnen 5 werkdagen.

Als u niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen. Wij werken een klacht binnen 5 werkdagen af. Als er voor een zorgvuldige behandeling meer tijd nodig is, informeren wij u binnen 5 werkdagen over de verwachte afhandeldatum.

Bent u het niet eens met een kennisgeving of besluit van het Kadaster, dan kunt u schriftelijk een formeel bezwaar indienen. Voor de behandeling hiervan geldt de wettelijke termijn van 6 weken.

U vindt de levertijden per product en dienst op de productpagina's op deze website. U mag verwachten dat wij de door u bestelde producten of diensten leveren binnen de vermelde levertermijn. In overleg met u kunnen wij een andere levertermijn afspreken.

De verwerkingstijd van aangeboden akten en hypotheekstukken is als volgt:

  • Beslissen of stukken in de openbare registers ingeschreven kunnen worden: binnen 24 uur op werkdagen
  • Bekend maken van stukken in de Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen (Signaleren): voor 9.00 uur volgende werkdag
  • Volledige verwerking van stukken in de Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen: binnen 6 werkdagen
  • Bekend maken van beslagen in de Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen (Signaleren): binnen 1 uur na aanbieding (m.b.t. aanbieding geldt: op werkdagen waarbij stukken tussen 9.00 uur en 15.00 uur worden ingeschreven)
  • Een nieuwe grens, gebaseerd op een ingeschreven stuk, inmeten en bijwerken in de kadastrale registratie: binnen 3 maanden nadat de grens door de gezamenlijke belanghebbenden is aangewezen

De kwaliteitsnormen van onze registers en kaarten zijn als volgt:

Ontsluiten Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen

Alle aangeboden akten en hypotheekstukken nemen wij op in de openbare registers. De openbare registers worden ontsloten via een index in de Basisregistratie Kadaster, registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen en de Kadastrale kaart. Voor de ontsluiting geldt een kwaliteitsnorm van 100% volledig en juist.

Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen

In de Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen nemen wij ook andere gegevens over uit de akten en hypotheekstukken. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over de rechthebbende (het subject) en het recht (het object). Voor deze gegevens geldt een kwaliteitsnorm van 99,5% volledig en juist.

Kadastrale kaart (BRT)

Het inmeten van (nieuwe) kadastrale grenzen en het berekenen en vaststellen van (nieuwe) oppervlaktes moet voldoen aan technische specificaties (standaardafwijkingen) volgens de Handleiding voor Technische Werkzaamheden van het Kadaster. De kaart heeft een andere nauwkeurigheid dan de metingen. De kaart kan daarom niet gebruikt worden voor de bepaling van de exacte maten en ligging in het terrein.

Basisregistratie Topografie (BRT)

Het Kadaster beheert de Topografische Kaart van Nederland, het Geografisch basisbestand. Hiervoor gelden de volgende kwaliteitsnormen:

  • volledigheid en juistheid: 95%
  • actualiteit: 2 jaar

Basisregistraties en landelijke voorzieningen

Naast de Kadaster-eigen basisregistraties, de Basisregistraties Kadaster en Topografie, dragen wij zorg voor het beheer van en informatieverstrekking uit een aantal basisregistraties van anderen. Dit zijn de zogenoemde landelijke voorzieningen. Deze anderen, de bronhouders, zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de eigen basisregistraties.

Opmerkingen over de inhoud van deze landelijke voorzieningen kunt u indienen bij het Kadaster. Wij zorgen voor de terugmelding aan de bronhouder.

Lees meer over de basisregistraties en landelijke voorzieningen.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.