Kwaliteitssysteem

Zorgvuldige controle op kwaliteit gegevens

Bevorderen rechtszekerheid vastgoedmarkt 

Het Kadaster staat voor betrouwbare gegevens op het gebied van vastgoed en geografie. Daarmee bevorderen wij de rechtszekerheid in de vastgoedmarkt. Wij streven ernaar om onze klanten de hoge kwaliteit en tijdige levering te bieden die ze mogen verwachten. Dat vraagt om een grondig systeem van onderzoek en controles en een kwaliteitshandvest.

Onderdelen van het Kwaliteitssysteem

Wij vinden het belangrijk om klachten zorgvuldig af te handelen. Ze stellen ons in staat om onze processen, producten en diensten nog beter te maken. Daarnaast volgen we de tevredenheid van onze klanten via maandelijks klanttevredenheidsonderzoek. 

Om de kwaliteit van onze registratie te toetsen voeren we steekproefsgewijs kwaliteitsmetingen uit. Via steekproeven controleren wij dagelijks bij 5% van de door ons geregistreerde gegevens of zij overeenkomen met de aangeleverde gegevens. De resultaten van onze kwaliteits- en klanttevredenheidsmetingen publiceren we in ons jaarverslag.

De resultaten kunt u bekijken op de pagina Jaarverslag.  

Kwaliteitshandvest

Welke service en kwaliteit mag u van het Kadaster verwachten? Met de servicenormen in ons kwaliteitshandvest geven wij u duidelijkheid. In de vragen en antwoorden op deze pagina leest u wat u van ons kunt verwachten.

Controle BRT en BRK

We zijn wettelijk verplicht elke 3 jaar de gegevens uit de Basisregistratie Topografie (BRT) en de Basisregistratie Kadaster (BRK) te laten controleren door een externe partij. Deze toetst op basis van een controleprotocol onder andere de logische consistentie, positionele nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en de thematische nauwkeurigheid van de gegevens. 

Alterra Wageningen UR heeft eind 2019 de resultaten van de derde externe audit van de Basisregistratie Kadaster opgeleverd in de BRK Externe kwaliteitsrapportage.

Kunt u het pdf-bestand van de BRK Externe kwaliteitsrapportage niet bekijken, bijvoorbeeld omdat u de voorleesfunctie gebruikt? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088-183 5456. 

Kwaliteitsnorm ISO 9001

We laten ons kwaliteitsmanagementsysteem regelmatig door een externe partij toetsen. Sinds 2002 is het gecertificeerd volgens de norm ISO 9001. Wij vinden het belangrijk dat iedereen hierdoor kan zien dat ook het Kadaster voldoet aan deze internationale kwaliteitsstandaard.

Vraag en antwoord