Klachten en bezwaren

Lees hoe u contact met ons kunt opnemen

Twijfelt u over de gegevens in de Basisregistratie Kadaster? Wilt u een klacht indienen over een product of een factuur? Of misschien over het gedrag van een medewerker? Dan horen wij dat graag van u.

Dien een klacht in

Hebt u een klacht over een product, dienst, factuur of medewerker? Of wilt u een terugmelding of een verzoek tot herstel doen? Dan kunt u deze indienen via het formulier. 

Vraag en antwoord

Onze registratie bevat persoonsgegevens en gegevens over onroerend goed zoals perceelnummers, meetgegevens en grenzen. Denkt u dat de registratie informatie bevat die niet overeenkomt met een brondocument, zoals een notariële akte? Dan dient u hiervoor een 'Verzoek tot herstel' in, met het formulier: 'Verzoek tot herstel, klacht of terugmelding indienen'

Een klacht over een product of een dienst afgenomen bij een wederverkoper, kunt u niet bij het Kadaster indienen. Neem hiervoor contact op met het bedrijf waar u het product of de dienst hebt afgenomen.

Als uw gegevens in de Basisregistratie Kadaster gewijzigd zijn, laat het Kadaster u dat weten met een kennisgeving. Als u denkt dat de informatie op die kennisgeving niet goed is, dan kunt u dit binnen zes weken met een bezwaarschrift aan het Kadaster laten weten.

Hebt u meer dan één kennisgeving ontvangen? Dan hoeft u maar één keer een bezwaarschrift in te dienen.

U kunt u ook een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met een beslissing van het Kadaster over een Verzoek tot herstel.

U kunt direct online een bezwaarschrift indienen met het formulier 'Bezwaar indienen'. Hiervoor hebt u een DigiD-inlogcode nodig. Tijdens het invullen van dit formulier wordt u omgeleid om een elektronische (digitale) handtekening te zetten. U wordt gevraagd om uw DigiD gegevens in te vullen, daarna klikt u op 'Akkoord'. Zo plaatst u een digitale handtekening.

Naar het formulier: 'Bezwaar indienen'.

Hebt u nog geen DigiD?

Dan kunt u deze aanvragen via de website van DigiD.

U kunt uw klacht of bezwaarschrift sturen naar:
Kadaster
Postbus 668
7300 AR Apeldoorn

De volgende gegevens moeten voorkomen in uw bezwaarschrift:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • het kenmerk met de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de reden of redenen waarom u denkt dat het besluit niet klopt
  • uw handtekening

U krijgt binnen 5 werkdagen van ons een reactie. Als we voor een zorgvuldige behandeling meer tijd nodig hebben, dan informeren we u binnen 5 werkdagen over de verwachte afhandeldatum. 

Bij een klacht kan het Kadaster ervoor kiezen om de adviseur ombudszaken te betrekken. Als wij dit doen, informeren wij u hierover.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.