Onderzoeken

van of in samenwerking met het Kadaster

Lees de samenvattingen van interessante onderzoeken en download de rapporten.

12 mei 2020

Meer inzicht in informatiebehoefte bij energietransitie

Om de energietransitie mogelijk te maken, is informatie over warmte-, gas- en elektriciteitsnetten belangrijk. Hoe deel je die gegevens zo optimaal mogelijk met verschillende partijen?

Lees artikel

06 mei 2020

Nog nooit zo weinig starters op woningmarkt sinds 2006 

In kwartaal 4 van 2019 bereikte het aandeel koopstarters op de woningmarkt een dieptepunt. Starters die wel actief zijn, zijn tussen de 25 en 35 jaar.

Lees artikel

20 april 2020

Coronacrisis geeft kort schrikeffect op de woningmarkt

Op de dagen waarop het kabinet coronamaatregelen aankondigde, is een schrikreactie te zien in de particuliere aanvraag van woninginformatie. Maar woningkopers lijken in de dagen erna wel snel over hun schrik heen.

Lees artikel

12 maart 2020

Top 10 opvallendste feiten over zonneparken

In Nederland wordt fors ingezet op het opwekken van energie met zonnepanelen. Het Kadaster deed onderzoek naar deze zonneparken. Waar liggen deze parken? Hoeveel ruimte nemen deze parken in beslag? Gaan zonneparken ten koste van landbouwgrond en natuur? Hier vindt u 10 opvallende feiten uit het onderzoek.

Lees artikel

14 januari 2020

Toevoegen (dorps)gebieden aan stad beïnvloedt woningprijs nauwelijks

Woningprijzen van dorpen en buitengebieden die samengevoegd zijn met een stad hebben geen groot effect op de woningprijsontwikkeling van die stad.

Lees artikel

26 november 2019

Top 10 opvallendste feiten over senioren op de woningmarkt

10 opvallendste feiten uit onderzoek van het Kadaster over senioren op de woningmarkt, toegelicht door woningmarktexpert Paul de Vries.

Lees artikel

26 november 2019

Verhuizen het lastigst voor ouderen in krimpgebieden

8,4% van de 55-plussers uit krimpgebieden wíl wel verhuizen, maar kan niks vinden. Dit is een hoger percentage dan in andere gebieden. Onderzoekers Sophie Druif en Paul de Vries brachten hun wensen en gedrag in kaart.

Lees artikel