Onderzoeken

van of in samenwerking met het Kadaster

Lees de samenvattingen van interessante onderzoeken en download de rapporten.

Nieuws item: Van wie zijn de nieuwbouwwoningen?

Hoeveel nieuwbouwwoningen zijn er? Welk type eigenaar heeft welk type woning? En waar staan ze? Het Kadaster bracht het in kaart.  

Nieuws item: Crisis op de woningmarkt: wie slaagt, wie niet meer?

Voor wie is het crisis op de woningmarkt? Wij onderzochten de toegankelijkheid voor verschillende typen kopers tussen 2017 en 2021.

Nieuws item: Snelle doorverkoop woning levert weer meer op

Woningeigenaren die hun woning binnen 5 jaar weer verkopen, maken sinds 2015 steeds meer winst.

Nieuws item: Woningmarkt 3e kwartaal 2021: record prijsstijging

Nog nooit steeg de prijsindex zo hard. Investeerders kochten minder woningen tot juli. Welke ontwikkelingen zijn er nog meer?

Lees artikel

Nieuws item: Onderzoek BAG-EAN koppeling beschikbaar

In het kader van VIVET onderzocht het Kadaster hoe netbeheerders in hun registraties de relatie kunnen leggen tussen de energieaansluitingen en de gebouwen in de BAG. 

Lees artikel

Nieuws item: Stedeling koopt minder vaak woning in eigen stad

Mensen uit de stad kopen steeds vaker een woning buiten hun eigen stad. Wij vergeleken het aantal verhuizingen in 2014 met 2021.

Lees artikel

Nieuws item: Landbouwgrond wisselt eens in 59 jaar van eigenaar

Hoe groot is de agrarische grondmarkt? En waar wordt in grond gehandeld? De cijfers op een rij!

Lees artikel

Nieuws item: Welk effect had belastingaanpassing op starters?

De aanpassingen van de overdrachtsbelasting hadden tijdelijk een sterk effect op het koopgedrag van koopstarters.

Lees artikel

Nieuws item: Verschuivingen in koopgedrag starters op woningmarkt

Welk effect heeft de onstuimige woningmarkt op het koopgedrag van koopstarters? En wie zijn die koopstarters? Het Kadaster onderzocht het.

Lees artikel

Nieuws item: Woningmarkt 2e kwartaal 2021: weg uit de grote stad

Kopers in landelijke gemeenten kwamen steeds vaker uit de stad in dezelfde regio en kochten duurdere woningen

Lees artikel