Meerjarenbeleidsplan 2022-2026

Met vertrouwen de toekomst in

De coronapandemie heeft onze samenleving het afgelopen jaar sterk beïnvloed. Ook het Kadaster heeft snel moeten schakelen om zich aan te passen. Daarbij is een groot beroep gedaan op de inzet en flexibiliteit van onze werknemers. Zij hebben vanuit huis de dienstverlening van het Kadaster voortgezet en zijn in staat om de gebruikers te voorzien van producten en diensten. Het resultaat is een groot compliment waard en geeft vertrouwen in de toekomst.

Samenwerking en klanten

Het resultaat van afgelopen jaar hebben we niet alleen gerealiseerd, ook de samenwerking met partners heeft tot mooie resultaten geleid. Uit klanttevredenheidsonderzoeken en uit het vijfjaarlijkse wettelijke evaluatieonderzoek blijkt dat dat gewaardeerd wordt. Klanten geven aan dat onze betrouwbare, actuele en toegankelijke vastgoed- en geodata goed worden benut. Onze netwerken zijn breed en laagdrempelig en onze technologie is klant- en servicegericht. Hiermee willen we blijvend waarde toevoegen voor mensen en de maatschappij.

Actueel en beschikbaar

De maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar snel op, evenals de invloed van informatiegestuurd-, data- en technologiegedreven werken. De schaarse ruimte in Nederland in combinatie met uiteenlopende maatschappelijke opgaven vragen om een integrale en ‘fact-based’ benadering. We zien dit terug in het steeds grotere beroep op onze kennis, netwerken, data en technologie om zo een bijdrage te leveren aan lokale, nationale en grensoverschrijdende maatschappelijke vraagstukken. Onze klanten verwachten daarbij dat databronnen actueel, beschikbaar en in samenhang te gebruiken zijn, waarbij de kwaliteit van de data bekend is.

Herinrichting organisatiestructuur

We hebben onze organisatiestructuur in 2021 heringericht om in de brede behoefte aan betrouwbare en actuele vastgoed- en geo-informatie te blijven voorzien en onze mensen in staat te stellen mee te kunnen met deze ontwikkelingen. We kunnen overzicht en inzicht bieden en oplossingen faciliteren vanuit een organisatie waar data in samenhang centraal staan. Onze kernwaarden - betrouwbaar, open, relevant en gedreven - staan centraal in ons handelen. Zo staan we klaar voor de toekomst. Dit meerjarenbeleidsplan laat zien hoe we dat doen en waar we op inzetten.

We vertrouwen erop dat dit MBP u inspireert om samen met ons die inzet te realiseren en wensen u veel leesplezier toe.

Download het meerjarenbeleidsplan (pdf)