Meerjarenbeleidsplan 2023-2027

Werken aan zekerheid

Stabiliteit en zekerheid zijn belangrijker dan ooit door wat er in de maatschappij en in de wereld gebeurt. We werken elke dag aan onze processen. Wij zijn betrouwbaar en onafhankelijk. Maar we nemen ook zelf initiatief en passen ons makkelijk aan. De vraag naar data neemt alleen maar toe. En dat betekent een veranderende rol voor het Kadaster. Daarom werken we actief samen met overheden, kennisorganisaties en andere betrokken partijen. Zo vergroten we samen onze invloed. 
Lees meer over onze plannen in het meerjarenbeleidsplan.

Een korte samenvatting:
  • Burgers, bedrijven en overheden halen betere informatie uit de Basisregistratie Kadaster. Dat bereiken we door brondocumenten sneller en vollediger te verwerken. 
  • Burgers krijgen meer inzicht in hun eigen gegevens. Het proces bij het kopen van vastgoed (gebouwen of land) loopt soepeler. Dat bereiken we door informatie nog beter uit te wisselen met anderen.
  • Iedereen krijgt een beter en completer beeld van de ruimte. Daarvoor werken we samen met andere partijen aan het samenvoegen van geo-registraties. Ook willen we informatie in 3D verzamelen en laten zien.  
  • Geo-informatie is op een makkelijke manier voor iedereen te gebruiken. De data is goed, bijgewerkt en altijd beschikbaar. 
  • Wij willen burgers en bedrijven nog beter helpen. Daarom werken we aan de verdere ontwikkeling en organisatie van de basisregistraties. 
  • We stellen data centraal en gebruiken die data als basis voor ons werk. Zo ontwikkelen we ons tot een gezonde en wendbare organisatie.