Varen in het buitenland

Vaart u in het buitenland of wilt u dit gaan doen? Dan adviseren wij u uw pleziervaartuig in de zeecategorie te registreren en een zeebrief aan te vragen. Een zeebrief is een nationaliteitsbewijs van een schip. Met de Nederlandse zeebrief mag u de Nederlandse vlag voeren.

Wat hebt u nodig om een zeebrief aan te vragen?

Registreer uw boot of schip door het Kadaster de volgende formulieren ingevuld en ondertekend toe te zenden. In de toelichtingen bij de formulieren vindt u meer informatie over het invullen ervan. 

Documenten die u moet aanleveren

 • formulier Aanvraag teboekstelling schip
 • formulier Verzoek tot branding en/of aanbrengen microdots
 • formulier Aanvraag registratie pleziervaartuigen voor een pleziervaartuig korter dan 24 meter (ILT)
 • U vindt dit formulier op de website van de ILT.
 • een origineel ondertekend eigendomsbewijs
 • Dit kan bijvoorbeeld zijn: een originele Bill of Sale, of een koopovereenkomst inclusief een betalingsbewijs of de originele bijlbrief.
 • gewaarmerkte kopie van uw paspoort of identiteitskaart
 • getekende offerte voor inspectie en brandmerken als uw schip zich in het buitenland bevindt
In sommige gevallen moet u nog aanvullende documenten aanleveren. Lees het formulier aanvraag teboekstelling en de toelichting daarom goed door. Dan ziet u of er nog aanvullende documenten op uw situatie van toepassing zijn, en welke wij daarvoor nodig hebben. Als uw schip in het buitenland ligt, stuurt u ook de ondertekende offerte mee.

Toelichting bij de formulieren

Verzending formulieren

De volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren kunt u per post opsturen naar: 

Scheepsregistratie
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Vraag en antwoord

Wanneer u uw schip onder Nederlandse vlag wilt laten varen, kunt u een aanvraag Teboekstelling schip indienen bij het Kadaster. U zult ook worden geregistreerd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze overheidsinstantie bepaalt wie de Nederlandse vlag mag voeren en verstrekt, na afronding van de registratie bij het Kadaster, de zeebrief .

Het Kadaster en ILT werken samen. Wanneer u eigenaar bent van een pleziervaartschip met een lengte korter dan 24 meter, dan loopt de aanvraag voor de nationaliteitsverklaring en de zeebrief via het Kadaster. Wij sturen deze aanvraag voor u door naar de ILT.

Procedure teboekstelling en zeebrief

 • Nadat de benodigde documenten zijn ontvangen en gecontroleerd, vraagt het Kadaster bij de ILT de nationaliteitsverklaring aan.
 • Met de nationaliteitsverklaring geeft de ILT aan het Kadaster toestemming om een eigenaar te registreren in de Nederlandse zeeregistratie.
 • Wanneer het Kadaster deze nationaliteitsverklaring heeft ontvangen, wordt het schip door het Kadaster teboekgesteld.
 • Hierna neemt de inspecteur van het Kadaster contact met u op om het schip te inspecteren, te meten en te brandmerken.
 • Nadat dit is gebeurd, geeft ILT u de zeebrief af.

Als uw boot of schip in Nederland ligt, betaalt u € 550,- voor de registratie. Daarvoor inspecteert een inspecteur van het Kadaster het schip en brengt een brandmerk aan. De kosten voor een nationaliteitsverklaring en een zeebrief komen daar nog bij. Deze worden aangevraagd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Wat de bijkomende kosten hiervoor zijn, leest u op de website van de ILT

Als uw boot of schip in het buitenland ligt, betaalt u € 550,- voor de registratie. Naast de kosten voor de teboekstelling brengen wij u de reis- en verblijfskosten van de inspecteur in rekening. De uren van de inspecteur berekenen wij niet aan u door. Een offerte voor de inspectie en het aanbrengen van het brandmerk vraagt u aan bij de klantenservice Schepen via ons contactformulier.

De kosten voor een nationaliteitsverklaring en een zeebrief komen daar nog bij. Deze worden aangevraagd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Wat de bijkomende kosten hiervoor zijn, leest u op de website van de ILT

Nee, iedere aanvraag voor registratie van een boot of schip in het buitenland wordt afzonderlijk behandeld en in rekening gebracht.

Als wij uw aanvraag Teboekstelling schip hebben geaccepteerd (dat wil zeggen dat we van u de benodigde formulieren, de benodigde bewijsstukken en een ondertekende offerte hebben ontvangen) kunt u een voorlopige zeebrief aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Een voorlopige zeebrief is 6 maanden geldig en kan door de ILT afgegeven worden vóórdat inspectie en brandmerken plaatsgevonden hebben. Hebt u hier vragen over? Neem dan telefonisch contact op met de ILT. Zij zijn op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 088 - 489 00 00 (optie 3).

U ontvangt een definitieve zeebrief wanneer de registratie is afgerond. Dan heeft inspecteur het schip geïnspecteerd en een brandmerk aangebracht. Als uw schip in Nederland ligt, kan dit op korte termijn. Ligt uw schip in het buitenland, dan is dit vanwege de huidige coronamaatregelen onzeker.

Nee, uw aanwezigheid is hierbij niet noodzakelijk. Iemand anders mag namens u de inspecteur ook de weg wijzen. Het schip moet wel toegankelijk zijn om de kenmerken van het schip, zoals het motornummer, te kunnen controleren.

Nee, dat is niet mogelijk. U moet de originele bewijsstukken opsturen. Dat kan uitsluitend per post naar het volgende adres:

Scheepsregistratie
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Nee, dat is niet mogelijk. Voor registratie van een boot of schip is een origineel eigendomsbewijs nodig. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een originele Bill of Sale, of een koopovereenkomst inclusief een betalingsbewijs of de originele bijlbrief.

Nee, een doorgehaald brandmerk kan niet opnieuw worden gebruikt.

Nee, dat is niet mogelijk. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de klantenservice Schepen op telefoonnummer 088 - 183 40 63. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Schepen op telefoonnummer 088 - 183 40 63. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier

Handige link

ILT: meer over regels, certificaten en vaarbewijzen

Op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) leest u meer over regels, certificaten en vaarbewijzen.