Ondercuratelestelling inschrijven

Door inschrijving is voor iedereen duidelijk wie bevoegd is om beslissingen te nemen

Niet verplicht, wel aan te bevelen

Bent u door de rechter aangewezen als curator? Dan beslist u over geld, verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand anders. U hoeft deze rechterlijke uitspraak niet in te schrijven bij het Kadaster, maar het is wel aan te bevelen. 

Vraag en antwoord

Iemand die onder curatele is gesteld kan bijvoorbeeld niet meer zonder toestemming van de verantwoordelijke persoon zijn huis verkopen. Door inschrijving weet iedereen wie bevoegd is om beslissingen te nemen en zaken te regelen.

Het inschrijven van een ondercuratelestelling is gratis. 

Omdat een rechtelijke uitspraak voor inschrijving bij het Kadaster aan veel juridische voorwaarden moet voldoen, raden wij u af het zelf te doen en dit via een notaris te regelen. Mocht u de inschrijving wel zelf verzorgen dan vindt u op het zakelijke deel van onze website de voorwaarden voor inschrijving

Wanneer de uitspraak aan alle voorwaarden voldoet en ondertekend is door de griffier van de rechtbank, stuurt u het originele exemplaar naar: 

Kadasterkantoor Arnhem
Mr. E.N. van Kleffensstraat 8
6842 CV Arnhem 

Nadat de ondercuratelestelling is ingeschreven, sturen wij u het afschrift retour.

Omdat een rechterlijke uitspraak voor inschrijving bij het Kadaster aan veel juridische voorwaarden moet voldoen raden wij u af het zelf te doen. U kunt de inschrijving door een notaris laten verzorgen.

Bij het einde van een ondercuratelestelling kan de rechterlijke uitspraak als volgt worden doorgehaald bij het Kadaster: 

 1. De curatele eindigt door het verstrijken van de ingestelde tijdsduur
  Als de ondercuratelestelling eindigt door het verstrijken van de duur waarvoor het is ingesteld, kan de inschrijving worden doorgehaald met het inschrijven van een  verklaring van waardeloosheid. De notaris kan deze verklaring opmaken.
 2. De curatele eindigt door het overlijden van betrokkene
  Als  de ondercuratelestelling eindigt door het overlijden van de betrokken persoon, kan de rechterlijke uitspraak worden doorgehaald door het inschrijven van een verklaring van waardeloosheid of een verklaring van erfrecht waarin de notaris constateert dat de ondercuratelestelling is geëindigd.
 3. Curatele wordt omgezet in bewind of mentorschap
  Als de ondercuratelestelling eindigt doordat de deze wordt omgezet in een onderbewindstelling of mentorschap, dan kan op basis van het inschrijven van de rechterlijke uitspraak over de onderbewindstelling of het mentorschap, de ondercuratelestelling worden doorgehaald. De rechterlijke uitspraak moet ‘in kracht van gewijsde zijn gegaan’. Dit betekent dat er geen verzet of hoger beroep is ingesteld tegen deze uitspraak.
 4. De kantonrechter heft de curatele op
  Als de ondercuratelestelling eindigt door opheffing door de kantonrechter, dan kan de rechterlijke uitspraak van de opheffing worden ingeschreven. De  ondercuratelestelling wordt op basis daarvan doorgehaald. Dit gebeurt zodra de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan (er is geen verzet of hoger beroep tegen deze beschikking) of vanaf de in de beschikking vermelde ingangsdatum.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00, optie 2. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Handige link

Curatele, bewind en mentorschap

Informatie over de verschillen tussen 3 maatregelen om mensen te beschermen die zelf niet goed beslissingen kunnen nemen.