Onderzoek in de openbare registers

 

Bent u op zoek naar bepaalde akten zoals een splitsingsakte? Of zoekt u kadastrale nummers van een perceel uit het verleden of heden? Wij kunnen de akte waarin dit staat voor u opzoeken in de openbare registers. Ook onderzoek of er onroerend goed op uw naam staat is mogelijk.

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle mogelijke onderzoeken in de openbare registers van het Kadaster.

Erfdienstbaarhedenonderzoek

In een Erfdienstbaarhedenonderzoek ziet u welke erfdienstbaarheden rusten op een perceel. Denk aan een recht van overpad. Handig om te weten als u een huis koopt.

Naar Erfdienstbaarhedenonderzoek

Vroegere eigenaren opvragen

Zoekt u de vroegere eigenaren van een perceel? Wie dat zijn staat vermeld in de verkrijgingsakte of de titel van aankomst. Wij kunnen deze voor u opzoeken.

Naar Vroegere eigenaren opvragen

Vroegere percelen opvragen

Uit welke percelen een bepaald perceel is ontstaan? Of in welke nieuwe percelen een perceel is opgegaan? Wij kunnen voor u uitzoeken hoe het zit.

Naar Vroegere percelen opvragen

Bijzonder type akte opvragen

U zoekt een akte als een verkrijgingsakte, splitsingsakte, akte van appartementsrecht, schenking of een vestiging van opstal of erfpacht?

Naar Bijzonder type akte opvragen

Bepaling in akte opvragen

Zoekt u een bepaling in een akte, zoals een kettingbeding, ontbindende of opschortende voorwaarden of mandeligheden? Deze kunnen wij voor u opzoeken.

Naar Bepaling in akte opvragen

Specifiek stuk opvragen

Zoekt u een specifiek stuk? Dit zijn unieke brondocumenten die door een particulier, overheidsinstantie, rechtbank of advocaat zijn ingeschreven in de openbare registers

Naar Specifiek stuk opvragen

Specifieke akte opvragen

Hebt u een specifieke akte van een bepaalde woning of perceel nodig, maar weet u het deel en nummer niet?

Naar Specifieke akte opvragen

Negatieve mededeling (geen onroerend goed op dit moment)

Verklaring waarmee u aantoont dat u geen onroerend goed op uw naam heeft staan. Deze kunt u nodig hebben voor huursubsidie.

Naar Negatieve mededeling