Onderzoek in de openbare registers

Een specifiek stuk of andere informatie nodig?

Wij zoeken het voor u op

  Bent u op zoek naar een bepaling in een akte, informatie over vroegere percelen of een specifiek stuk? Ook onderzoek of er onroerend goed op uw naam staat is mogelijk. Wij kunnen dergelijke informatie uit akten en stukken voor uw opzoeken in de openbare registers.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de mogelijkheden.

Akte van ruilverkaveling opvragen vanaf 49,-

 • gegevens eigenaren en perceel
 • eventuele erfdienstbaarheden of belemmeringen
 • kadastrale nummers of kavelnummers ruilverkaveling
Naar Akte ruilverkaveling opvragen

Negatieve mededeling (geen onroerend goed op dit moment) Vanaf 15,25

 • handig bij aanvragen huursubsidie
 • ondertekend door een bewaarder
Naar Negatieve mededeling

Vroegere eigenaren opvragen vanaf 73,50

 • vroegere eigenaren perceel inzien
 • particuliere en zakelijke eigenaren
 • kopie akte mee bestellen
Naar Vroegere eigenaren opvragen

Specifiek stuk opvragen 49,-

 • wij zoeken voor u
 • vind een uniek brondocument
 • kopie van een stuk bijbestellen mogelijk
Naar Specifiek stuk opvragen

Onderzoek op naam 73,50 per onderzoek

 • bewijs bij geschillen, rechtszaken, claims schadeloosstelling
 • interessant voor eigen onderzoek
Naar Onderzoek op naam

Bepaling in akte opvragen vanaf 73,50

 • wij zoeken voor u
 • bekijk zaken als een kettingbeding
 • kopie akte bijbestellen mogelijk
Naar Bepaling in akte opvragen

Vroegere percelen opvragen 49,- per object

 • bekijk waaruit een perceel is ontstaan
 • of bekijk hoe een perceel gesplitst is
 • overzicht relatie tussen oud en nieuw
Naar Vroegere percelen opvragen

Akten die u direct kunt opvragen

U kunt een kopie (afschrift uit de registers) aanvragen van bepaalde akten. In de openbare registers van het Kadaster zijn vooral eigendoms- en hypotheekakten te vinden.