Onderzoek in de openbare registers

Bent u op zoek naar een bepaling in een akte, informatie over vroegere percelen of een specifiek stuk? Ook onderzoek of er onroerend goed op uw naam staat is mogelijk. Wij kunnen dergelijke informatie uit akten en stukken voor u opzoeken in de openbare registers.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de mogelijkheden.

Specifiek stuk opvragen

€ 56,-
 • wij zoeken voor u
 • vind een uniek brondocument
 • kopie van een stuk bijbestellen mogelijk
Naar Specifiek stuk opvragen

Vroegere percelen opvragen

€ 56,- per object
 • bekijk waaruit een perceel is ontstaan
 • of bekijk hoe een perceel gesplitst is
 • overzicht relatie tussen oud en nieuw
Naar Vroegere percelen opvragen

Vroegere eigenaren opvragen

vanaf € 84,-
 • vroegere eigenaren perceel inzien
 • particuliere en zakelijke eigenaren
 • kopie akte mee bestellen
Naar Vroegere eigenaren opvragen

Negatieve mededeling (geen onroerend goed op dit moment)

Vanaf € 16,45
 • handig bij aanvragen huursubsidie
 • ondertekend door een bewaarder
Naar Negatieve mededeling

Bepaling in akte opvragen

vanaf € 84,-
 • wij zoeken voor u
 • bekijk zaken als een kettingbeding
 • kopie akte bijbestellen mogelijk
Naar Bepaling in akte opvragen

Akte van ruilverkaveling opvragen

vanaf € 56,-
 • gegevens eigenaren en perceel
 • eventuele erfdienstbaarheden of belemmeringen
 • kadastrale nummers of kavelnummers ruilverkaveling
Naar Akte ruilverkaveling opvragen

Akten die u direct kunt opvragen

U kunt een kopie (afschrift uit de registers) aanvragen van bepaalde akten. In de openbare registers van het Kadaster zijn vooral eigendoms- en hypotheekakten te vinden.