Onderzoek in de openbare registers

 

Bent u op zoek naar bepaalde akten zoals een splitsingsakte? Of zoekt u kadastrale nummers van een perceel uit het verleden of heden? Wij kunnen de akte waarin dit staat voor u opzoeken in de openbare registers. Ook onderzoek of er onroerend goed op uw naam staat is mogelijk.

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle mogelijke onderzoeken in de openbare registers van het Kadaster.

Specifiek stuk opvragen

Zoekt u een specifiek stuk? Dit zijn unieke brondocumenten die door een particulier, overheidsinstantie, rechtbank of advocaat zijn ingeschreven in de openbare registers

Naar Specifiek stuk opvragen

Bepaling in akte opvragen

Zoekt u een bepaling in een akte, zoals een kettingbeding, ontbindende of opschortende voorwaarden of mandeligheden? Deze kunnen wij voor u opzoeken.

Naar Bepaling in akte opvragen

Vroegere eigenaren opvragen

Zoekt u de vroegere eigenaren van een perceel? Wie dat zijn staat vermeld in de verkrijgingsakte of de titel van aankomst. Wij kunnen deze voor u opzoeken.

Naar Vroegere eigenaren opvragen

Vroegere percelen opvragen

Uit welke percelen een bepaald perceel is ontstaan? Of in welke nieuwe percelen een perceel is opgegaan? Wij kunnen voor u uitzoeken hoe het zit.

Naar Vroegere percelen opvragen

Laatst ingeschreven akte opvragen

Hebt u de laatst ingeschreven akte van een bepaalde woning of perceel nodig, maar weet u het deel en nummer niet?

Naar Laatst ingeschreven akte opvragen

Bijzonder type akte opvragen

U zoekt een akte als een verkrijgingsakte, splitsingsakte, akte van appartementsrecht, schenking of een vestiging van opstal of erfpacht?

Naar Bijzonder type akte opvragen

Negatieve mededeling (geen onroerend goed op dit moment)

Verklaring waarmee u aantoont dat u geen onroerend goed op uw naam heeft staan. Deze kunt u nodig hebben voor huursubsidie.

Naar Negatieve mededeling

Erfdienstbaarhedenonderzoek

In een Erfdienstbaarhedenonderzoek ziet u elke erfdienstbaarheden rusten op een perceel. Denk aan een recht van overpad. Handig om te weten als u een huis koopt.

Naar Erfdienstbaarhedenonderzoek