Algoritmeregister

Meer over de algoritmes die wij gebruiken

Op deze pagina vindt u beknopte informatie over de algoritmes die we gebruiken bij onze dienstverlening. Voor meer informatie verwijzen we per algoritme naar het algoritmeregister van de rijksoverheid.

5 toepassingen van algoritmen

Akte AI

Akte AI neemt data uit notariële akten automatisch over. Een medewerker controleert de akte en past waar nodig aan. Dat scheelt tijd en voorkomt fouten.

Rechtsfeiten 2e deel KIK-akten

In het 2e deel van een KIK-akte horen geen rechtsfeiten te staan. Dit algoritme helpt ons om rechtsfeiten te herkennen. Zo komt de BRK overeen met de akte.

Loki

Hoe helpt een chatbot om informatie uit kadastrale databronnen toegankelijk te maken voor burgers? Dat onderzochten we met Loki. Wij werken aan Loki 3.0.

Kadastrale kaart next

Met kunstmatige intelligentie bouwen we de kadastrale kaart opnieuw op. Hiervoor gebruiken we scans van originele historische veldwerken.

Transfer

Landinrichting is ingewikkeld: veel partijen hebben allemaal een belang. Algoritme Transfer berekent objectief wat de best mogelijke nieuwe situatie is.

Vraag en antwoord

Een algoritme is een vooraf bepaalde set regels of stappen, die de computer volgt. Een algoritme gebruikt hiervoor gegevens (data). Sommige algoritmes kunnen zelf nieuwe stappen leren. Bijvoorbeeld als ze nieuwe data verwerken.

Een voorbeeld: een algoritme moet in een akte herkennen of iets een rechtsfeit is of niet. Daarvoor krijgt het algoritme eerst een trainingsset van data om te leren wat een rechtsfeit is. Daarna kan het zelf rechtsfeiten herkennen.

Met algoritmen kunnen we dus werk automatiseren dat eerst door mensen werd gedaan. Of een algoritme vind de juiste informatie in een grote hoeveel gegevens. Wel zijn er altijd mensen nodig om het algoritme te maken, te trainen en te beheren. En eventueel ook te controleren. 

  1. Sommige algoritmen bestaan uit een groot aantal regels die we zelf hebben geformuleerd.

  2. Andere algoritmen zijn gebaseerd op machine learning. We wijzen dan bijvoorbeeld op luchtfoto’s voorbeelden aan. Het computerprogramma leert dan op basis van die voorbeelden patronen en hun kenmerken te herkennen.  

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Handige link

Bekijk meer algoritmes van de rijksoverheid

Op deze website vindt u meer informatie over algoritmes en wordt uitgelegd hoe Nederlandse overheidsorganisaties algoritmes gebruiken in hun werk.