Akte inschrijven bij koop van een huis

Welke stappen worden gezet bij de koop van een huis voor het aanbieden, inschrijven en verwerken van een akte? Het gaat dan om een akte van levering of leveringsakte. 

U ziet in de video op deze pagina welke stappen er worden gezet. Vanaf het moment dat de koopovereenkomst is ondertekend tot en met de inschrijving bij het Kadaster. U kunt de 7 stappen ook nalezen op deze pagina.

Video: akte tot registratie

 

7 stappen uit de video op een rij

 1. Koopovereenkomst

  De notaris, een makelaar of de koper en verkoper stellen een koopovereenkomst op. De koopovereenkomst kan worden ingeschreven bij het Kadaster.

  Het voordeel van inschrijving is dat de koper 6 maanden beschermd is. De woning kan dan worden overgedragen zonder nadelige gevolgen voor de koper. Dit wordt Vormerkung (uit het Duits) genoemd. De koper is dan bijvoorbeeld beschermd tegen: 

  • verkoop van de woning aan een hogere bieder 

  • faillissement van de verkoper 

  • latere beslaglegging op de gekochte woning

 2. Leveringsakte

  De notaris stelt de leveringsakte (akte van levering) op. Daarvoor controleert de notaris eerst of de verkoper wel de eigenaar is, en of er hypotheken of beslagen op het huis rusten. Dat noemen we de 1e inzage.
 3. Controle en ondertekening

  Bij de 2e inzage kijkt de notaris of er niks veranderd is. Dat doet de notaris op de dag dat de akte wordt ondertekend door de koper en verkoper.
 4. Notaris biedt akte aan bij Kadaster

  De notaris biedt de akte aan voor inschrijving bij het Kadaster. Dat gebeurt meestal geautomatiseerd.
 5. Controle van de akte door het Kadaster

  Het Kadaster kijkt of de akte helemaal in orde is. Als dat zo is, wordt de akte ingeschreven in het openbare register. De notaris krijgt een bewijs van inschrijving.
 6. Laatste controle door de notaris

  Als de notaris het bewijs van inschrijving heeft ontvangen, voert deze een laatste controle uit. Dat is de 3e inzage. De notaris kijkt dan of er geen andere stukken zijn ingeschreven die de levering in de weg kunnen staan. Als alles klopt, dan wordt de koopprijs uitbetaald aan de verkoper.
 7. Akte verwerkt in Basisregistratie Kadaster

  De akte wordt binnen 6 dagen verwerkt in de Basisregistratie Kadaster.

Vraag en antwoord

Een akte van levering wordt ook wel een leveringsakte genoemd. Door deze akte te ondertekenen bij de notaris en deze te laten inschrijven bij het Kadaster wordt de eigendom van de woning overgedragen.

Een koopovereenkomst en de leveringsakte zijn niet hetzelfde. Een leveringsakte wordt soms een koopakte of transportakte genoemd. De leveringsakte (akte van levering) is bij het Kadaster op te vragen.

Kijk voor meer informatie op de pagina Koopakte opvragen.

Van alle grond en gebouwen in Nederland ligt vast wie welke rechten heeft. De registratie waarin dit staat is de Basisregistratie Kadaster (BRK). Daarin staan gegevens van woningen, schepen, luchtvaartuigen, percelen, wegen en netwerken van kabels en leidingen. De gegevens uit de BRK zijn beschikbaar voor iedereen.

Meer informatie over de BRK is te vinden op onze zakelijke website op de pagina BRK.

Een KIK-akte is een akte die automatisch kan worden verwerkt door het Kadaster. KIK staat voor Ketenintegratie Inschrijving Kadaster. Notarissen kunnen hier gebruik van maken. 

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00, optie 2. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.