Internationaal

Kennisdeling met internationale organisaties

Advies geven aan buitenlandse overheden

Het Kadaster werkt internationaal mee aan de verbetering van het registeren van grond en eigendom. Zo adviseren wij buitenlandse overheden over het inrichten van landregistraties en geografische systemen. Ook zorgen we wereldwijd voor voorlichting en onderwijs en onderhouden we veel internationale relaties. 

Bijdrage aan armoedebestrijding

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat landrechten goed zijn geregeld. Elk stukje grond is nauwkeurig door het Kadaster in kaart gebracht. In 70% van de wereld is eigendomsregistratie echter nog niet op orde.

Wij dragen bij aan de internationale ambitie om wereldwijd mensen eigendom en zeggenschap over grond te geven. Dit is een bijdrage aan het doel om extreme armoede in de wereld te beëindigen, volgens de VN ‘de grootste uitdaging van deze tijd’. Het is daarmee het belangrijkste doel van de Sustainable Development Goals (SDG’s) 2015-2030. 

Projecten en advies wereldwijd

In ons Engelstalige magazine Abroad leest u over de actuele ontwikkelingen van onze internationale activiteiten. 

Lees de nieuwste Abroad op kadaster.com

Internationale projecten

Als Nederlands Kadaster zijn wij toonaangevend in de wereld. Wij delen onze kennis en kunde graag met internationale organisaties. We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze elders in de wereld in te zetten. Goede landregistratie is een voorwaarde voor economische groei en voor verbetering van leefomstandigheden. 

Meer informatie op Kadaster.com (Engels)

Documentaire Ontheemd

Documentairemakers Heddy Honigmann en John Appel brengen in de film 'Ontheemd' 2 landen in beeld waar landrechten in de kinderschoenen staan. Ze vergelijken de situatie in deze landen met Nederland. 

Bekijk de documentaire Ontheemd op YouTube (45 minuten).

Rutte reikte 1e eigendomsbewijzen in Colombia uit

Premier Rutte heeft in Colombia de 1e eigendomsbewijzen uitgereikt aan boeren in het dorpje Los Mandarinos. Het Kadaster helpt de Colombiaanse regering om na het FARC-tijdperk de landadministratie snel en efficiënt op te zetten. Dit is onderdeel van het project Land in Peace.

Naar het artikel.

Vraag en antwoord