Internationaal

Het Kadaster werkt internationaal mee aan de verbetering van het registeren van grond en eigendom. Zo adviseren wij buitenlandse overheden over het inrichten van landregistraties en geografische systemen. Ook zorgen we wereldwijd voor voorlichting en onderwijs en onderhouden we veel internationale relaties. 

Bijdrage aan armoedebestrijding

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat landrechten goed zijn geregeld. Elk stukje grond is nauwkeurig door het Kadaster in kaart gebracht. In 70% van de wereld is eigendomsregistratie echter nog niet op orde.

Wij dragen bij aan de internationale ambitie om wereldwijd mensen eigendom en zeggenschap over grond te geven. Dit is een bijdrage aan het doel om extreme armoede in de wereld te beëindigen, volgens de VN ‘de grootste uitdaging van deze tijd’. Het is daarmee het belangrijkste doel van de Sustainable Development Goals (SDG’s) 2015-2030. 

Internationale projecten op Kadaster.com

Goede landregistratie is een voorwaarde voor economische groei en voor betere leefomstandigheden. Wij delen onze kennis via internationale projecten.

Abroad, ons internationale magazine en nieuwsbrief

In ons Engelstalige magazine Abroad leest u over de actuele ontwikkelingen van onze internationale activiteiten. Of abonneer u op de gratis nieuwsbrief.

About us: information in English

Do you read English and want to know more about us, the Netherlands’ Cadastre, Land Registry and Mapping Agency? A section of our site is in English.

Highlights van ons werk

Rutte reikte in Colombia eigendomsbewijzen uit

Het Kadaster hielp in Colombia om na het FARC-tijdperk de landadministratie snel en efficiënt op te zetten. Premier Rutte reikte de 1e eigendomsbewijzen uit. 

Zo dragen landrechten bij aan de rechten van de mens

Onderdeel van de ‘Universele verklaring van de rechten van de mens’ is het recht op eigendom. Waarom is dit zo belangrijk? En hoe raakt het landregistratie?

Vraag en antwoord

Het Kadaster is internationaal actief met voorlichting, onderwijs en onderzoek. Dit is onderdeel van ons beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

  • Samen met ITC (Universiteit Twente) hebben we de School for Land Administration Studies opgericht.
  • We delen onze kennis met organisaties als de Wereldbank en Federation International de Geomètres (FIG).
  • Het Kadaster beheert het International Office of Cadastre and Land Records (OICRF), het internationale documentatiecentrum van FIG op het gebied van landregistratie. 

Naar website OICRF.

  • We delen onze kennis buiten de Nederlandse grenzen. Dat doen we door bijdragen te leveren aan internationale congressen, symposia, publicaties en onderwijsprogramma's.
  • Het Kadaster wisselt veel kennis uit in multilaterale en koepelorganisaties, zoals de FIG (Federation Internationale de Géomètres).
  • Bij de Verenigde Naties zijn we actief binnen UN-Habitat en UN-GGIM (Global Geospatial Information Management). De binnen UN-GGIM geformeerde werkgroep voor landadministraties en land management staat onder voorzitterschap van het Kadaster, namens Nederland.
  • Via het Open Geospatial Consortium blijven we in contact met het internationale geo-bedrijfsleven en standaardisatieorganisaties.
  • We zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de WPLA (Working Party on Land Administration).
  • We zijn vertegenwoordigd in het management board van EuroGeographics.

We werken in een internationale omgeving. We hebben bijvoorbeeld te maken met Europese gegevensstandaarden en wetgeving. Maar ook met snel opkomende technologische ontwikkelingen en digitale werkmethoden. We willen hierin een sturende rol spelen en zorgen dat we goed op de hoogte zijn. Dat is in het belang van een goed werkend Kadaster en in het belang van de Nederlandse burger.

Onze internationale adviesactiviteiten vallen niet onder onze hoofdtaken. Ze vormen een zogenoemde nevenactiviteit. Ze worden gefinancierd uit externe fondsen, zoals van de Europese Commissie, Verenigde Naties en Wereldbank. De fondsen dekken onze kosten.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.