8000 404 pagina - Kadaster.nl particulier

Pagina niet gevonden

Mogelijk is de informatie die u zoekt verhuisd of verwijderd

Er zijn 2 plekken op deze website waar u informatie kunt vinden:

Zoek op het particuliere gedeelte van onze website:

  • typ het onderwerp waarover u informatie zoekt op de pagina zoeken particulier
  • maak een keuze uit verschillende situaties, producten en andere informatie in het menu

Zoek op het zakelijke gedeelte van onze website:

  • typ het onderwerp waarover u informatie zoekt via de pagina zoeken zakelijk
  • maak een keuze uit registraties, producten, branche-informatie en andere informatie via het menu
0 HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: private, no-cache, no-store, must-revalidate Content-Length: 156766 Content-Type: text/html;charset=UTF-8 Date: Wed, 07 Jun 2023 23:05:22 GMT Etag: "be6f73bc" Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT Pragma: no-cache Set-Cookie: _b73d53=9170d5030a9ca1d9; Path=/; HttpOnly; SameSite=Strict Set-Cookie: COOKIE_SUPPORT=true; Max-Age=31536000; Expires=Thu, 06-Jun-2024 23:05:23 GMT; Path=/; HttpOnly Set-Cookie: COOKIE_SUPPORT=true; Max-Age=31536000; Expires=Thu, 06-Jun-2024 23:05:23 GMT; Path=/; HttpOnly X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN Wet Markt en Overheid; voorspelbaar en transparant - Kadaster.nl particulier

Wet Markt en Overheid

Concurrentievervalsing voorkomen

Voorspelbaar en transparant

Soms biedt het Kadaster diensten aan die ook door private partijen worden aangeboden. In dat geval houden wij ons aan de gedragsregels die beschreven staan in de Wet Markt en Overheid. Het Kadaster houdt zich aan de wet en wil voorspelbaar en transparant zijn in zijn keuzes.

Meer over de Wet Markt en Overheid

De Wet Markt en Overheid heeft als doel: voorkomen van concurrentievervalsing als overheidsorganisaties zich op een markt begeven. Bij een economische activiteit moet een overheidsorganisatie zich aan de Gedragsregels houden (artikel 25i tot en met 25l). Deze wet is onderdeel van de Mededingingswet en geldt sinds 1 juli 2012. 

Lees meer over de Mededingingswet op Overheid.nl

Intern Wegingskader

Het Kadaster gebruikt een eigen Wegingskader om te toetsen of een activiteit economisch van aard is, of de Wet Markt en Overheid van toepassing is en of we voorspelbaar zijn over die activiteit. Het interne Wegingskader gebruiken wij bij ontwikkeling van nieuwe producten of diensten en wanneer klanten ons om maatwerk vragen. 

Naar het Wegingskader Wet Markt en Overheid