Erfenis woning, boot of grond inschrijven

Hebt u een huis, stuk grond of een boot geërfd? Laat de notaris een verklaring van erfrecht inschrijven bij het Kadaster. U staat dan vermeld als eigenaar in de kadastrale registratie.

Geërfd eigendom registreren bij Kadaster

In de kadastrale registratie ligt vast wie eigenaar is van een perceel of een teboekgesteld schip. Als iemand overlijdt, blijft de overledene als rechthebbende in de registratie vermeld, totdat er een verklaring van erfrecht (of een verdelingsakte) is ingeschreven. Een verklaring van erfrecht kunt u door een notaris laten opstellen. De notaris zorgt ook voor de inschrijving bij het Kadaster. Dat kunt u niet zelf doen.

Verklaring van erfrecht

In de verklaring van erfrecht kunnen verschillende zaken over de nalatenschap worden vastgelegd.

Voordelen van inschrijving 

Nadat u een verklaring van erfrecht via een notaris hebt laten inschrijven bij het Kadaster, staat u als eigenaar geregistreerd bij het Kadaster. Zo is de erfenis goed geregeld. Dit houdt het volgende in:

  • Doorlopende kosten worden op tijd doorberekend aan de rechtmatige eigenaar. Zo ontvangt u de WOZ-beschikking op uw naam en niet gericht aan ‘de erven van’. 
  • U wordt als nabestaande niet onverwacht geconfronteerd met extra kosten wanneer u de geërfde woning, grond of boot vervolgens verkoopt.
  • Als de informatie over onroerende goederen na overlijden snel op orde is, hoeven overheidsorganisaties achteraf minder te verbeteren. De afhandeling is daardoor sneller achter de rug.

Wat wordt vastgelegd?

In een verklaring van erfrecht staat bijvoorbeeld:

  • Wie zijn de erfgenamen?
  • Is er een testament en wat staat daar in?
  • Was de overledene getrouwd? Zo ja, in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden?
  • Wie is bevoegd om de nalatenschap te beheren en erover te beschikken? Wie is verantwoordelijk voor de afwikkeling ervan?

Vraag en antwoord

Nee, maar met het inschrijven van een verklaring van erfrecht voorkomt u dat de overledene als rechthebbende geregistreerd blijft staan in de kadastrale registers, terwijl de erfgenamen juridisch rechthebbende (eigenaar) zijn geworden.

Alleen een notaris kan een verklaring van erfrecht laten inschrijven bij het Kadaster. Wilt u hier meer over weten of een verklaring laten inschrijven? Neem dan contact op met een notaris.

Het inschrijven van een verklaring van erfrecht bij het Kadaster is gratis. Maar de notaris berekent u waarschijnlijk wel kosten. Bijvoorbeeld voor het opmaken van de verklaring van erfrecht. Wilt u weten hoeveel dat kost? Informeer dan bij de notaris. 

Als een nalatenschap bestaat uit onroerend goed in het buitenland, kan een Europese verklaring van erfrecht een oplossing bieden. Hebt u hier vragen over? Neem dan contact op met een notaris. 

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Handige links

Notaris over woning erven

Een woning erven, wat komt erbij kijken? Over verkoop, erfgenamen die er blijven wonen, het bepalen van de waarde en erfbelasting.

Kadastrale gegevens inzien

Op Mijn Overheid kunt inloggen met DigiD. Dan kunt u uw eigen kadastrale gegevens en uw WOZ-waarde inzien. Ook kunt u hier onze post digitaal ontvangen.