Splitsing t.b.v. grenscorrectie

Handig als u de gebruiksgrens van uw huis wilt laten vastleggen

Werkelijke gebruik van een grens vastleggen

Gebruikt u een strook grond van uw buren? Als uw buren het hiermee eens zijn, kunt u de gebruiksgrens van de grond laten vastleggen, bijvoorbeeld voor een toekomstige verkoop. Wij kunnen dan een Splitsing t.b.v. grenscorrectie voor u uitvoeren. U moet daarna naar de notaris om de eigendomsoverdracht vast te laten leggen. 

Wat kunt u verwachten?

Uitgebreide uitleg over een Splitsing t.b.v. grenscorrectie vindt u op de pagina Uitleg Splitsing t.b.v. grenscorrectie.

Splitsing t.b.v. grenscorrectie voor het gekozen adres:
Stollenbergweg 14, 6572AC, Berg en Dal

Een Splitsing voor een grenscorrectie kan alleen als u voldoet aan alle voorwaarden. Bekijk welke voorwaarden dit zijn.
Blijkt na de meting dat u niet aan deze voorwaarden voldoet, dan brengen wij 420,- per nieuw gevormd perceel in rekening.
Wilt u weten of Splitsing voor een grenscorrectie voor u geschikt is? Ga dan naar de keuzehulp.

Gebruiks-
grens
vastleggen

Splitsing t.b.v. grenscorrectie 156,-

 • gebruiksgrens grond vastleggen
 • handig bij gebruik van grond met buren
Nu aanvragen

Verschil tussen een kadastrale grens en een gebruiksgrens

Het Kadaster legt grenzen vast. Deze vastgelegde grenzen noemen we kadastrale grenzen. De grens die wordt ‘gebruikt’ noemen we de gebruiksgrens. Het kan voorkomen dat de grens op de grond die gebruikt wordt, niet de juridisch vastgelegde grens is. Meer hierover leest u op de pagina Kadastrale grens en gebruiksgrens.

Meting en verwerking meestal binnen 20 werkdagen

We streven ernaar de meting en verwerking binnen 20 werkdagen afgerond te hebben. De eigenaar ontvangt een brief van ons met de nieuwe perceelnummers en groottes. Als aanvrager krijgt u een leverbon en een kadastraal kaartje met de nieuwe perceelnummers. 
Hiermee kunt u samen naar de notaris gaan om de eigendomsoverdracht te regelen.

Vraag en antwoord

Als wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden kunnen wij een Grenscorrectie voor u uitvoeren: 

 • De bestaande kadastrale grens moet gecorrigeerd worden, omdat deze afwijkt van de gebruiksgrens.
 • De grond wordt al zichtbaar gebruikt.
 • U en de eigenaar van de grond zijn akkoord met het gebruik.
 • Het stuk grond dat overgedragen wordt is niet groter dan 100 m2.

Weet u niet of u een Grenscorrectie kunt laten uitvoeren? Met het formulier Hulp bij splitsen kunt u bekijken of dit een goede keuze is. Ga naar het formulier Hulp bij splitsen.

Nee, u kunt een garagebox niet door middel van een Grenscorrectie afsplitsen. Een Grenscorrectie is alleen mogelijk als een bestaande kadastrale grens gecorrigeerd moet worden, omdat de gebruiksgrens hiervan afwijkt. Bij een Grenscorrectie moet de gebruiksgrens al duidelijk zichtbaar zijn in het terrein. Vervolgens wordt op basis van die gebruiksgrens een nieuwe kadastrale grens vastgesteld. 

Als u een garagebox af wilt splitsen dan kunt u uw perceel splitsen. Lees meer op de productpagina Splitsen van percelen.  

Nee, u kunt een transformatorhuisje niet door middel van een Grenscorrectie afsplitsen. Een Grenscorrectie is alleen mogelijk als een bestaande kadastrale grens gecorrigeerd moet worden, omdat de gebruiksgrens hiervan afwijkt. Bij een Grenscorrectie moet de gebruiksgrens al duidelijk zichtbaar zijn in het terrein. Vervolgens wordt op basis van die gebruiksgrens een nieuwe kadastrale grens vastgesteld. 

Als u een transformatorhuisje af wilt splitsen dan kunt u uw perceel  splitsen. Lees meer op de pagina Splitsen van percelen.  

Als eigenaar of gerechtigde van een kadastraal perceel kunt u een verzoek indienen om het betreffende perceel te splitsen. Ook kunt u iemand anders hiervoor machtigen. U vult hiervoor een machtigingsformulier in,  print deze en geeft het formulier ondertekend aan de gevolmachtigde. Vul het machtigingsformulier in (pdf, 45 kB) (invulbare pdf)

Kunt u het machtigingsformulier niet invullen of bekijken? Neem dan contact op met de klantenservice:

Een aanwijs is de aanwijzing van een grens tussen percelen. Bij een aanwijs laten belanghebbenden aan een landmeter zien waar de gewenste grens moet lopen in een terrein. De landmeter legt dit vast. Dit is nodig om de nieuwe percelen te vormen.

Bekijk de volgende video voor meer uitleg.

Ja, u moet bij de afspraak aanwezig zijn. Het kan ook zijn dat u iemand machtigt om namens u hierbij aanwezig te zijn. Zodra de nieuwe grenzen aan de landmeter zijn aangewezen, is uw aanwezigheid niet meer nodig en kan de landmeter het werk zelfstandig afronden.

De afspraak met de landmeter duurt gemiddeld 20 minuten. 

Hebt u een Grenscorrectie aangevraagd, maar wilt u deze annuleren? Dat kan.

 • Is de opdracht nog niet door ons verwerkt?
  Dan kunt u kosteloos annuleren.
 • Is de opdracht verwerkt en zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart?
  Dan brengen wij 208,- in rekening.
 • Is de opdracht verwerkt, voorbereid en is de landmeter in het terrein gestart met zijn uitvoerende werkzaamheden?
  Dan brengen wij het volledige bedrag in rekening.

U kunt de opdracht annuleren via het formulier Afzeggen offerte of bestelling.

Hebt u vragen over de annulering?

Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting op telefoonnummer 088 - 183 22 00, optie 1. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. 

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting.