Adressen

Adressen waar u specifieke stukken aan kunt bieden, het algemene postadres en adressen en telefoonnummers van onze kantoren

Let op! Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus kunnen onze dienstverlening en bereikbaarheid anders zijn dan u van ons gewend bent. Lees voor actuele informatie dit nieuwsbericht.

Aanbieden van stukken

Stukken die betrekking hebben op bijvoorbeeld schepen, luchtvaartuigen, onderbewindstelling of ondercuratelestelling, kunt u niet op ieder kantoor aanbieden. Lees meer informatie op deze pagina onder Vraag en antwoord: stukken op papier en postadressen.

Bezoek alleen op afspraak

Een bezoek kan alleen op afspraak. Een afspraak voor een van onze locaties maakt u via onze klantenservice.

Vraag en antwoord: stukken op papier en postadressen

Volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren en bijbehorende stukken stuurt u per post naar:

Scheeps- en luchtvaartregistratie Kadaster
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Het is ook mogelijk de stukken aan de balie in te leveren.
Dat kan tussen 9.00 en 17.00 uur. 

Het bezoekadres is:
Kadasterkantoor Rotterdam
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam

Stukken die betrekking hebben op bijvoorbeeld onderbewindstelling en ondercuratelestelling, stuurt u per post naar:

Kadasterkantoor Arnhem
Mr. E.N. van Kleffensstraat 8
6842 CV Arnhem

Andere post, dus geen stukken, stuurt u naar:

Het Kadaster
Postbus 9046
7300 GH Apeldoorn

Wij versturen de inschrijvingsberichten alleen per e-mail. Dit doen we naar het opgegeven e-mailadres of naar een algemeen e-mailadres dat bij ons bekend is. 

Adressen, telefoonnummers en routebeschrijvingen