Adressen

Stukken die betrekking hebben op bijvoorbeeld schepen, luchtvaartuigen, onderbewindstelling of ondercuratelestelling, kunt u niet op ieder kantoor aanbieden. Lees meer informatie op deze pagina onder Vraag en antwoord: stukken op papier en postadressen.

Bezoek alleen op afspraak

Een bezoek kan alleen op afspraak. Een afspraak voor een van onze locaties maakt u via onze klantenservice.

Denk aan uw identiteitsbewijs

Bezoekt u een van onze vestigingen? Denk dan aan een geldig identiteitsbewijs (paspoort, nationale identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument). Bij het Kadaster geldt een identificatieplicht.

Vraag en antwoord: stukken op papier en postadressen

Volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren en bijbehorende stukken stuurt u per post naar:

Scheeps- en luchtvaartregistratie Kadaster
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Het is ook mogelijk de stukken aan de balie in te leveren.
Dat kan tussen 9.00 en 17.00 uur. 

Het bezoekadres is:
Kadasterkantoor Rotterdam
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam

Stukken die betrekking hebben op bijvoorbeeld onderbewindstelling en ondercuratelestelling, stuurt u per post naar:

Kadasterkantoor Arnhem
Mr. E.N. van Kleffensstraat 8
6842 CV Arnhem

Andere post, dus geen stukken, stuurt u naar:

Het Kadaster
Postbus 9046
7300 GH Apeldoorn

Wij versturen de inschrijvingsberichten alleen per e-mail. Dit doen we naar het opgegeven e-mailadres of naar een algemeen e-mailadres dat bij ons bekend is. 

Adressen, telefoonnummers en routebeschrijvingen