Boot registreren

Wilt u laten registreren dat u eigenaar bent van een boot of schip? Dat kan met een Teboekstelling schip. Uw boot krijgt dan een brandmerk met een uniek identificatienummer. Daarna ligt uw eigendom vast in de openbare registers van het Kadaster. Bij de registratie kunt u uw boot met microdots minder aantrekkelijk maken voor diefstal.

Interessant voor u?

Boot registreren: teboekstelling schip

per schip € 550,-
  • onmisbaar bij afsluiten van hypotheek
  • ontvang een uniek registratienummer
  • inclusief eigendomscertificaat
Naar Boot registreren: teboekstelling schip

Aanbrengen microdots op een schip

vanaf € 137,-
  • unieke en onzichtbare beveiligingscode
  • levensduur van minimaal 20 jaar
  • extra beveiligd bij diefstal
Naar Aanbrengen microdots op een schip

Wat kunt u precies laten registeren?

U kunt een woonboot, zeiljacht of een ander pleziervaartuig bij ons laten registreren. Ook een schip dat nog in aanbouw is, kunt u laten registreren. (Let op: registratie maakt u niet automatisch eigenaar).

Voordelen van registratie

  • U kunt een hypotheek afsluiten op een geregistreerd(e) boot of schip.
  • Uw boot of schip krijgt een uniek registratienummer. Dit nummer (brandmerk) wordt in overleg met u aangebracht op uw boot of schip. Bij diefstal kan de politie u gemakkelijker als eigenaar terugvinden.
  • Er kan een zeebrief worden aangevraagd wanneer u voor een zeeregistratie kiest. Een zeebrief is een soort paspoort voor een schip en kan problemen voorkomen in het buitenland.
  • Bij een binnenvaartregistratie (die ook van toepassing kan zijn voor pleziervaart) ontvangt u een eigendomscertificaat van het Kadaster.

Video

Bekijk de video en kom meer te weten over scheepsregistratie en het aanbrengen van microdots.

 

Vraag en antwoord

Voor het afsluiten van een hypotheek is registratie in de openbare registers van het Kadaster verplicht. Ook een schip dat nog in aanbouw is, kunt u laten registreren. Registratie in onze openbare registers maakt u bij een schip in aanbouw niet automatisch eigenaar. De eigendomsoverdracht moet u vastleggen in het contract met de werf. 

De notaris heeft voor het inschrijven van een hypotheek op een schip in aanbouw een officiële verklaring van niet voltooiing nodig. Daarin staat dat het schip in aanbouw is. Deze verklaring kunt u bij ons aanvragen. Meer informatie vindt u op de pagina Verklaring van niet-voltooiing schip.

U schrijft uw eigendom bijvoorbeeld uit als de boot of het schip gesloopt of vergaan is, of als u het bij een buitenlands kadaster registreert. Het is ook mogelijk een schip in aanbouw uit te schrijven. Na de uitschrijving ligt het eigendom van uw schip niet meer vast in de openbare registers. Meer informatie vindt u op de pagina Doorhaling teboekstelling schip.

Met een bewijs van doorhaling teboekstelling schip kunt u laten zien dat een boot of schip is  uitgeschreven uit de openbare registers van het Kadaster. U hebt dit bewijs nodig als u uw boot of schip wilt inschrijven in het buitenland. Voor meer informatie: pagina Bewijs doorhaling schip.

Informatie over de eigenaar en rechten van de eigenaar van een schip vindt u in een ander uittreksel. Dit kunt u aanvragen via de Eigendomsinformatie schip

Informatie over een hypotheek of een beslag op een schip vindt u in een ander uittreksel. Dit kunt u aanvragen via de pagina Hypotheekinformatie schip.

Als u in het buitenland woont, moet u een postadres hebben in Nederland. Dat mag geen postbusadres zijn.

Wanneer u voor binnenvaartregistratie kiest, moet u een bewijs overleggen waaruit blijkt dat uw schip een ligplaats heeft in Nederland.

Stond uw boot of schip in het buitenland geregistreerd? Dan vragen wij een bewijs van doorhaling uit het land waar het stond geregistreerd. Dit is een originele verklaring van een bevoegde autoriteit waaruit blijkt dat uw boot of schip niet langer in dat land geregistreerd staat. 

De volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren kunt u per post opsturen naar: 

Scheepsregistratie
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Het is ook mogelijk het formulier aan de balie in te leveren. Het bezoekadres is:

Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Schepen op telefoonnummer 088 - 183 40 63. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier

Handige link

ILT: meer over regels, certificaten en vaarbewijzen

Op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) leest u meer over regels, certificaten en vaarbewijzen.