Erfdienstbaarhedenonderzoek

Bekijk of u gebruik mag maken van een stuk grond (perceel), ook al bent u zelf geen eigenaar

Wat u moet weten over uw nieuwe huis

Bent u van plan een huis te kopen? Dan is het goed om vooraf te weten of er erfdienstbaarheden gelden, zoals recht van overpad. U kunt laten onderzoeken welke erfdienstbaarheden zijn vastgelegd in de bij het Kadaster ingeschreven akten voor een bepaald perceel. 

U ontvangt de volgende informatie

  •  de mogelijk gevonden erfdienstbaarheden
  •  deel en nummer(s) van de akte(n) waarin de erfdienstbaarheden zijn gevonden
Information:

Een kopie van de akte(n) kunt u als extra optie bestellen. Dat geldt ook voor een Kadastrale kaart waarop de erfdienstbaarheid zichtbaar is gemaakt.

Erfdienstbaarhedenonderzoek vanaf 147,-

  •  bekijk zaken als recht van overpad
  •  handig bij een conflict of meningsverschil

Nu aanvragen

Niet alle erfdienstbaarheden zijn te vinden

Erfdienstbaarheden die niet in een akte zijn vastgelegd, vindt u niet terug in de resultaten van dit onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan een stuk grond dat door verjaring is overgegaan naar een andere eigenaar.

Mondelinge afspraken met de buren

Als bijvoorbeeld het recht van overpad alleen mondeling is afgesproken, geldt dit niet meer na de verkoop. De erfdienstbaarheid gaat dan dus niet mee naar de volgende eigenaar.
 

Vraag en antwoord