Erfdienstbaarheden-onderzoek

Bent u van plan een huis te kopen? Dan is het goed om vooraf te weten of er erfdienstbaarheden gelden, zoals recht van overpad. U kunt laten onderzoeken welke erfdienstbaarheden zijn vastgelegd in de bij het Kadaster ingeschreven akten voor een bepaald perceel. Zo kunt u zien of u gebruik mag maken van een stuk grond (perceel), ook al bent u zelf geen eigenaar.

U ontvangt de volgende informatie

 • de mogelijk gevonden erfdienstbaarheden
 • deel en nummer(s) van de akte(n) waarin de erfdienstbaarheden zijn gevonden

Een kopie van de akte(n) kunt u als extra optie bestellen. Dat geldt ook voor de kadastrale kaart(en) waarop de erfdienstbaarheid zichtbaar is gemaakt.

Geldt het recht van overpad?

Erfdienstbaarheden-onderzoek

vanaf € 176,-
 • inzicht in zaken als recht van overpad
 • handig bij een meningsverschil

Nu aanvragen

Niet alle erfdienstbaarheden zijn te vinden

Erfdienstbaarheden die niet in een akte zijn vastgelegd, vindt u niet terug in de resultaten van dit onderzoek. Denk aan een stuk grond dat door verjaring is overgegaan naar een andere eigenaar.

Mondelinge afspraken met de buren

Als bijvoorbeeld het recht van overpad alleen mondeling is afgesproken, geldt dit niet meer na de verkoop. De erfdienstbaarheid gaat dan dus niet mee naar de volgende eigenaar.

Vraag en antwoord

Een erfdienstbaarheid is het recht om gebruik te maken van een stuk grond (perceel), ook al bent u niet zelf de eigenaar. Voorbeelden zijn: 

 • Recht van overpad
 • Recht op uitzicht
 • Recht van weg
 • Recht van goot

Bij recht van overpad mag u over (een deel van) het erf van de ander lopen of mag de ander dat bij u. Een voorbeeld is het gezamenlijk gebruik van een oprit. In sommige gevallen kost dit gebruik geld. Dit wordt ‘retributie’ genoemd.

Sommige erfdienstbaarheden zijn niet in de ingeschreven akte vastgelegd. Bijvoorbeeld omdat ze zijn ontstaan door dagelijks gebruik en verjaring. Wij kunnen dan ook geen garantie geven dat alle erfdienstbaarheden worden gevonden.

Gebruikt u al geruime tijd een stuk grond alsof het van u is? Dan kan het zijn dat u eigenaar bent geworden. Een notaris kan voor u uitzoeken of u inderdaad eigenaar bent. Als de notaris er niet uit komt, kunt u ook naar de rechter. De notaris of griffier van de rechtbank kan ervoor zorgen dat uw eigendom wordt vastgelegd in de openbare registers van het Kadaster.

Een erfdienstbaarheid kan om verschillende redenen eindigen:

 • De erfdienstbaarheid is voor bepaalde tijd vastgelegd
 • De eigenaar van de grond koopt de rechten af
 • Een rechter wijzigt de erfdienstbaarheden of heft ze op
 • De gebruiker van de erfdienstbaarheid doet bij akte afstand van de rechten

Een erfdienstbaarheid is een last, waarmee een perceel (het dienende erf) ten behoeve van een ander perceel (het heersende erf)  is bezwaard. Op grond van die last moet de eigenaar van het dienende erf iets dulden of niet-doen, wat zonder de erfdienstbaarheid niet mogelijk zou zijn. 

U kunt een erfdienstbaarheden onderzoek uitsluitend aanvragen voor het dienende erf.

Wij maken onderscheid in onderzoek dat teruggaat tot:

 • 1 april 1950, de datum dat gestart werd met getypte akten
 • 1 oktober 1838, de ontstaansdatum van de openbare registers

Voor enkele gemeenten in Nederland geldt 1838 niet als begindatum. In de periode 1940-1945 (Tweede Wereldoorlog) zijn verschillende registers verloren gegaan. Andere gemeenten (zoals in Flevoland) zijn pas na 1838 ontstaan. Bekijk wat er geldt voor uw eigen gemeente in het overzicht van kadastrale gemeenten met afwijkende begindata op de pagina Kadastrale gemeenten met afwijkende begindata van de registers.

U ontvangt een overzicht van de mogelijk gevonden erfdienstbaarheden en deel en nummer(s) van de akte(n) waarin deze zijn gevonden. Als u dat wilt, kunt u de akte(n) en kaart(en) met de actuele percelen waar de erfdienstbaarheden gelden ook direct bestellen. De kaart(en) en de kopie worden per e-mail verzonden. U kunt de kopie akte(n) ook per post ontvangen.

Erfdienstbaarhedenonderzoek vanaf 1950: Bij dit onderzoek worden alleen nieuw gevestigde of vervallen erfdienstbaarheden vanaf 1950 tot heden opgegeven. Erfdienstbaarheden die vóór 1950 zijn gevestigd worden niet meegenomen.

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u het resultaat van het onderzoek:

 • binnen 2 werkdagen toe bij een onderzoek tot 1 april 1950
 • binnen 10 werkdagen toe bij een onderzoek tot 1 oktober 1838

Bij een onderzoek voor meer dan 5 percelen overleggen wij met u over de levertijd.

De kosten van een volledig onderzoek zijn € 324,- per perceel.
Een beperkt onderzoek tot 1950 kost € 176,- per perceel.

Per kaart met actuele kadastrale percelen betaalt u: € 30,05.

Per kopie (afschrift) van een akte waaruit een erfdienstbaarheid blijkt betaalt u:

 • per e-mail, prijs € 18,35
 • per post, prijs € 20,55 (u ontvangt de kopie dan ook per e-mail)

Dit kan 2 dingen betekenen:

 1. Er zijn inderdaad geen erfdienstbaarheden vastgelegd in de ingeschreven akte(n) voor de periode die u hebt aangevraagd.

 2. Er zijn mogelijk toch erfdienstbaarheden, die bijvoorbeeld zijn ontstaan staan door dagelijks gebruik en verjaring.

Wij kunnen echter geen garantie geven dat alle erfdienstbaarheden worden gevonden. Als geen erfdienstbaarheden worden gevonden betaalt u toch het tarief. Dit zijn de kosten voor het doen van het onderzoek.

Ja, u betaalt het standaard tarief. De kosten zijn voor het doen van het onderzoek zelf.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00, optie 2. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.