Aanbestedingen

]

Het Kadaster is gebonden aan Europese Aanbestedingsrichtlijnen. Wanneer wij een opdracht willen plaatsen die boven het Europese drempelbedrag uitkomt, voeren wij de aanbesteding volgens deze richtlijnen uit. 

Het Kadaster is een zelfstandig bestuursorgaan dat taken uitvoert onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarom worden alle Europese Aanbestedingen die het Kadaster uitschrijft gepubliceerd op de website van TenderNed. Het gaat om opdrachten groter dan € 214.000 excl. btw en gemeten over een periode van 4 jaar.

Naar de website van TenderNed

Voorwaarden en beleid

Welke voorwaarden en beleid hanteren wij bij onze inkoop en aanbestedingen?

Inkoopvoorwaarden

Op alle inkopen van het Kadaster zijn de Algemene Rijks(inkoop)waarden (ARBIT, ARVODI en ARIV) van toepassing. Deze documentatie vindt u op de website van Overheid.nl.

Naar de website van Overheid.nl

Aanbestedingsbeleid

Als aanvulling op de aanbestedingsstukken heeft het Kadaster een aanbestedingsbeleid opgesteld, waarin we gemaakte keuzes motiveren en toelichten. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de informatie op deze website en de publicaties op de officiële websites als ted.europa.eu, tenderned.nl en aanbestedingskalender.nl zijn de publicaties op de officiële websites leidend.

Meer informatie over het aanbestedingsbeleid vindt u: