Overzicht akte en onderzoek

Hebt u een kopie van een akte nodig? Of bent u op zoek naar een bepaling in een akte, informatie over vroegere percelen, een specifiek stuk of een bijzonder type akte? Op deze pagina vindt u welke informatie u bij ons kunt opvragen.

Kopie akte (afschrift uit de registers)

Wat is er vastgelegd over uw woning, appartement, perceel of schip? U kunt een kopie van de akte aanvragen.

Naar Kopie akte

Erfdienstbaarhedenonderzoek

In een Erfdienstbaarhedenonderzoek ziet u welke erfdienstbaarheden rusten op een perceel. Denk aan een recht van overpad. Handig om te weten als u een huis koopt.

Naar Erfdienstbaarhedenonderzoek

Vroegere eigenaren opvragen

Zoekt u de vroegere eigenaren van een perceel? Wie dat zijn staat vermeld in de verkrijgingsakte of de titel van aankomst. Wij kunnen deze voor u opzoeken.

Naar Vroegere eigenaren opvragen

Vroegere percelen opvragen

Uit welke percelen een bepaald perceel is ontstaan? Of in welke nieuwe percelen een perceel is opgegaan? Wij kunnen voor u uitzoeken hoe het zit.

Naar Vroegere percelen opvragen

Bijzonder type akte opvragen

U zoekt een akte als een verkrijgingsakte, splitsingsakte, akte van appartementsrecht, schenking of een vestiging van opstal of erfpacht?

Naar Bijzonder type akte opvragen

Bepaling in akte opvragen

Zoekt u een bepaling in een akte, zoals een kettingbeding, ontbindende of opschortende voorwaarden of mandeligheden? Deze kunnen wij voor u opzoeken.

Naar Bepaling in akte opvragen

Specifiek stuk opvragen

Zoekt u een specifiek stuk? Dit zijn unieke brondocumenten die door een particulier, overheidsinstantie, rechtbank of advocaat zijn ingeschreven in de openbare registers

Naar Specifiek stuk opvragen

Specifieke akte opvragen

Hebt u een specifieke akte van een bepaalde woning of perceel nodig, maar weet u het deel en nummer niet?

Naar Specifieke akte opvragen

Kadaster Archiefviewer

Verschillende kadastrale stukken digitaal raadplegen op ieder gewenst moment. Niet geschikt voor commerciƫle doeleinden.

Naar Kadaster Archiefviewer

Boek: Aan de slag in de kadastrale archieven

Praktische handleiding voor historisch onderzoek. Met informatie over gebruikte termen, zoeken, valkuilen, akten en meer.

Naar Boek: Aan de slag in de archieven

Negatieve mededeling (geen onroerend goed op dit moment)

Verklaring waarmee u aantoont dat u geen onroerend goed op uw naam heeft staan. Deze kunt u nodig hebben voor huursubsidie.

Naar Negatieve mededeling