Overzicht akte en onderzoek

Hebt u een kopie van een akte nodig? Of bent u op zoek naar een bepaling in een akte, informatie over vroegere percelen, een specifiek stuk of een bepaald type akte? Op deze pagina vindt u welke informatie u bij ons kunt opvragen.

Meest gezochte kopie akte

Splitsingsakte opvragen vanaf 16,95

 • bij verkoop appartement of voor Vereniging van eigenaren
 • met splitsingstekening
 • levering binnen 2 werkdagen
Naar Splitsingsakte opvragen

Koopakte opvragen vanaf 16,95

 • bij verkoop of taxatie van eigen huis
 • ook van andere woning
 • levering binnen 2 werkdagen
Naar Koopakte opvragen

Akte erfpacht opvragen vanaf 16,95

 • gegevens eigenaar en erfpachter
 • informatie erfpachtcanon
 • looptijd van de erfpacht
 • wat mag erfpachter met perceel
Akte erfpacht opvragen

Hypotheekakte opvragen vanaf 16,95

 • van huidige of eerdere akte
 • hypotheekwaarde en onderpand
 • levering binnen 2 werkdagen
Naar Hypotheekakte opvragen

Andere kopie akte

Verklaring van erfrecht opvragen vanaf 16,95

 • feiten erfenis op een rij
 • levering binnen 2 werkdagen
 • geen kosten bij niet gevonden akte
Naar Verklaring erfrecht opvragen

Akte van vruchtgebruik opvragen vanaf 16,95

 • gegevens eigenaar en vruchtgebruiker
 • inzicht voorwaarden vruchtgebruik
 • levering binnen 2 werkdagen
Naar Akte vruchtgebruik opvragen

Akte recht van opstal opvragen vanaf 16,95

 • gegevens opstaller en eigenaar
 • duur van het opstalrecht
 • eventuele vergoeding (de retributie) 
Naar Akte opstal opvragen

Akten openbare verkoop opvragen vanaf 49,-

 • inzicht in opbrengst openbare verkoop
 • gegevens nieuwe eigenaar
Naar Akten opvragen

Beslaglegging opvragen vanaf 16,95

 • gegevens van beslaglegger(s)
 • waarop is beslag is gelegd
 • voor welk bedrag en wanneer
Naar Beslaglegging opvragen

Doorhaling hypotheek opvragen vanaf 49,-

 • datum doorhaling hypotheek
 • naam notaris die de doorhaling liet inschrijven
Naar Doorhaling opvragen

Eigendomsakte opvragen Vanaf 16,95

 • zie wat is vastgelegd over eigendom
 • handig bij verkoop
 • levering binnen 2 werkdagen
Naar Eigendomsakte opvragen

Schenkingsakte opvragen vanaf 16,95

 • schenking woning, gebouw, schip, grond
 • ook schenkingen uit het verleden
 • gegevens schenker(s) en ontvanger(s)s
Naar Schenkingsakte opvragen

Onderzoek in de registers

Akte van ruilverkaveling opvragen vanaf 49,-

 • gegevens eigenaren en perceel
 • eventuele erfdienstbaarheden of belemmeringen
 • kadastrale nummers of kavelnummers ruilverkaveling
Naar Akte ruilverkaveling opvragen

Negatieve mededeling (geen onroerend goed op dit moment) Vanaf 15,25

 • handig bij aanvragen huursubsidie
 • ondertekend door een bewaarder
Naar Negatieve mededeling

Vroegere eigenaren opvragen vanaf 73,50

 • vroegere eigenaren perceel inzien
 • particuliere en zakelijke eigenaren
 • kopie akte mee bestellen
Naar Vroegere eigenaren opvragen

Specifiek stuk opvragen 49,-

 • wij zoeken voor u
 • vind een uniek brondocument
 • kopie van een stuk bijbestellen mogelijk
Naar Specifiek stuk opvragen

Onderzoek op naam 73,50 per onderzoek

 • bewijs bij geschillen, rechtszaken, claims schadeloosstelling
 • interessant voor eigen onderzoek
Naar Onderzoek op naam

Bepaling in akte opvragen vanaf 73,50

 • wij zoeken voor u
 • bekijk zaken als een kettingbeding
 • kopie akte bijbestellen mogelijk
Naar Bepaling in akte opvragen

Vroegere percelen opvragen 49,- per object

 • bekijk waaruit een perceel is ontstaan
 • of bekijk hoe een perceel gesplitst is
 • overzicht relatie tussen oud en nieuw
Naar Vroegere percelen opvragen