Negatieve mededeling (geen onroerend goed op dit moment)

Aantonen dat u geen rechthebbende eigenaar bent van onroerend goed of teboekgesteld schip

Verklaring dat u niet geregistreerd staat

Moet u aantonen dat u geen rechthebbende (eigenaar) van onroerend goed of een teboekgesteld schip bent? Dit kan aan u worden gevraagd als u bijvoorbeeld huursubsidie of een starterssubsidie aanvraagt. Hiervoor vraagt u een negatieve mededeling aan. Dit is een verklaring dat u nu niet als rechthebbende (eigenaar) van onroerend goed of een schip geregistreerd staat in de basisregistratie van het Kadaster.

U ontvangt de volgende informatie:

  •  een verklaring, ondertekend door de bewaarder van het Kadaster en de openbare registers

Negatieve mededeling (geen onroerend goed op dit moment) Vanaf 15,25

  •  handig bij aanvragen huursubsidie
  •  ondertekend door een bewaarder

Nu aanvragen

Uitkomst onderzoek niet altijd negatief

Als blijkt dat toch een huis of een boot op uw naam geregistreerd staat, ontvangt u geen Negatieve mededeling maar een opgave van het onroerend goed dat op uw naam staat.

Verklaring bij een officiële procedure

Voor een verklaring met rechtsgeldige handtekeningen kiest u bij uw aanvraag voor verzending per post. 

Vraag en antwoord