Negatieve mededeling (geen onroerend goed op dit moment)

Moet u aantonen dat u geen rechthebbende (eigenaar) van onroerend goed of een teboekgesteld schip bent? Dit kan aan u worden gevraagd als u bijvoorbeeld huursubsidie of een starterssubsidie aanvraagt. Hiervoor vraagt u een negatieve mededeling aan. Dit is een verklaring dat u nu niet als rechthebbende (eigenaar) van onroerend goed of een schip geregistreerd staat in de basisregistratie van het Kadaster.

U ontvangt de volgende informatie

  •  een verklaring, ondertekend door de bewaarder van het Kadaster en de openbare registers

Bestellen via formulier

Vraag en antwoord