Wijzigen registratie

Wanneer uw boot of schip is geregistreerd bij het Kadaster, moet u ervoor zorgen dat de gegevens altijd actueel zijn. Is er iets gewijzigd in de gegevens van het schip of uw persoonlijke situatie? Geef dit dan aan ons door.

Wijziging teboekstelling schip kosteloos

  •  uw bootgegevens weer actueel
  •  als uw adres of woonplaats is veranderd
Naar Wijziging teboekstelling schip

Hernieuwd aanbrengen brandmerk op een schip 270,-

  •  nieuw brandmerk of kunststof plaatje
  •  registratie boot weer duidelijk herkenbaar
Naar Hernieuwd aanbrengen brandmerk