Wijzigen registratie

Wanneer uw boot of schip is geregistreerd bij het Kadaster, moet u ervoor zorgen dat de gegevens altijd actueel zijn. Is er iets gewijzigd in de gegevens van het schip of uw persoonlijke situatie? Geef dit dan aan ons door.

Hernieuwd aanbrengen brandmerk op een schip

€ 305,-
  • nieuw brandmerk of kunststof plaatje
  • registratie boot weer duidelijk herkenbaar
Naar Hernieuwd aanbrengen brandmerk