Historische wegenkaart

De Historische wegenkaart geeft een gedetailleerd beeld van de Nederlandse wegen in het verleden. De eerste Wegenkaart dateert van 1960.

De kaart bevat informatie over:

  •  autosnelwegen, hoofdwegen, regionale wegen, overige (on)verharde wegen, wegen in aanleg en spoor- en waterwegen
  •  afritnummers en namen van knooppunten en snelwegen
  •  afstanden tussen de knooppunten van hoofd- en snelwegen
  •  locaties van tankstations, parkeerplaatsen, wegrestaurants, carpoolplaatsen en motels
  •  een uitgebreid plaatsnamenregister en een tabel met reisafstanden

Bestellen via formulier

Vraag en antwoord

Handige link