Gebruikersraad

De gebruikersraad bestaat uit de belangrijkste klantgroepen van het Kadaster en adviseert de raad van bestuur over onder andere kwaliteit en dienstverlening. De gebruikersraad geeft advies over onze dienstverlening, tarieven en het meerjarenbeleidsplan.
De raad komt tenminste 4 keer per jaar bijeen, maar adviseert ook tussentijds bij vraagstukken in de organisatie. 

Voorzitter en leden gebruikersraad

 • Mw. J. Eugster-van Bergeijk is onafhankelijk voorzitter van de gebruikersraad. De raad heeft de volgende leden:
 • J.H. Oomen (Koninklijke NotariĆ«le Beroepsorganisatie)
 • H. Boertjes (makelaardij)
 • ir. H.H.G. Dijk (waterschappen)
 • drs. W. A. Flikweert (Hypothecair financiers)
 • S. Wayenberg (Vereniging Eigen Huis)
 • drs. ing. M.F. Herbold (bedrijven werkzaam in geo-informatie)
 • luitenant-kolonel R. van Hunnik (Ministerie van Defensie)
 • C. Mak (Ministerie IenM/Rijkswaterstaat)
 • ing. W.H.A. Schel MSc EMIM EMITA (Ministerie Justitie en Veiligheid)
 • ir. J.C.F.M. Peters (KLIC bronhouders)
 • ing. J. Bijker (KLIC afnemers)