Gebruikersraad

De gebruikersraad bestaat uit de belangrijkste klantgroepen van het Kadaster en adviseert de raad van bestuur over onder andere kwaliteit en dienstverlening. De gebruikersraad geeft in het bijzonder advies over de tarieven en het meerjarenbeleidsplan.
De raad komt ten minste 4 keer per jaar bijeen, maar adviseert ook tussentijds bij vraagstukken in de organisatie. 

Voorzitter en leden gebruikersraad

De raad heeft de volgende leden:

 • Mw. J. Eugster-van Bergeijk (onafhankelijk voorzitter)
 • N. Ducastel (gemeenten)
 • B. Nieuwenhuizen (Ministerie I&W)
 • Mr. J.H. Oomen (notariaat)
 • H. Boertjes (makelaardij)
 • A.C. de Graaf (hypothecair financiers)
 • S. Wayenberg (consumenten)
 • R. Rozema (bedrijven werkzaam in geo-informatie)
 • luitenant-kolonel R. van Gorp (Ministerie van Defensie)
 • J. Lemmens (KLIC bronhouders)
 • vacant (provincies)
 • R. Frinks (KLIC afnemers)
 • J. Verdoold (waterschappen)