Kadaster innoveert door nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en processen te veranderen. Als overheidsorganisatie willen we blijvend meerwaarde bieden in de toekomst. We benutten de kansen van innovatie voor maatschappelijke vraagstukken vanuit bijvoorbeeld nieuwe technologieën. Innoveren doen we samen, met landelijke en regionale overheden, partners, klanten en onderwijsinstellingen. Zo onderzoeken we relevante ontwikkelingen op het gebied van: 

  • digitale identiteit 
  • privacygevoelige data-analyse (privacy preservering technologies) 
  • voorspelmodellen 
  • kunstmatige intelligentie (artificial intelligence) 
  • wat zijn onbedoelde gevolgen van de inzet van technologie? 

Ook onderzoeken we hoe data onze klanten nog beter helpt bij het maken van belangrijke keuzes.  

Op deze pagina vindt u voorbeelden van innovaties waar we trots op zijn, kunt u onze openbare datasets proberen en zelf experimenteren.

Open datasets

Wilt u zelf aan de slag met onze openbare datasets? Op deze pagina vindt u een overzicht van openbare datasets.

Innovaties

Op Kadaster Labs vindt u een overzicht van Kadaster innovaties.

Labs omgeving

Op Labs kunt u ook zelf experimenteren met bijvoorbeeld onze chatbot Loki. 

Uitgelicht

Artificial Intelligence


Ontdek hoe het Kadaster AI inzet voor slimme akteverwerking (akte is fictief).

Nieuws

Nieuws item: Kadaster wint HackaLOD Publieksprijs 2023

Leden van het Kadaster Data Science Team en specialisten van Gouda Tijdmachine, maakten samen binnen 20 uur de “Koppelaar” applicatie. Daarmee wonnen ze de HackaLOD Publieksprijs 2023.

Lees volledig artikel

Contact

Innovatieteam

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op.

Vraag en antwoord

In de Innovatie Agenda staan innovatieve thema’s waar we de komende jaren aan werken. We verkennen, onderzoeken, proberen en leren. De kennis die we opdoen delen we met de organisatie en andere belanghebbenden. We blijven vernieuwen en staan open voor actuele ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. 

Inhoudelijke onderwerpen 

Dataspaces  

Data delen op een veilige en handige manier wordt steeds belangrijker. We verkennen, leggen uit en testen met dataspaces. Zo krijgen we inzicht in de functionele en technische aspecten ervan. De toegang tot data, wallets en  Personal Online Datastores (PODs) is hier sterk mee verbonden. Ook als het gaat over privacy versterkende technieken en versleuteling. 

Mogelijkheden van Artificial Intelligence (AI)  

In 2022 zijn de mogelijkheden van AI voor verschillende werkzaamheden onderzocht. Op basis hiervan zijn veelbelovende toepassingen aangewezen die bijdragen aan datagericht werken. Zoals het voorspellen van het aantal akten die het Kadaster moet verwerken. Op dit moment verkennen we het effect en de mogelijkheden van generatieve AI (AI die tekst en beeld kan maken). 

3D  

Om beter digitaal  inzicht  in de leefomgeving te krijgen werken we aan een 3-, 4- en /4/5-dimensionale leefomgeving. Voorbeelden hiervan zijn 3D-registratie en 2D tekeningen naar 3D maken. Zo worden onder andere appartementsrechten aan 3D-topografie gekoppeld. Daarnaast zien we kansen in het koppelen van deze data aan geolocatie. Bijvoorbeeld met bouwwerkinformatiemodellen (BIM) of met mixed reality, waarbij data van een gebouw zichtbaar wordt tegen de werkelijke achtergrond.    

Datafundament en maatschappelijke thema’s  

We onderzoeken of data uit onze eigen bronnen en landelijke voorzieningen van waarde zijn voor actuele maatschappelijke thema’s. Zo onderzoeken we of data-integratie of toegankelijkheid een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie, woningbouwopgave, inclusieve dienstverlening en klimaatadaptatie. 

Strategische verkenning Horizon 2032  

De wereld verandert in hoog tempo en wij bewegen mee met de ontwikkelingen in de maatschappij. Via de strategische verkenning oriënteert het Kadaster zich op de omgeving op weg naar 2032. Sommige ontwikkelingen verkennen we komende periode verder door innovaties, experimenten en verder onderzoek. Welke relevante ontwikkelingen er zijn en wat deze betekenen voor ons, lees je in deze publicatie.

Innovatie in de organisatie  

We richten ons niet alleen op nieuwe ontwikkelingen. Maar kijken ook naar toepassingen in onze bedrijfsprocessen. Een nieuwe invalshoek kan knelpunten oplossen. Bijvoorbeeld bij het tegengaan van cybercriminaliteit of bij hybride werken.  

Innovatie is onderzoekend, passend bij de organisatie, toepasbaar en in samenwerking: 

Onderzoekend 

Met innovatie willen we kennis verzamelen over ontwikkelingen in ons vakgebied en ons oriënteren op nieuwe manieren van werken. 

Dichtbij de organisatie en toepasbaar 

We onderzoeken ontwikkelingen die de maatschappelijke waarde van het Kadaster vergroten. Maar ook ontwikkelingen die onze manier van werken verbetert. Innoveren helpt ons bij het bereiken van ontwikkelopgaven uit het meerjarenbeleidsplan. Meer informatie vindt u op de pagina meerjarenbeleidsplan.  

Samenwerken

We werken samen met verschillende partijen binnen en buiten het Kadaster om het beste resultaat te halen.  

Als overheidsorganisatie zijn we ons bewust van de toegevoegde waarde van onze data en diensten. Rechtszekerheid, betrouwbare en toegankelijke geo-informatie zijn noodzakelijk. Toepassing van onze data kan een belangrijke bijdrage leveren aan veel maatschappelijke vraagstukken. Om dit zo goed mogelijk te blijven doen en in te spelen op actuele vraagstukken zoeken wij samenwerking op. Zo dragen we bij aan rechtszekerheid voor iedereen en een duurzame samenleving.  

Samenwerken

Aan het begin van elke innovatie worden nuttige samenwerkingen gezocht voor het beste resultaat. Zowel interne als externe samenwerkingen, cocreatie en open innovaties. We richten ons samen met de publieke sector, bedrijven, kennisinstituten, onderwijs en klanten op meer op de gebruiker afgestemde vernieuwingen. Wij werken bijvoorbeeld samen aan de “City Deal de Slimme Stad”, deze kunt u vinden op website Agenda Stad.

Binnen het Kadaster werken het Data Science Team, het Emerging Technology Center, het Geo Expertise Center en Team Onderzoek aan data- en innovatievraagstukken. Zodra er voldoende kennis is opgedaan, worden de resultaten overgedragen aan het Kadaster of aan samenwerkingspartners.

Data Science Team

In 2019 is het Data Science Team ontstaan om te testen en te onderzoeken wat de inzet van Data Science voor de organisatie betekent. Inmiddels werken er 20 medewerkers, waaronder trainees, studenten en smart starters (werk in combinatie met een studie).

Het team voert opdrachten uit voor de hele organisatie. Denk hierbij aan opdrachten over het voorspellen van het werkaanbod van aktes. En het ontwikkelen van een chatbot met een vraag-antwoord systeem (Loki). Hiervoor worden technieken gebruikt als 

  • artificial intelligence 
  • tekst- en beeldherkenning 
  • machine learning 
  • deep learning 
  • linked data 

Emerging Technology Center

Het Emerging Technology Center is opgericht om de ontwikkelingen op het gebied van technologie en data kritisch te volgen. Met behulp van experimenten wordt gekeken hoe technologieën door het Kadaster ingezet kunnen worden. Het team deelt kennis binnen en buiten de organisatie om het Kadaster voor te bereiden op de toekomst. 

Geo Expertise Centrum 

Het Geo Expertise Centrum (GEC) maakt geo-informatie toepasbaar voor maatschappelijke vragenstukken gericht op een duurzame en leefbare samenleving. Het GEC verbindt kennis van geo-data en relevante technieken. Dat levert betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige geo-informatie op voor klanten en opdrachtgevers. Het GEC is sterk in het onderzoeken en toepasbaar maken van innovaties op het gebied van data, technieken en processen. Dat doet het team samen met de wetenschap en het bedrijfsleven. Het GEC deelt de kennis in Nederland en daarbuiten. Geo-informatie stopt namelijk niet bij de grens.

Team Onderzoek

De Afdeling Onderzoek is het innovatieve onderzoekscentrum van het Kadaster. Het team onderzoekt zelf vraagstukken en faciliteert innovatieprocessen om de dienstverlening van het Kadaster te verbeteren. De afdeling geeft intern en extern advies om inhoudelijke en toekomstgerichte keuzes te maken.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Of hebt u een innovatief idee om samen met het Kadaster te verkennen? Neem dan contact op met het innovatieteam via het contactformulier.

Werken en stages

Zelf aan de slag met de nieuwste technologieën en een schat aan data over vastgoed en ruimte? Bekijk onze vacatures en de mogelijkheden voor afstudeer- en stageopdrachten.