Terug naar vorige pagina

Aanmelden KIK Inzage

Het wordt voor KIK Inzage verplicht om in te loggen met eHerkenning op minimaal niveau EH3. Meer informatie vindt u op de pagina eHerkenning.

Met KIK Inzage kunt u een koppeling maken met de actuele informatie in de Basisregistratie Kadaster (BRK). Met de koppeling kunt u producten uit de BRK inzien. Vaak gaat dit via een systeem van een softwareleverancier.

Voor toegang tot KIK Inzage hebt u een abonnement op Mijn Kadaster nodig. Hebt u nog geen abonnement? Meer informatie vindt u op de pagina Aanmelden Mijn Kadaster.

Aanmelden KIK Inzage

gratis

Met KIK Inzage kunt u: 

 • objecten zoeken via postcode en kadastrale aanduiding
 • natuurlijke en niet-natuurlijk personen vinden via een subjectnummer of BSN (niet beschikbaar voor alle klanten)
 • controleren of een persoon objecten op naam heeft staan in de Basisregistratie Kadaster
 • automatisch een negatieve mededeling ontvangen als er geen treffers zijn
 • producten inzien via BRK Inzage:
  • Eigendomsinformatie
  • Hypotheekinformatie
  • Eigenaarsinformatie
  • Objectlijst Persoon
  • Uittreksel kadastrale kaart
  • Brondocumenten

Aanvragen KIK Inzage

Bekijk ook onze andere mogelijkheden:

Dit zijn de stappen:

 • U hebt al een abonnement op Mijn Kadaster of u vraagt dat eerst aan. Meer informatie vindt u op de pagina Aanmelden Mijn Kadaster.
 • U vult het formulier ‘Aanvraag KIK-Inzage’ in.
 • U kiest 1 van onderstaande autorisaties:
  • Op basis van Basic Authentication (let op: per 1-7-2024 vervalt deze optie)
  • Mutual TLS op basis van een PKIoverheid-certificaat met unieke OIN (Organisatie-identificatienummer).
  • OAuth 2.0 met Authorization Code Flow. Onder ‘Vraag en antwoord’ vindt u de link naar de documentatie.
  • OAuth 2.0 met Client Credentials Flow met signed JWT. Onder ‘Vraag en antwoord’ vindt u de link naar de documentatie.
 • We geven u de autorisatiegegevens na uw aanmelding. 
Aanvragen KIK Inzage

Het Kadaster voert een verplichting in tot het gebruik van veilige inlogmiddelen voor toegang naar diensten met een substantieel betrouwbaarheidsniveau. Het invoeren van eHerkenning is 1 van de maatregelen om het misbruik bij het gebruik van openbare registers zo klein mogelijk te houden.
Hierdoor vervalt binnenkort de methode om op basis van Basic Authentication (gebruikersnaam en wachtwoord) in te loggen.

Hebt u op dit moment al autorisatie op basis van Basic Authentication, dan moet u zich voor 1 juli 2024 opnieuw autoriseren met minimaal eHerkenning niveau EH3. U kunt hiervoor nu al het formulier Wijziging autorisatie invullen. 

Naar Aanvragen wijziging autorisatie KIK Inzage

Voorwaarden

U mag KIK Inzage pas gebruiken als u akkoord gaat met de voorwaarden. Deze kunt u bekijken op de pagina Gebruiksvoorwaarden KIK Inzage

Huidige versie: KIK Inzage 6.0

De Basisregistratie Kadaster is vernieuwd en het informatiemodel IMKAD 2.3 is vastgesteld. KIK Inzage 6.0 is hierop gebaseerd. Met versie 6.0 is het mogelijk om meer informatie te tonen dan met de vorige versie 5.1. De nieuwe versie voldoet ook aan wet- en regelgeving en bevat verbeteringen die zijn voorgesteld door afnemers. KIK Inzage 5.1 is sinds 31 maart 2023 niet meer in gebruik.
Meer details over de verschillen tussen de versies vindt u op de pagina Verschillen KIK Inzage 6.0 vs 5.1.

Technische informatie voor softwareleveranciers

Voor softwareleveranciers of ontwikkelaars is er de Externe Test Omgeving (ETO). Met de KIK Inzage ETO krijgt u toegang tot de testgevallen. Deze testomgeving is gratis. Meer informatie over KIK Inzage ETO staat op de pagina Aanvragen testomgeving KIK Inzage.

Vraag en antwoord

Wilt u bestellen via Mijn Kadaster, maar hebt u geen abonnement? Informatie over het afsluiten van een abonnement op Mijn Kadaster vindt u op de pagina Aanmelden Mijn Kadaster.

Een abonnement op Mijn Kadaster is gratis. U betaalt wel abonnementskosten als u bepaalde diensten afneemt, zoals Kadaster-on-line, Kadata Internet, KIK Inzage en de Kadaster Archiefviewer. 

 • abonnement op Kadaster-on-line, Kadata Internet en KIK Inzage, vanaf € 36,60 per jaar
 • abonnement Kadaster Archiefviewer, € 2,75 per maand (aansluitkosten € 105,- )

U betaalt € 36,60 per kalenderjaar voor een abonnement op Kadaster-on-line, Kadata Internet en KIK Inzage. Dat is met automatische incasso. Zonder automatische incasso betaalt u € 73,20.

Actuele informatie over individuele objecten, subjecten en rechten kunt u ook raadplegen via Kadaster-on-line. Via Kadaster-on-line kunt u andere producten inzien dan via KIK Inzage. Meer informatie vindt u op de pagina Aanmelden Kadaster-on-line.

In versie 6.0 ontvangt u de producten in pdf-formaat en als JSON-bestand.

Technische informatie van KIK Inzage vindt u op developer.kadaster.nl.

Voor al onze klanten met een abonnement op KIK Inzage bieden we de volgende API’s aan:

 • KIK Inzage API 
 • KIK Inzage ETO (= Externe Test Omgeving) API. Hiermee krijgt u als softwareleverancier toegang tot testgevallen. 

API staat voor Application Programming Interface. Met een API kan een computerprogramma communiceren met een ander programma of onderdelen ervan. Zo kunt u een database of programma bevragen. Vergelijk het met een digitale stekkerdoos die externe partijen toegang geeft tot interne gegevens. Past uw stekker niet, dan hebt u geen toegang. Wij maken voor u een API, oftewel een passende stekker, aan. 

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice KIK Inzage op telefoonnummer 088 - 183 53 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Vraag en antwoord KIK Inzage eHerkenning

Kijk hiervoor op logius.nl.

Het PKIoverheid-certificaat moet een uniek identificerend nummer bevatten. Voor overheden is dat het Organisatie Identificatie Nummer (OIN), voor niet-overheden het Handelsregisternummer (HRN). 
Het nummer wordt voor de autorisatie van de dienst KIK-Inzage en KIK-Inzage ETO gebruikt. 

Het PKIoverheid-certificaat moet horen tot de Staat der Nederlanden Private - G1 hiërarchie. Kijk hiervoor op pkioverheid.nl

1 mutual TLS verbinding moet per klant worden gelegd. Hebt u toegang voor uw hele organisatie via een KVK-nummer dan is 1 PKIoverheid certificaat voldoende. Werkt u met meerdere onderdelen in uw organisatie, elk met een eigen KVK-nummer of een aparte factuur? Dan is van elk onderdeel een eigen certificaat vereist.

Zorg ervoor dat uw applicatie tijdig gebruik gaat maken van een eHerkenning met minimaal niveau EH3. Wij raden aan hierover met uw leverancier in gesprek te gaan. 

Meer informatie hierover vindt u op:

De documentatie en uitleg van de verschillende autorisatiemethoden is gepubliceerd op docs.kadaster.nl.