BGT kwaliteitszorg

BGT-bronhouders hebben de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) te garanderen volgens de eisen in wet- en regelgeving. Het Kadaster voert in opdracht van het ministerie van BZK het kwaliteitsmanagement voor de BGT uit. Dit kwaliteitsmanagement ondersteunt de bronhouders bij het op orde te houden of, waar nodig, verbeteren van de kwaliteit van de BGT.

Instrumenten

Voor de kwaliteitsbewaking staan bronhouders verschillende instrumenten ter beschikking. Eén van die instrumenten is het BGT Kwaliteitsdashboard voor bronhouders (in Mijn Kadaster). Een toelichting hierbij kunt u downloaden op de pagina BGT kwaliteitsdashboard Quick Reference Card en toelichting. Een ander instrument is de Monitor Datakwaliteit BGT. Deze monitor is voor iedereen toegankelijk.

BGT Kwaliteitsdashboard

De gegevens in het BGT Kwaliteitsboard voor bronhouders komen uit de maandelijkse controle van het Kadaster bij de Landelijke Voorziening BGT. Het dashboard geeft per bronhouder inzicht in de kwaliteit van de gegevens.

Extra dashboards

Deze dashboards voor korter lopende activiteiten bieden inzicht in de kwaliteit van BGT-gegevens per bronhouder. Volg hier de voortgang van de transitie naar IMGeo 2.2. De dashboards zijn voor iedereen toegankelijk.

Fout melden niet-bronhouders

Is er volgens u sprake van een fout of onvolledigheid? Als bestuursorgaan bent u verplicht de fout te melden (een terugmelding te doen). Maar ook anderen kunnen mogelijke fouten in de registratie doorgeven (terugmelden). 

4 stappen van BGT-kwaliteitsborging

Het systeem van kwaliteitsborging van de BGT bestaat uit 4 stappen:

  1. interne kwaliteitszorg door de bronhouder
  2. verzamelen van informatie door bronhouders, het ministerie van BZK  en Kadaster
  3. kwaliteitsmanagement BGT door het Kadaster, sinds 1 januari 2021
  4. toezicht (en handhaving) door de toezichthouder, het ministerie van BZK

Wilt u hier meer over weten? U leest meer in het document Kwaliteitszorg, toezicht en handhaving BGT. Dit kunt u downloaden op de website van Geobasisregistraties.nl.

Kwaliteitsmonitor BGT

Ieder jaar worden kwaliteitsprioriteiten opgesteld. De cijfers hiervoor komen uit het Kwaliteitsdashboard BGT en Tableau:

  1. Monitorrapportage Transitie IMGEO 2.2
  2. Monitorrapportage Beheer BGT