BAG voor bronhouders

Gemeenten zijn verantwoordelijk

Gemeenten zijn bronhouder. Als bronhouder zorgt u ervoor dat gegevens in de BAG worden opgenomen. U bent er verantwoordelijk voor dat dit goed gebeurt. 

Registratie in het register

De BAG bestaat uit een register en een registratie. In het register zijn de authentieke brondocumenten te vinden waarin de oorspronkelijke gegevens zijn beschreven. Als deze gegevens veranderen, zorgt u als bronhouder ervoor dat dit opgenomen wordt in het register. 

Inschrijving in register en aanbieden gegevens aan LV BAG

  • Als u als bronhouder vaststelt dat een brondocument is gewijzigd, zorgt u er binnen 4 werkdagen voor dat de gegevens geregistreerd zijn en de wijziging in het register ingeschreven is.
  • Na deze registratie biedt u binnen 1 werkdag de gegevens aan de Landelijke Voorziening BAG aan.

BAG Kwaliteitsdashboard voor bronhouders

Maandelijks voert het Kadaster controles uit bij de Landelijke Voorziening BAG (LV-BAG). Fouten en signalen die tijdens deze controle tevoorschijn komen, verwerken we in kwaliteitsrapporten. Deze krijgt u, zodat u ze de fouten en signalen kan controleren en zo nodig verbeteren. Daarnaast komen de fouten en signalen terug in het BAG Kwaliteitsdashboard voor bronhouders. Door dit kwaliteitsdashboard krijgen we de hoge kwaliteit van de BAG-gegevens nog hoger.

Kwaliteit per gemeente

Het BAG Kwaliteitsdashboard voor bronhouders is opgedeeld in thema's. Per thema kunt u zien wat de kwaliteit is van de registratie van de gemeente ten opzichte van het landelijke gemiddelde.

Raadplegen 

U kunt het BAG Kwaliteitsdasboard voor bronhouders dashboard raadplegen via Mijn Kadaster:

Naar Kwaliteitsdashboard in Mijn Kadaster  

Beheerauditrapportage

Voor het uitvoeren van de inspectie van de BAG-gegevens maakt het Kadaster rapportages. Deze zogenaamde beheerauditrapportage bestaat uit een statusrapport en een aselecte steekproef. U kunt deze rapportage gebruiken voor zelfcontrole. Een beheerauditrapportage kunt u aanvragen in Mijn Kadaster.

Vraag en antwoord

Handige links