BAG voor bronhouders

Gemeenten zijn verantwoordelijk

Gemeenten zijn bronhouder. Als bronhouder zorgt u ervoor dat gegevens in de BAG worden opgenomen. U bent er verantwoordelijk voor dat dit goed gebeurt. 

Registratie in het register

De BAG bestaat uit een register en een registratie. In het register zijn de authentieke brondocumenten te vinden waarin de oorspronkelijke gegevens zijn beschreven. Als deze gegevens veranderen, zorgt u als bronhouder ervoor dat dit opgenomen wordt in het register. 

Inschrijving in register en aanbieden gegevens aan LV BAG

  • Als u als bronhouder vaststelt dat een brondocument is gewijzigd, zorgt u er binnen 4 werkdagen voor dat de gegevens geregistreerd zijn en de wijziging in het register ingeschreven is.
  • Na deze registratie biedt u binnen 1 werkdag de gegevens aan de Landelijke Voorziening BAG aan.

BAG Kwaliteitsdashboard voor bronhouders

Maandelijks voert het Kadaster controles uit bij de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Fouten en signalen die tijdens deze controle geconstateerd worden, verwerken we het Kwaliteitsdashboard. Het Kwaliteitsdashboard draagt bij in het inzichtelijk maken en het verbeteren van de kwaliteit van de gegevens in de BAG.

Kwaliteit per gemeente

Het BAG Kwaliteitsdashboard voor bronhouders is opgedeeld in thema's. Per thema kunt u zien wat de kwaliteit is van de registratie van de gemeente ten opzichte van het landelijke gemiddelde.

Raadplegen 

U kunt het BAG Kwaliteitsdasboard voor bronhouders raadplegen via Mijn Kadaster:

Naar Kwaliteitsdashboard in Mijn Kadaster  

Vraag en antwoord

Als voorbereiding op de aansluiting moet u de beschikbare (technische) documentatie doornemen. Voordat een BAG-applicatie aangesloten kan worden op het koppelvlak, moet een conformiteitstoets worden uitgevoerd. Meer informatie vindt u op de pagina BAG conformiteitstoets

Een overzicht van de documentatie die nu over de Landelijke Voorziening BAG beschikbaar is, vindt u op de pagina BAG-documentatie.

Hieronder vindt u een aantal documenten voor bronhouders:

Alle technische informatie voor BAG voor bronhouders vindt u op de pagina Schema BAG Bronhouders.

Vanaf het moment dat de 1e bronhouder is aangesloten op BAG 2.0 worden de aangeleverde BAG 2.0 gegevens geautomatiseerd naar BAG 1.0 data getransformeerd. Op deze manier kunnen de BAG 2.0 gegevens worden geleverd in de bestaande BAG (1.0) producten. Bij bijna alle mutaties verloopt dit proces correct. Er zijn echter situaties waarbij deze transformatie niet goed gaat.

U kunt deze situaties voorkomen door u aan de reeds geldende werkafspraken te houden. Daarnaast hebben wij richtlijnen opgesteld over: 

  • het verwerken van in onderzoek mutaties met dezelfde begindatum 
  • het uitvoeren van synchronisaties

Meer hierover leest u in het document Mutaties in BAG 2.0 die voor problemen zorgen bij het uitleveren van BAG producten.

Meld u aan voor de nieuwsbrief BAG via het aanmeldformulier
Of stel een RSS-feed in voor de BAG-nieuwsberichten. Hoe dit werkt leest u op de pagina RSS-feeds Kadaster

Het BAG Gebruikersoverleg is de plek waar bronhouders en afnemers op operationeel niveau elkaar ontmoeten. Afnemers delen hier hun ervaringen met het gebruik van de BAG. Bronhouders geven hier aan welke procedures en werkwijzen ze hanteren bij het bijhouden van de BAG. Tijdens het BAG Gebruikersoverleg bespreken afnemers en bronhouders de wensen, verzoeken, werkwijzen en problemen die ze in de praktijk tegenkomen.

Lees meer op de pagina BAG Gebruikersoverleg

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BAG op telefoonnummer 088 - 183 34 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Handige links

Praktijkhandleiding Catalogus BAG

Voorbeelden uit de praktijk en toelichting bij situaties. U vindt deze handleiding op een Github-pagina.