Terug naar vorige pagina

BAG voor bronhouders

Gemeenten zijn verantwoordelijk

Gemeenten zijn bronhouder. Als bronhouder zorgt u ervoor dat gegevens in de BAG worden opgenomen. U bent er verantwoordelijk voor dat dit goed gebeurt. 

Registratie in het register

De BAG bestaat uit een register en een registratie. In het register zijn de authentieke brondocumenten te vinden waarin de oorspronkelijke gegevens zijn beschreven. Als deze gegevens veranderen, zorgt u als bronhouder ervoor dat dit opgenomen wordt in het register. 

Inschrijving in register en aanbieden gegevens aan LV BAG

  • Als u als bronhouder vaststelt dat een brondocument is gewijzigd, zorgt u er binnen 4 werkdagen voor dat de gegevens geregistreerd zijn en de wijziging in het register ingeschreven is.
  • Na deze registratie biedt u binnen 1 werkdag de gegevens aan de Landelijke Voorziening BAG aan.

BAG Kwaliteitsdashboard voor bronhouders

Maandelijks voert het Kadaster controles uit bij de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Fouten en signalen die tijdens deze controle geconstateerd worden, verwerken we het Kwaliteitsdashboard. Het Kwaliteitsdashboard draagt bij in het inzichtelijk maken en het verbeteren van de kwaliteit van de gegevens in de BAG.

Kwaliteit per gemeente

Het BAG Kwaliteitsdashboard voor bronhouders is opgedeeld in thema's. Per thema kunt u zien wat de kwaliteit is van de registratie van de gemeente ten opzichte van het landelijke gemiddelde.

Raadplegen 

U kunt het BAG Kwaliteitsdasboard voor bronhouders raadplegen via Mijn Kadaster:

Naar Kwaliteitsdashboard in Mijn Kadaster  

Vraag en antwoord

Als voorbereiding op de aansluiting moet u de beschikbare (technische) documentatie doornemen. Voordat een BAG-applicatie aangesloten kan worden op het koppelvlak, moet een conformiteitstoets worden uitgevoerd. Meer informatie vindt u op de pagina BAG conformiteitstoets

Een overzicht van de documentatie die nu over de Landelijke Voorziening BAG beschikbaar is, vindt u op de pagina BAG-documentatie.

Hieronder vindt u een aantal documenten voor bronhouders:

Alle technische informatie voor BAG voor bronhouders vindt u op de pagina Schema BAG Bronhouders.

Meld u aan voor de nieuwsbrief BAG via het aanmeldformulier
Of stel een RSS-feed in voor de BAG-nieuwsberichten. Hoe dit werkt leest u op de pagina RSS-feeds Kadaster

Het BAG Gebruikersoverleg is de plek waar bronhouders en afnemers op operationeel niveau elkaar ontmoeten. Afnemers delen hier hun ervaringen met het gebruik van de BAG. Bronhouders geven hier aan welke procedures en werkwijzen ze hanteren bij het bijhouden van de BAG. Tijdens het BAG Gebruikersoverleg bespreken afnemers en bronhouders de wensen, verzoeken, werkwijzen en problemen die ze in de praktijk tegenkomen.

Lees meer op de pagina BAG Gebruikersoverleg

Wanneer gemeenten overstappen naar een andere softwareleverancier kan er gebruik worden gemaakt van (gemeente)extracten voor het opbouwen van de nieuwe database.

Wanneer de LV BAG berichten heeft afgekeurd, ontbreken deze voorkomens in de LV BAG. Dit betekent dat deze voorkomens ook ontbreken in het extract. Wij adviseren u vóór het aanvragen van het extract alle foutberichten, die u van de LV BAG heeft ontvangen, af te handelen.

Indien u aanvullende vragen heeft over de overstap, dan kunt u contact met ons opnemen.

Ja, dit is mogelijk. Wij kunnen u toegang tot onze testomgevingen geven voor testdoeleinden. U kunt ons verzoeken dit te doen door contact met ons op te nemen.

Indien u een foutmelding ontvangt vanuit de LV BAG, kunt u in het overzicht met validaties achterhalen waardoor de foutmelding wordt gegeven. De foutmelding die u ziet in uw applicatie kan afwijken van de meldingen in het document. Uw softwareleverancier kan u hierover informeren.

Twijfelt u of de mutatie is doorgekomen in de LV BAG? Dit is te controleren door de BAG Viewer te raadplegen. Hier kunt u het betreffende object opzoeken door het ID van het object in te vullen in het zoekveld.

Ervaart u nog steeds problemen met het versturen van berichten? Neemt u dan contact met ons op. Wij verzoeken u bij uw melding de betreffende berichten en eventuele respons van LV BAG mee te sturen.

Het Kadaster mag geen mutaties doorvoeren in de LV BAG. Gemeenten zijn als bronhouder verantwoordelijk voor de inhoud van de registratie. Alleen gemeenten mogen wijzigingen in de registratie doorvoeren.

De LV BAG controleert alleen of mutatieberichten technisch juist zijn. Dit betekent dat bronhouders ongeldige situaties zelf kunnen herstellen. Als het niet mogelijk is een situatie te herstellen via reguliere kennisgevingen, is het mogelijk de levenscyclus van het object in de LV BAG te synchroniseren met de levenscyclus in de lokale registratie via synchronisatieberichten.

Het kan zijn dat het onduidelijk is hoe u specifieke situaties met de software van uw leverancier kunt oplossen. In dat geval adviseren wij u contact op te nemen met uw leverancier.

Meer informatie over het beheren van de terugmeldingen leest u op de pagina Terugmeldingen beheren. Hier vindt u onder andere een handleiding voor het gebruik van de Terugmeldbeheerapplicatie.

Met synchronisatie kunt u een verschil tussen de gegevens in de lokale BAG en in de LV BAG oplossen. Synchronisatie gebruikt u alleen als u het verschil niet kunt oplossen met reguliere mutaties. 

Bij synchronisatie wordt de hele levenscyclus van het object naar de LV BAG gestuurd. Hierdoor komt de geldige levenscyclus in de LV BAG weer overeen met de levenscyclus in de gemeentelijke BAG. 

De voorkomens die door de synchronisatie geen onderdeel meer uitmaken van de geldige levenscyclus, worden gemarkeerd met een tijdstip ‘niet BAG’. De gesynchroniseerde voorkomens krijgen allemaal dezelfde nieuwe registratiedatum (TijdstipRegistratieLV). 

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BAG op telefoonnummer 088 - 183 34 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Handige links

Praktijkhandleiding Catalogus BAG

Voorbeelden uit de praktijk en toelichting bij situaties. U vindt deze handleiding op een Github-pagina.    

De Wet bag

Een overzicht van wetgeving, besluiten (algemene maatregelen van bestuur), ministeriële regelingen, standaarden en andere voorschriften die kaderstellend zijn voor de BAG. U vindt ze in de Praktijkhandleiding.