Verbetering Informatievoorziening Energie Transitie (VIVET)

Gestructureerde en toegankelijke data over energietransitie

In VIVET zorgen we samen dat data voor energietransitie goed gestructureerd en toegankelijk is. En lossen we structurele knelpunten op. VIVET is een samenwerking van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rijkswaterstaat, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Kadaster. 

4 pijlers van VIVET

Binnen VIVET voeren we projecten uit binnen 4 pijlers:

  • Nieuwe informatieproducten voor de energietransitie .
  • Betere vindbaarheid van data.
  • Structureel beschikbaar en uitwisselbaar maken van data .
  • Het wegnemen we juridische belemmeringen voor het delen van data.

Netwerkorganisatie

VIVET is een netwerkorganisatie waar kennis en ervaring over de energietransitie gedeeld wordt. We helpen gemeenten, Regionale Energiestrategie (RES) regio’s, provincies, netbeheerders, adviesbureaus en andere partijen die actief zijn in de energietransitie aan de juiste informatie om de energietransitie te kunnen realiseren. 

Projecten

In jaarlijkse werkplannen worden verschillende projecten uitgevoerd. Deze worden aangedragen door de Programma-adviesraad van VIVET. Hierin zijn vooral gebruikers van de gegevens vertegenwoordigd. Projecten waar het Kadaster aan heeft gewerkt zijn:

Meer informatie

Vraag en antwoord

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Maatwerk en advies op telefoonnummer 088 - 183 47 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.