Terug naar vorige pagina

Verbetering Informatievoorziening Energie Transitie (VIVET)

Gestructureerde en toegankelijke data over energietransitie

In VIVET zorgen we samen dat data voor energietransitie goed gestructureerd en toegankelijk is. En lossen we structurele knelpunten op. VIVET is een samenwerking van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rijkswaterstaat, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Kadaster. 

4 pijlers van VIVET

Binnen VIVET voeren we projecten uit binnen 4 pijlers:

  • nieuwe informatieproducten voor de energietransitie 
  • betere vindbaarheid van data
  • structureel beschikbaar en uitwisselbaar maken van data 
  • het wegnemen we juridische belemmeringen voor het delen van data

Netwerkorganisatie

VIVET is een netwerkorganisatie waar kennis en ervaring over de energietransitie gedeeld wordt. We helpen gemeenten, Regionale Energiestrategie (RES) regio’s, provincies, netbeheerders, adviesbureaus en andere partijen die actief zijn in de energietransitie aan de juiste informatie om de energietransitie te kunnen realiseren. 

Projecten

Twee keer per jaar kunnen gebruikers een dataverzoek bij VIVET indienen. Deze worden door het gebruikerspanel van VIVET beoordeeld en vervolgens stellen de opdrachtgevers vast aan welke projecten gewerkt zal worden. Projecten waar het Kadaster aan heeft gewerkt zijn:

  • Informatievoorziening energie-infrastructuur en capaciteit op het elektriciteitsnet
  • Verbetering koppeling Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Grootschalige Topografie en Energieaansluitingen (EAN). Download het rapport De BAG-EAN koppeling of  download het eindrapport VIVET informatieproducten
  • Verbruiksstatistieken onderwijs, retail en gemeentebezit in samenwerking met het CBS
  • Vergelijking van methoden om zonnepanelen op daken in beeld te brengen samen met het CBS
  • #Energie: onderzoek naar windturbines in de basisregistraties
  • Isolatiewaardes woningen per type eigenaar

Meer informatie

Ga in gesprek met onze expert

Hebt u vragen? Wilt u aan de slag? Onze expert energietransitie Martin Tillema vertelt u graag meer.