Terug naar vorige pagina

Erfdienstbaarhedenonderzoek

U kunt laten onderzoeken welke erfdienstbaarheden zijn vastgelegd in de bij het Kadaster ingeschreven akten voor een bepaald perceel.

Na een Erfdienstbaarhedenonderzoek weet u of iemand bepaalde rechten heeft op het gebruik van een stuk grond (perceel), ook al is deze grond niet in zijn of haar bezit. Denk aan recht van overpad of recht van weg.

Erfdienstbaarhedenonderzoek

vanaf € 176,-

U ontvangt de volgende informatie: 

 • de mogelijk gevonden erfdienstbaarheden
 • het deel en nummer(s) van de akte(n) waarin erfdienstbaarheden zijn gevonden
 • kadastrale kaart(en) met erfdienstbaarheden tegen extra kosten

Aanvragen via Mijn Kadaster

Of bekijk onze andere bestelmogelijkheden:

Als u niet via Mijn Kadaster kunt bestellen, dan is het ook mogelijk een Erfdienstbaarhedenonderzoek aan te vragen via ons aanvraagformulier. 

Aanvragen via formulier

Erfdienstbaarhedenonderzoek tot 1 april 1950 of tot 1 oktober 1838

We maken onderscheid in onderzoek dat teruggaat tot:

 • 1 april 1950: de datum waarop gestart werd met getypte akten
 • 1 oktober 1838: de aanvangsdatum van het bijhouden van de openbare registers

Voor een erfdienstbaarhedenonderzoek dat teruggaat tot uiterlijk 1 oktober 1838 betaalt u € 324,-.

Afwijkende begindata registers

Voor enkele gemeenten in Nederland geldt 1838 niet als begindatum. In de periode 1940-1945 zijn verschillende registers verloren gegaan. Andere gemeenten zijn pas na 1838 ontstaan. Denk aan gemeenten in Flevoland. Bekijk wat er geldt voor uw gemeente in het overzicht van kadastrale gemeenten met afwijkende begindata. Ga naar de pagina Kadastrale gemeenten met afwijkende begindata van de openbare registers.

Erfdienstbaarhedenviewer: direct zien of er iets speelt

Als notaris kunt u met de Erfdienstbaarhedenviewer snel zien of erfdienstbaarheden zijn vastgelegd, gewijzigd of beeindigd op een perceel vanaf 1 april 1950. Benieuwd? Lees meer hierover op de pagina Erfdienstbaarhedenviewer.

Vraag en antwoord

Wilt u bestellen via Mijn Kadaster, maar hebt u geen abonnement? Informatie over het afsluiten van een abonnement op Mijn Kadaster vindt u op de pagina Aanmelden Mijn Kadaster.

Een erfdienstbaarheid is het recht om gebruik te maken van een stuk grond (perceel), ook al bent u niet zelf de eigenaar. Voorbeelden zijn: 

 • Recht van overpad
 • Recht op uitzicht
 • Recht van weg
 • Recht van goot

Bij recht van overpad mag u over (een deel van) het erf van de ander lopen of mag de ander dat bij u. Een voorbeeld is het gezamenlijk gebruik van een oprit. In sommige gevallen kost dit gebruik geld. Dit wordt ‘retributie’ genoemd.

Sommige erfdienstbaarheden zijn niet in de ingeschreven akte vastgelegd. Bijvoorbeeld omdat ze zijn ontstaan door dagelijks gebruik en verjaring. Wij kunnen dan ook geen garantie geven dat alle erfdienstbaarheden worden gevonden.

Gebruikt u al geruime tijd een stuk grond alsof het van u is? Dan kan het zijn dat u eigenaar bent geworden. Een notaris kan voor u uitzoeken of u inderdaad eigenaar bent. Als de notaris er niet uit komt, kunt u ook naar de rechter. De notaris of griffier van de rechtbank kan ervoor zorgen dat uw eigendom wordt vastgelegd in de openbare registers van het Kadaster.

Een erfdienstbaarheid kan om verschillende redenen eindigen:

 • De erfdienstbaarheid is voor bepaalde tijd vastgelegd
 • De eigenaar van de grond koopt de rechten af
 • Een rechter wijzigt de erfdienstbaarheden of heft ze op
 • De gebruiker van de erfdienstbaarheid doet bij akte afstand van de rechten

Een erfdienstbaarheid is een last, waarmee een perceel (het dienende erf) ten behoeve van een ander perceel (het heersende erf)  is bezwaard. Op grond van die last moet de eigenaar van het dienende erf iets dulden of niet-doen, wat zonder de erfdienstbaarheid niet mogelijk zou zijn. 

U kunt een erfdienstbaarheden onderzoek uitsluitend aanvragen voor het dienende erf.

U ontvangt een overzicht van de mogelijk gevonden erfdienstbaarheden en deel en nummer(s) van de akte(n) waarin deze zijn gevonden. Als u dat wilt, kunt u de akte(n) en kaart(en) met de actuele percelen waar de erfdienstbaarheden gelden ook direct bestellen. De kaart(en) en de kopie worden per e-mail verzonden. U kunt de kopie akte(n) ook per post ontvangen.

Erfdienstbaarhedenonderzoek vanaf 1950: Bij dit onderzoek worden alleen nieuw gevestigde of vervallen erfdienstbaarheden vanaf 1950 tot heden opgegeven. Erfdienstbaarheden die vóór 1950 zijn gevestigd worden niet meegenomen.

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u het resultaat van het onderzoek:

 • binnen 5 werkdagen toe bij een onderzoek tot 1 april 1950
 • binnen 10 werkdagen toe bij een onderzoek tot 1 oktober 1838

Bij een onderzoek voor meer dan 5 percelen overleggen wij met u over de levertijd.

Dit kan 2 dingen betekenen:

 1. Er zijn inderdaad geen erfdienstbaarheden vastgelegd in de ingeschreven akte(n) voor de periode die u hebt aangevraagd.

 2. Er zijn mogelijk toch erfdienstbaarheden, die bijvoorbeeld zijn ontstaan staan door dagelijks gebruik en verjaring.

Wij kunnen echter geen garantie geven dat alle erfdienstbaarheden worden gevonden. Als geen erfdienstbaarheden worden gevonden betaalt u toch het tarief. Dit zijn de kosten voor het doen van het onderzoek.

 • De kosten van een volledig onderzoek zijn € 324,- per perceel.
 • Een beperkt onderzoek tot 1950 kost € 176,- per perceel.

Per kaart met actuele kadastrale percelen betaalt u: € 30,05.

Per kopie (afschrift) van een akte waaruit een erfdienstbaarheid blijkt betaalt u:

 • via Mijn Kadaster: € 3,35 (voor zakelijke klanten met abonnement)
 • per e-mail: € 18,35
 • per post:  € 20,55 (u ontvangt de kopie dan ook per e-mail)

Ja, u betaalt het standaard tarief. De kosten zijn voor het doen van het onderzoek zelf.

Nee, alle genoemde bedragen zijn vrij van btw.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BRK Levering op telefoonnummer 088 - 183 53 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.