Erfdienstbaarhedenonderzoek

Bekijk of u gebruik mag maken van een perceel, ook al bent u zelf geen eigenaar

Weten wie gebruik mag maken van een perceel

U kunt laten onderzoeken welke erfdienstbaarheden zijn vastgelegd in de bij het Kadaster ingeschreven akten voor een bepaald perceel.

Na een Erfdienstbaarhedenonderzoek weet u of iemand bepaalde rechten heeft op het gebruik van een stuk grond (perceel), ook al is deze grond niet in zijn of haar bezit. Denk aan recht van overpad of recht van weg.

Erfdienstbaarhedenonderzoek 147,-

U ontvangt de volgende informatie: 

  •  de mogelijk gevonden erfdienstbaarheden
  •  het deel en nummer(s) van de akte(n) waarin erfdienstbaarheden zijn gevonden
  •  een kadastraal kaartje met erfdienstbaarheden tegen extra kosten

Aanvragen via Mijn Kadaster

Of bekijk onze andere bestelmogelijkheden:

Als u niet via Mijn Kadaster kunt bestellen, dan is het ook mogelijk een Erfdienstbaarhedenonderzoek aan te vragen via ons aanvraagformulier. 

Aanvragen via formulier

Erfdienstbaarhedenonderzoek tot 1 april 1950 of tot 1 oktober 1838

We maken onderscheid in onderzoek dat teruggaat tot:

  • 1 april 1950: de datum waarop gestart werd met getypte akten
  • 1 oktober 1838: de aanvangsdatum van het bijhouden van de openbare registers

Voor een erfdienstbaarhedenonderzoek dat teruggaat tot uiterlijk 1 oktober 1838 betaalt u 269,50.

Afwijkende begindata registers

Voor enkele gemeenten in Nederland geldt 1838 niet als begindatum. In de periode 1940-1945 zijn verschillende registers verloren gegaan. Andere gemeenten zijn pas na 1838 ontstaan. Denk aan gemeenten in Flevoland. Bekijk wat er geldt voor uw gemeente in het overzicht van kadastrale gemeenten met afwijkende begindata. Ga naar de pagina Kadastrale gemeenten met afwijkende begindata van de openbare registers.

Erfdienstbaarhedenonderzoek met kaart kadastrale percelen

Wilt u een kaart van de kadastrale percelen van het Erfdienstbaarhedenonderzoek? Dan betaalt u hiervoor 26,30. Wilt u een kopie (afschrift) van de akte(n) uit de openbare registers? Dan betaalt u via Mijn Kadaster 1,80. Per e-mail betaalt u 15,80. Per post zijn de kosten 17,80.
 

Vraag en antwoord