Terug naar vorige pagina

Mijn Kadaster en eHerkenning

Voor een aantal diensten in Mijn Kadaster en voor alle (1e) beheerders wordt inloggen met eHerkenning per 1 juli 2024 verplicht. Deze diensten zijn ingedeeld in het betrouwbaarheidsniveau substantieel-EH3. U kunt nu al inloggen met eHerkenning op Mijn Kadaster.

 • BRK Notificaties
 • BRK Notificaties ETO
 • Corrigeren splitsverzoek
 • ESD
 • INSPIRE Inzien aanvraag
 • INSPIRE-aanvraag netinformatie
 • Kadaster-on-line
 • KIK Inzage (webservice)
 • Kadata Internet
 • KLIC Actualiseren documenten
 • KLIC Actualiseren netinformatie
 • KLIC Autoriseren SP
 • KLIC Beheer communicatie
 • KLIC Beheren belang
 • KLIC Beheren contacten
 • KLIC beheren terugmelding
 • KLIC Beoordelen belang
 • KLIC inzien status (VG)
 • KLIC Netbeheerder Testdienst
 • KLIC ophalen AT info
 • KLIC Raadplegen belang
 • KLIC Schaderegistratie
 • KLIC webservice
 • KLIC webservice Testdienst
 • KLIC beheren terugmelding netbeheerder
 • LV WOZ Productie
 • LV WOZ Testomgeving
 • Splits
 • SYVAS API inschrijving
 • SYVAS inschrijving & voorwaarden
 • Training Splits
 • Verenig
 • BRK-PB
 • BRK-PB Transitie

U bent (1e) beheerder van Mijn Kadaster binnen uw organisatie  

U moet per 1 juli inloggen met eHerkenning. 

U gebruikt 1 of meerdere diensten waarvoor eHerkenning verplicht wordt 

U hebt een eHerkenningsmiddel nodig met minimaal betrouwbaarheidsniveau EH3. U logt altijd in met uw eHerkenningsmiddel. Ook als u nog andere diensten in Mijn Kadaster gebruikt. 

Bekijk de korte video over inloggen in Mijn Kadaster met eHerkenning. 

U gebruikt geen dienst waarvoor eHerkenning verplicht wordt 

U kiest zelf of u inlogt in Mijn Kadaster met uw Mijn Kadaster account of met eHerkenning. 

Vraag en antwoord

Invoering van eHerkenning

De Rijksoverheid kiest ervoor om de kosten van een eHerkenningsmiddel door de gebruikers van het systeem te laten betalen. Meer informatie vindt u op de website eHerkenning.nl.

De prijs verschilt per leverancier. U betaalt niet extra aan het Kadaster. U kunt een inschatting van de kosten maken door de verschillende leveranciers te vergelijken. Bekijk het leveranciersoverzicht op eHerkenning.nl.

Zonder eHerkenningsmiddel kunt u na de invoering van de Wdo alleen nog Kadasterproducten bestellen via de Kadaster webwinkel.
Wilt u als particulier een graafmelding (KLIC-melding) doen? Dan kunt u terecht op de pagina KLIC-melding

Nee, de kosten voor eHerkenning staan los van de kosten voor een betaalde dienst via Mijn Kadaster. De abonnementskosten voor die dienst betaalt u nog steeds aan het Kadaster.

Betaalde diensten zijn bijvoorbeeld Kadaster-on-line en Kadata Internet.

Gebruik van eHerkenning

U vraagt een eHerkenningsmiddel aan bij een door de overheid erkende leverancier. Deze leveranciers voldoen aan de eisen van de Rijksoverheid. Alleen zij mogen eHerkenning leveren. Lees hier meer over op eHerkenning.nl.

Ja, eHerkenning is persoonsgebonden en kan niet overgedragen of gedeeld worden met een collega. Dit betekent dat alle medewerkers die Mijn Kadaster gebruiken een eigen eHerkenningsmiddel nodig hebben.

Medewerkers moeten eHerkenning aanvragen samen met de persoon die binnen uw organisatie eHerkenning beheert. Alleen deze persoon kan namelijk andere medewerkers machtigen.

Ja. U hoeft niet voor elke organisatie opnieuw een eHerkenningsmiddel aan te vragen. U kunt aan 1 eHerkenningsmiddel de verschillende KvK-nummers van uw ondernemingen koppelen. Neem voor meer informatie contact op met uw eHerkenning-leverancier.

Per Kamer van Koophandel nummer kunt u mensen met een eHerkenningsmiddel machtigen om namens uw organisatie te handelen. 1 medewerker kan voor meerdere organisaties gemachtigd worden om te handelen. Dus voor meerdere KVK-nummers. U moet als organisatie de medewerker machtigen. Meer informatie vindt u op eHerkenning.nl.

Het is mogelijk om meerdere Mijn Kadaster accounts te koppelen aan eHerkenning. Dit doet u als volgt:

 • Uw 1e account moet gekoppeld zijn met Mijn Kadaster op de standaard manier. Als u dit nog niet gedaan hebt moet u dit na het inloggen eerst doen.
 • U navigeert in Mijn Kadaster naar 'profiel'. Daar staat een blokje over eHerkenning. Hier koppelt u een extra account.

Let op: u kunt alleen accounts koppelen met hetzelfde KVK-nummer. Dit kan alleen als u bent ingelogd met eHerkenning.

Om een dienst in Mijn Kadaster te kunnen gebruiken moet de eHerkenning-beheerder binnen uw organisatie een machtiging voor u af te geven. De dienst in Mijn Kadaster is beschikbaar in de dienstencatalogus van eHerkenning.

Een machtiging kan alleen worden gegeven door iemand in uw organisatie die tekenbevoegd is volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Wat dit inhoudt leest u op kvk.nl

Als meerdere personen tekenbevoegd zijn moeten zij mogelijk ook tekenen. Dat is afhankelijk van de statuten van uw bedrijf. De tekenbevoegde kan ook een machtigingenbeheerder aanstellen die dan de machtiging  verstrekt. Een machtigingenbeheerder neemt de tekenbevoegde veel werk uit handen. Ga daarom eerst na wie er bij uw bedrijf tekenbevoegd is en of er al een machtigingenbeheerder is. Meer informatie hierover vindt u op de eHerkenning.nl.

Als u gebruik wilt maken van de Kadaster zakelijke producten en diensten en wilt inloggen met eHerkenning hebt u het volgende nodig:

 • Een Mijn Kadaster abonnement. Ga voor meer informatie en aanmelden naar de pagina Aanmelden Mijn Kadaster.
 • Een abonnement op de dienst die u wilt gebruiken.
 • Een eHerkenningsmiddel op minimaal beveiligingsniveau EH3. Meer informatie over leveranciers vindt u op de eHerkenning.nl.  

Als u hierover nog niet beschikt, kunt u deze aanvragen via een door de overheid erkende leverancier. Deze leveranciers voldoen aan de eisen van de Rijksoverheid en alleen zij mogen eHerkenning leveren. Meer informatie over leveranciers vindt u op de website eHerkenning.  

In Mijn Kadaster kunnen beheerders via het beheermenu zien of de login van een gebruiker gekoppeld is aan eHerkenning. In de exportlijst van alle gebruikers is daarvoor een extra kolom toegevoegd. 

Hoe maakt u een exportlijst?

U gaat hiervoor naar het menu ‘Gebruikers’. Onderaan in het scherm vindt u de optie ‘Lijst exporteren’.

Beveiligingsniveau eHerkenning

Voor het inloggen op Mijn Kadaster met eHerkenning op niveau EH3 of hoger hebt u het volgende nodig:

 • Een machtiging voor Mijn Kadaster. Deze vindt u in de dienstencatalogus van eHerkenning. Neem hiervoor contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel.
 • Uw Mijn Kadaster-accountgegevens (eenmalig). Wij maken daarmee een koppeling tussen uw eHerkenningsmiddel en uw Mijn Kadaster account. Na het koppelen gebruikt u uw Mijn Kadaster producten en diensten zoals u gewend bent. Hieraan verandert niets.

Met een lager betrouwbaarheidsniveau (EH1, EH2 of EH2+) kunt u niet inloggen. U moet dit niveau eerst verhogen naar EH3. Dit doet de beheerder van eHerkenning binnen uw organisatie samen met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel.

Inloggen met eHerkenning

De 1e keer inloggen leggen we uit in de korte instructievideo op deze pagina. Na eenmalige koppeling van uw eHerkenningsmiddel en uw Mijn Kadaster account kunt u in het vervolg inloggen met eHerkenning. 

Nee, niet om elke keer in te loggen. Dat doet u straks met eHerkenning.

Bij de 1e keer inloggen met eHerkenning in Mijn Kadaster krijgt u eenmalig de vraag ook uw Mijn Kadaster inloggegevens in te voeren. Dit is nodig om uw bestaande account te kunnen koppelen aan uw eHerkenningsmiddel.

U hebt een abonnement op Mijn Kadaster nodig om in te loggen. Meer informatie hierover leest u op de pagina Aanmelden Mijn Kadaster.

Heeft uw organisatie wel een abonnement op Mijn Kadaster, maar hebt u zelf nog geen login? Neem dan contact op met de (1e) beheerder van Mijn Kadaster binnen uw organisatie.

Nee, eHerkenning is een persoonlijk identificatiemiddel. Daar kunnen niet meerdere personen tegelijk gebruik van maken.

Om in te loggen op Mijn Kadaster hebt u een eigen eHerkenning-account nodig. U moet een eigen Mijn Kadaster login hebben om deze eenmalig te koppelen aan uw eHerkenningsmiddel. Daarmee krijgt u toegang tot de juiste Mijn Kadaster applicaties. Maak dus in voorbereiding op eHerkenning voor iedere gebruiker een eigen Mijn Kadaster account aan. Uw Mijn Kadaster beheerder binnen uw organisatie kan u hiermee verder helpen. U vindt de gegevens van uw beheerder in het scherm Profielinstellingen. Dat opent u door rechtsboven in Mijn Kadaster op uw naam te klikken.

Uw wachtwoord kunt u zelf opnieuw instellen via Mijn Kadaster. 

Een login kunt u bij de beheerder van Mijn Kadaster van uw organisatie opvragen. Meer informatie vindt u op de Mijn Kadaster-pagina Vraag en antwoord.

Een vergeten login of wachtwoord voor eHerkenning moet u bij uw eHerkenning-leverancier opvragen.

De beheerder van Mijn Kadaster van uw organisatie kan uw eHerkenning ontkoppelen in 3 stappen:

 1. De beheerder gaat naar Mijn Kadaster >  Overzicht gebruikers
 2. Bij uw gegevens staat een optie: ‘eHerkenning ontkoppelen?’ Deze optie moet de beheerder aanklikken.
 3. Er verschijnt vervolgens een melding waarin hij ter bevestiging nogmaals moet kiezen voor eHerkenning ontkoppelen

De beheerder kan deze stappen ook volgen als u overstapt naar een andere eHerkenning-leverancier.

U vindt de gegevens van uw beheerder in het scherm Profielinstellingen. Dat opent u door rechtsboven in Mijn Kadaster op uw naam te klikken.

Ja, hiervoor maakt u gebruik van de ketenmachtiging. Meer informatie hierover vraagt u op bij de leverancier van uw eHerkenningsmiddel.

Uitzondering eHerkenning

Ja, neem voor meer informatie contact op met de klantenservice van uw dienst. Contactinformatie vindt u op de pagina Klantenservice zakelijk.
Of laat uw softwareleverancier contact opnemen met het Kadaster.

Ja, hebt u voor 1 organisatie meerdere Mijn Kadaster klantaccounts met allemaal hetzelfde KVK-nummer, dan kunt u met eHerkenning inloggen.

Na het inloggen met eHerkenning moet u een 1e account koppelen via de standaard manier als dat nog niet gedaan is.

Als u bent ingelogd in Mijn Kadaster navigeert u naar 'profiel'. Daar staat een blokje over eHerkenning. Hier koppelt u een extra account. Let op: u kunt alleen accounts koppelen met allemaal hetzelfde KVK-nummer hebben.

Ja, dat kan als u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK).

Bent u nog niet ingeschreven? U vindt informatie over inschrijven op KVK.nl.

Nee, particuliere klanten kunnen geen eHerkenning gebruiken.

Producten of diensten van het Kadaster kunt u aanvragen via de Kadaster webwinkel.
Wilt u als particulier een graafmelding (KLIC-melding) doen? Dan kunt u terecht op de pagina KLIC-melding

Meer informatie eHerkenning

 • Algemene uitleg en informatie over eHerkenning vindt u op de eHerkenning.nl.
 • Meer over de voortgang van de Wet Digitale Overheid leest u op de digitaleoverheid.nl.
 • Voor vragen specifiek over het Kadaster en eHerkenning neemt u contact op met onze klantenservice. Onze medewerkers zijn op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur te bereiken op telefoonnummer 088 - 183 60 30. Of stel uw vraag direct via ons contactformulier.

Handige links

Meer over eHerkenning

Welke betrouwbaarheidsniveaus zijn er? En hoe vraagt u eHerkenning aan? U leest het op de officiële website van eHerkenning. 

Meer over Digitale Overheid

Officiële overheidswebsite met informatie over wetgeving en plannen. Maar ook achtergronden en praktische voorbeelden.