Terug naar vorige pagina

WOZ+ servicepagina

Op deze servicepagina vindt u nieuwe releases, storingen en onderhoudsmeldingen over producten van de WOZ+ voor bronhouders. Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe releases en meldingen? Abonneer dan op onze RSS-feed.

Releases

Op 24 juli 2023 heeft het WOZ+ Kwaliteitsdashboard een update gehad van de gebruikersinterface. Hiermee zijn de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van het product verbeterd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. De layout is aangepast aan de nieuwe Kadaster-Huisstijl 
  2. Het gebruiksgemak van de beschikbare grafieken is verbeterd:
    • Is er meer detailinformatie beschikbaar over de resultaten in een categorie? Dan kunt u nu doorklikken op zowel de naam van de categorie als de balk in de grafiekweergave om deze in te zien. 
    • Zaten er grote verschillen in aantallen tussen categorieën in dezelfde grafiek dan waren de lage aantallen vaak slecht leesbaar. De lage aantallen worden nu als los getal in de grafiek getoond
  3. Ontstaat een fout in het Kwaliteitsdashboard dan wordt naast de foutmelding een directe link naar ons contactformulier getoond.
  4. De naam van het WOZ+ Kwaliteitsdashboard wordt voortaan weergegeven in het dashboard zelf en in het overzicht ‘Kadaster Dashboard’ als: WOZ+ Bronhouder. De dienst is echter nog hetzelfde en de opgeleverde informatie is ongewijzigd. 
  5. Benadert u het WOZ+ Kwaliteitsdashboard via een directe link buiten Mijn Kadaster om? Dan zult u de link moeten vervangen. De nieuwe versie van het WOZ+ Kwaliteitsdashboard werkt met een nieuwe link. U kunt deze opzoeken door in Mijn Kadaster het WOZ+ kwaliteitsdashboard te openen. 

Vragen of suggesties voor verbetering

Hebt u vragen over of suggesties voor verbeteringen van onze dienst? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ+:

Storing en onderhoud

0 meldingen van gepland onderhoud

0 gemelde storingen

Klantenservice WOZ+

Stel uw vragen over WOZ+ aan onze klantenservice.