Terug naar vorige pagina

Starters op de koopwoningmarkt

Starters staan vol in de aandacht op de huidige woningmarkt met recordbrekende prijsstijgingen. Er zijn in Nederland weinig geschikte koopwoningen voor starters. Daarbij zijn investeerders ook actief in wijken waar starters willen wonen.

Beleidskeuzes onderbouwen om positie starters te verbeteren

Wilt u meer weten over de situatie van koopstarters, bijvoorbeeld in een bepaalde regio? Het Kadaster heeft waardevolle informatie hierover. Daarmee kunt u nieuwe beleidskeuzes onderbouwen om de positie van de starters op de woningmarkt te verbeteren, en te beoordelen of het gevoerde beleid effect heeft. Met onze data krijgt u inzicht in het aankoopgedrag van starters. U krijgt antwoord op vragen als: 

  • Hoeveel woningen worden gekocht door starters?
  • In welke wijken en buurten kopen starters vooral?
  • Welk type woningen kopen starters en in welke prijsklasse? 
  • Waar komen koopstarters in uw regio vandaan en waar trekken starters vanuit uw regio naartoe?
  • Met welke data kan ik de keuzes voor de inzet van de starterslening onderbouwen?

Wat kunnen we voor u doen?

U kunt bij ons terecht voor data, analyses en onderzoek over starters op de koopwoningmarkt. Wij denken graag mee met uw vragen hierover. 

Interessant voor u?

De koopstarter in beeld

op aanvraag
  • inzicht in ontwikkelingen rond koopstarters in uw gemeente
  • uitgebreid kengetallenoverzicht
Naar Koopstarter in beeld

Rapportage woningmarkt

op aanvraag
  • inzicht in structuur en dynamiek
  • inzicht in trends 
  • positie ten opzicht van regionale markt
Naar Rapportage woningmarkt

Meer interessante informatie

Minder starters kopen alleen een woning

Het aandeel starters dat alleen een woning koopt neemt sinds 2014 langzaam af. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten?

Duwt de Starterslening de woningprijs omhoog?

In opdracht van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) onderzocht het Kadaster de effecten van de Starterslening op de verkoopprijs van woningen. Wat zijn de belangrijkste conclusies?

Hoe snel verhuizen jonge woningkopers?

In tijden van stijgende woningprijzen is het percentage jonge kopers dat snel doorstroomt relatief hoog. In Den Bosch en Groningen verhuisden de meeste jonge kopers binnen 5 jaar.

Handige links

WoONonderzoek door ministerie van BZK

Ieder jaar doet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek naar de Nederlandse woningmarkt: het WoONonderzoek.

Startersleningen via SVn

U kunt als gemeente startersleningen aanbieden via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Hiermee zorgt u dat starters gemakkelijker een eerste huis kunnen kopen.