Starters op de koopwoningmarkt

Inzicht in aankoopgedrag

Starters staan vol in de aandacht op een historisch krappe woningmarkt met recordbrekende prijsstijgingen. Er zijn in Nederland weinig geschikte koopwoningen voor starters. Daarbij zijn investeerders ook actief in wijken waar starters willen wonen.

Beleidskeuzes onderbouwen om positie starters te verbeteren

Wilt u meer weten over de situatie van koopstarters, bijvoorbeeld in een bepaalde regio? Het Kadaster heeft waardevolle informatie hierover. Daarmee kunt u nieuwe beleidskeuzes onderbouwen om de positie van de starters op de woningmarkt te verbeteren, en te beoordelen of het gevoerde beleid effect heeft. Met onze data krijgt u inzicht in het aankoopgedrag van starters. U krijgt antwoord op vragen als: 

  • Hoeveel woningen worden gekocht door starters?
  • In welke wijken en buurten kopen starters vooral?
  • Welk type woningen kopen starters en in welke prijsklasse? 
  • Waar komen koopstarters in uw regio vandaan en waar trekken starters vanuit uw regio naartoe?
  • Met welke data kan ik de keuzes voor de inzet van de starterslening onderbouwen?

Wat kunnen we voor u doen?

U kunt bij ons terecht voor data, analyses en onderzoek over starters op de koopwoningmarkt. Wij denken graag mee met uw vragen hierover. 

Interessant voor u?

De koopstarter in beeld op aanvraag

  • inzicht in ontwikkelingen rond koopstarter in uw gemeente
  • uitgebreid kengetallenoverzicht
Naar Koopstarter in beeld

Rapportage woningmarkt op aanvraag

  • inzicht in structuur en dynamiek
  • inzicht in trends en trendbreuk
  • positie t.o.v. regionale markt
Naar Rapportage woningmarkt

Meer interessante informatie en contact

Verschuivingen in koopgedrag starters op woningmarkt

De woningmarkt is krapper dan ooit. Welk effect heeft de onstuimige woningmarkt op het koopgedrag van koopstarters? We deden onderzoek naar verschillende typen koopstarters. 

Kadaster Kwartaalbericht woningmarkt

Onze woningmarktexpert Paul de Vries en zijn collega's delen ieder kwartaal de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen in het Kadaster Kwartaalbericht woningmarkt.

Ga in gesprek met onze expert woningmarkt

Hebt u vragen? Wilt u aan de slag? Onze expert woningmarkt Paul de Vries vertelt u graag meer.

Handige links

WoONonderzoek door ministerie van BZK

Ieder jaar doet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek naar de Nederlandse woningmarkt: het WoONonderzoek.

Startersleningen via SVn

U kunt als gemeente startersleningen aanbieden via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Hiermee zorgt u dat starters gemakkelijker een eerste huis kunnen kopen.