Minder starters kopen alleen een woning

Het aandeel starters dat alleen een woning koopt neemt sinds 2014 langzaam af. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster.

Onderzoek naar ontwikkelingen koopwoningmarkt

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten?

  • Het aandeel starters op de woningmarkt dat alleen een woning koopt neemt sinds 2014 langzaam af. De positie van deze alleen-starters staat steeds meer onder druk.
  • Na een jaar waarin kopers ver boven de vraagprijs boden is eind 2022 de grootste spanning er weer af. De verkoopprijzen zijn bijna gelijk aan de vraagprijzen.

Bekijk het onderzoek

Over dit onderzoek

Het CBS en Kadaster onderzoeken regelmatig de spanning tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. Zij meten dit aan de hand van een aantal graadmeters (indicatoren), zoals het aantal koopstarters en de leeftijd van kopers. Dit noemen we ‘spanningsindicatoren’. Met deze spanningsindicatoren brengen zij de belangrijkste ontwikkelingen op de woningmarkt in beeld. U leest hier meer over op de pagina Spanning op de koopwoningmarkt op CBS.nl.

Waar komen de gegevens vandaan

  • De vraagprijzen en aanbodprijzen komen van het online zoekplatform Jaap.nl. De transactiegegevens zijn van het Kadaster.
  • Het Kadaster heeft gegevens van alle verkochte koopwoningen in ons land. Dat geldt niet voor Jaap.nl. Niet alle verkochte koopwoningen zijn online aangeboden. Ook is niet het complete online aanbod van koopwoningen te vinden op Jaap.nl.
  • Voor de indicatoren waarbij we transactie- en vraagprijzen naast elkaar leggen, vonden we bij 2/3e van de transacties een recente vraagprijs.

Andere onderzoeken

Contact

  • Wilt u meer weten over dit onderzoek of de woningmarkt? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert. Contactgegevens vindt u op de pagina Paul de Vries, woningmarktexpert.