Registratie van gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. De BAG is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk

Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. De gegevens over adressen en gebouwen stellen zij centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). 

Kadaster beheert LV BAG

Het Kadaster beheert de LV BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. Afnemers die een publieke taak hebben zijn verplicht de gegevens uit BAG te gebruiken. Denk hierbij aan organisaties als:

  • ministeries
  • waterschappen
  • politiekorpsen 
  • veiligheidsregio's

Video ‘De BAG in het kort’

De video 'De BAG in het kort' geeft meer informatie over BAG en de gegevens die hierin opgenomen zijn. Bekijk de video:

Vraag en antwoord

Handige links