De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. De BAG is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk - bronhouders BAG

Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. De gegevens over adressen en gebouwen stellen zij centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). 

Kadaster beheert LV BAG

Het Kadaster beheert de LV BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. Afnemers die een publieke taak hebben zijn verplicht de gegevens uit BAG te gebruiken. Denk hierbij aan organisaties als:

  • ministeries
  • waterschappen
  • politiekorpsen 
  • veiligheidsregio's

Video ‘De BAG in het kort’

De video 'De BAG in het kort' geeft meer informatie over BAG en de gegevens die hierin opgenomen zijn. Bekijk de video:

Vraag en antwoord

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat alle officiële, als zodanig toegekende, adressen op Nederlands grondgebied. Een adres is de door de bevoegde gemeente toegekende benaming, bestaande uit de naam van een openbare ruimte, een nummeraanduiding en woonplaats. 

In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd. Deze 'objecttypen' zijn afgebakend en voorzien van een unieke aanduiding. De waarde van de attributen behorende bij de objecttypen (zoals de oppervlakte en het bouwjaar) is ook in de registratie opgenomen.

Een overzicht van de documentatie die nu over de Landelijke Voorziening BAG beschikbaar is, vindt u op de pagina BAG-documentatie.

De Wet bag schrijft voor dat zowel legale als mogelijk illegale adresseerbare objecten worden geregistreerd en een adres krijgen. Mogelijk illegale objecten herkent u aan de waarde 'Ja' in het veld 'indicatie geconstateerd'. In de BAG wordt de feitelijke situatie geregistreerd. Uitzondering hierop is het gebruiksdoel bij verblijfsobjecten, hier wordt het vergunde gebruik geregistreerd. Voor handhaving bij illegale situaties is het noodzakelijk zowel de vergunde situatie als de feitelijke situatie te kennen.

Binnen de BAG zijn er 2 structurele overlegvormen. Meer informatie vindt u op de pagina's:

U vindt een woordenlijst met uitleg van begrippen en afkortingen die worden gebruikt in en rond de BAG op de pagina Woordenlijst.

  • Een overzicht van wetgeving, besluiten (algemene maatregelen van bestuur), ministeriële regelingen, standaarden en andere voorschriften die kaderstellend zijn voor de BAG vindt u in de Beleidskaders in de Praktijkhandleiding op Github.
  • De Catalogus BAG 2018 bevat de uitgangspunten en voorschriften die ervoor zorgen dat objecten in de BAG overal op dezelfde manier worden vastgelegd. Samen met de Wet bag en het besluit vormt de Catalogus de normatieve en formele kern van de BAG vanaf 1 juli 2018. Ga naar de Catalogus BAG 2018.
  • Door gebruik te maken van voorbeelden vanuit de praktijk wordt in de Praktijkhandleiding van de website Github de normatieve kern in een aantal situaties nader toegelicht. Bekijk de Praktijkhandleiding
  • De nu geldende documentatie voor de Landelijke Voorziening BAG vindt u op de pagina BAG documentatie

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BAG op telefoonnummer 088 - 183 34 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Handige links

De Wet bag

Een overzicht van wetgeving, besluiten (algemene maatregelen van bestuur), ministeriële regelingen, standaarden en andere voorschriften die kaderstellend zijn voor de BAG. U vindt ze in de Praktijkhandleiding.

Praktijkhandleiding Catalogus BAG

Voorbeelden uit de praktijk en toelichting bij situaties. U vindt deze handleiding op een Github-pagina.