BGT Kwaliteitsdashboard releasenotes

Inhoud van de laatste releasenotes

Release 202302-01 van het BGT Kwaliteitsdashboard is per 1 februari 2023 beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release wordt in de volgende alinea beschreven.

Verschil vorige versie

 • Rapportage Zwerfobjecten
  Voor de gemeentelijke, provinciale en landelijke bronhouders zijn, met ingang van 2023, bronhoudergrenzen aangepast. Deze hebben wij doorgevoerd in de beoordeling of een object wel of niet tot een bevinding leidt bij de rapportage ‘Zwerfobjecten’.

Release 202205-01 van het BGT Kwaliteitsdashboard is per 1 mei 2022 beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release wordt in de volgende alinea beschreven.

Verschil vorige versie

 • Thema’s OngeclassificeerdObject en Transitie worden niet meer getoond
  Met ingang van peildatum 01-05-2022 worden de thema’s OngeclassificeerdObject en Transitie niet meer getoond. In de LV-BGT zijn al langere tijd geen BGT-objecten van het type OngeclassificeerdObject meer aanwezig en kunnen ook niet meer geregistreerd worden. Daarnaast komen BGT-objecten (met uitzondering van plaatsbepalingspunten) met attribuut waarde ‘transitie’ niet meer voor in de LV-BGT en kunnen deze ook niet meer geregistreerd worden. Hiermee zijn de thema’s OngeclassificeerdObject en Transitie overbodig geworden voor de bronhouders. Er kan nog wel teruggekeken worden bij oude peildata.

Release 202204-01 van het BGT Kwaliteitsdashboard is per 1 april 2022 beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release wordt in de volgende alinea beschreven.

Verschil vorige versie

 • Nieuwe rapportage ‘Terugmelding niet tijdig afgehandeld (>18 maanden)'
  Onder het thema Terugmeldingen is deze nieuwe rapportage opgevoerd als uitbreiding op bestaande rapportage ‘Terugmelding niet tijdig in onderzoek genomen’. De doorlooptijd van een terugmelding mag niet langer dan 18 maanden zijn. Met doorlooptijd bedoelen we het moment dat een terugmelding opgevoerd wordt (status Nieuw) tot het moment dat de terugmelding gesloten is (status Afgerond, Afgewezen of Doorgestuurd). Staat een terugmelding na 18 maanden nog op de status Nieuw, In onderzoek of Goedgekeurd, ingepland bij bronhouder, dan wordt een terugmelding getoond in het detailscherm van deze rapportage.

Release 202110-01 van het BGT Kwaliteitsdashboard is per 2 oktober 2021 beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release is: 

Verschil vorige versie

 • Gewijzigde aantallen voor mutatiefrequentie
  Op de Aantallen-pagina staan 2 grafieken: ‘Mutaties per periode’ en ‘Gemuteerde objecten vs. niet-gemuteerde objecten’. Deze grafieken werden samengesteld door de nieuwe en gemuteerde objecten in een periode op te tellen. Met deze wijziging tellen we naast de nieuwe en gemuteerde ook de vervallen objecten in de aantallen mee.

Release 202108-01 van het BGT Kwaliteitsdashboard is per 2 augustus 2021 beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release wordt in de volgende alinea beschreven.

Verschil vorige versie

 • Extra informatie bij Zwerfobjecten
  Bij de rapportage ‘Zwerfobjecten’ zijn in het detailscherm 3 extra kolommen toegevoegd. Dit betreft de kolommen X en Y. Hierin worden de coördinaten (X en Y) van het zwaartepunt van het zwerfobject gepresenteerd. Hiermee kunt u het zwerfobject lokaliseren met bijvoorbeeld de PDOK-viewer. Daarnaast is de kolom ‘Bronhoudergebied’ toegevoegd. Hierin staat in welk bronhoudergebied het zwerfobject ligt. U kunt contact zoeken met deze bronhouder om gezamenlijk afspraken te maken over het oplossen van de betreffende bevinding.  

 • Aanpassing buffer Zwerfobjecten
  Bij de rapportage ‘Zwerfobjecten’ werden alle objecten beoordeeld  tegen de bronhoudergrens met daarbij een buffer van 500 meter. Bij nader inzien bleek dat er voorheen geen rekening werd gehouden met een buffer bij Provinciale- en Landelijke-bronhouders. Het gevolg van deze wijziging kan zijn dat er voor er voor Provinciale- en Landelijke-bronhouders meer bevindingen gerapporteerd worden. Gemeentelijke bronhouders en Waterschappen blijven beoordeeld met een buffer van 500 meter.

 • Link en naamgeving naar Kwaliteitsrapportages aangepast
  Met de overgang van het kwaliteitsmanagement van het SVB-BGT naar het Kadaster hebben we ook de tableau-rapportages verhuist naar de Kadaster-omgeving. Als gevolg hiervan hebben we de naamgeving ‘Tableau SVB-BGT’ aangepast in ‘Kwaliteitsrapportages’. Ook de URL die hieraan gekoppeld is verwijst nu naar de juiste locatie.

Vraag en antwoord

De volgende BGT RSS-feeds zijn beschikbaar voor uw RSS-reader:

U kunt RSS-feeds instellen met verschillende apps in de Google Play Store, App Store en browserextensies in bijvoorbeeld Chrome. Ook kunt u gemakkelijk een of meerdere RSS-feeds aan uw Outlook e-mail toevoegen. Lees hiervoor de instructie voor Outlook van Microsoft.