BGT Kwaliteitsdashboard releasenotes

Inhoud van de laatste releases

Release 202106-01 van het BGT Kwaliteitsdashboard is per 1 juni 2021 beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release wordt in de volgende alinea beschreven.

Verschil vorige versie

 • Nieuwe rapportage ‘Zwerfobjecten’
  Zwerfobjecten zijn objecten van een bronhouder die buiten het eigen bronhoudergebied vallen. Deze nieuwe rapportage is als een nieuw thema opgevoerd op de landingspagina en in de historiegrafiek.
  Om te bepalen of een object een zwerfobject is maken we gebruik van bronhoudergrenzen met daarbij een buffer van 500 meter. Valt een object hier buiten, dan wordt dit object gesignaleerd als een bevinding onder dit thema. Bij deze rapportage worden alle actuele BGT- en IMGEO-objecten gecontroleerd ongeacht de relatieve hoogteligging. Daarnaast wordt ook de plantopografie (plus-status ‘Plan’) meegenomen in de controle.
  Voor de bronhoudergrenzen van de gemeentelijke bronhouders maken we gebruik van de bestuurlijke grenzen van PDOK.
  Voor de waterschappen gebruiken we de administratieve eenheden die eveneens beschikbaar zijn via PDOK.
  Voor de landelijke en provinciale bronhouders wordt gebruik gemaakt van de abonnementsgebieden vanuit BRAVO.
  Dit nieuwe thema wordt verder toegelicht in de bijgewerkte toelichting BGT kwaliteitsdashboard.
 • Nieuw functionaliteit ‘Uitzonderingen’
  Voor de rapportage ‘BGT-ORL ontbreekt’ is het mogelijk om in het detailscherm een specifieke bevinding te markeren als een uitzondering. Het gaat dan om een uitzonderlijke situatie waar blijkt dat het resultaat niet thuishoort binnen de rapportage, omdat het een juiste (toegestane) situatie betreft. Bij het plaatsen van een uitzonderingsmarkering wordt u verplicht om een toelichting op te geven over de reden van de uitzondering. De werking wordt nader beschreven in de toelichting BGT kwaliteitsdashboard.

Release 202105-01 van het BGT Kwaliteitsdashboard is per 1 mei 2021 beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release wordt in de volgende alinea beschreven.

Verschil vorige versie

 • Meer bevindingen in de rapportage ‘BGT-pand ontbreekt’
  In de snapshot van 1 mei is er een data reparatie uitgevoerd voor de indicator BGT-Pand ontbreekt. Er is gebleken dat hier te weinig bevindingen werden getoond. Voor de vergelijking van deze query moet de bronhouder van de BAG worden bepaald zodat de vergelijking met de bronhouder van het gerelateerde BGT-pand kan worden uitgevoerd. Doordat er bij de bepaling wat fout ging konden er bevindingen niet juist gekoppeld worden aan een bronhouder waardoor deze niet terug kwamen als bevinding bij de juiste bronhouder. Dit is met deze release hersteld. Dit herstel kan betekenen dat er bij deze indicator meer bevindingen worden getoond in de snapshot van 1-5-2021.

Release 202103-01 van het BGT Kwaliteitsdashboard is per 1 maart 2021 beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release wordt in de volgende alinea beschreven.

Verschil vorige versie

 • De rapportage ‘Pand ten onrechte geen huisnummer’ is aangepast. Op 1 december 2020 is er een wijziging doorgevoerd die extra bevindingen heeft opgeleverd. Panden met een relatieve hoogteligging die niet gelijk zijn aan 0 werden ook als bevinding gemeld. Dit is niet terecht. Vanaf nu beoordelen we alleen panden met een relatieve hoogteligging van 0.
 • De knop Toelichting verwees naar een algemene pagina van onze website waardoor de gebruiker nog verder door moest klikken om tot het document te komen. De link is nu aangepast zodat de gebruiker op de correcte pagina terecht komt waar de toelichting fysiek staat.

Release 202102-01 voor het BGT Kwaliteitsdashboard is per 5 februari 2021 beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release wordt in de volgende alinea beschreven.

Verschil vorige versie

De rapportage ‘Pand ten onrechte geen huisnummer’ is aangepast. Op 1 december 2020 is er een wijziging doorgevoerd die extra bevindingen heeft opgeleverd. Alle statussen van een verblijfobject (VBO) werden beoordeeld. Dit is niet terecht. Vanaf nu beoordelen we alleen de VBO-statussen ‘Verblijfobject in gebruik (niet ingemeten)’, ‘Verblijfsobject in gebruik’ en ‘Verbouwing verblijfsobject’. De extra gesignaleerde bevindingen zullen niet meer gerapporteerd worden

Release 202012-01 voor het BGT Kwaliteitsdashboard is per 1 december 2020 beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release wordt in de volgende alinea beschreven.

Verschil vorige versie

 • Laatste BAG-BGT vergelijkingsrapportage omgezet naar BAG2.0

De rapportage ‘Pand ten onrechte geen huisnummer’ is aangepast zodat deze ook voldoet aan BAG2.0 statussen. 

Release 202010-01 voor het BGT Kwaliteitsdashboard is per 1 oktober 2020 beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release wordt in de volgende alinea beschreven.

Verschil vorige versie

 • BAG-BGT vergelijkingsrapportages omgezet naar BAG2.0

Alle rapportages die onder het thema BAG-BGT vergelijkingen staan maakten tot voor kort gebruik van de BAG 1.0 statussen. Deze rapportages (met uitzondering van ‘Pand ten onrechte geen huisnummer’) zijn nu omgezet naar BAG2.0. In sommige rapportages zit een link naar de BAG-viewer. De BAG-viewer toont nog steeds BAG1.0 statussen! Verwachting is dat de BAG-viewer begin 2021 BAG2.0-proof is.

Release 202008-01 voor het BGT Kwaliteitsdashboard is per 1 augustus 2020 beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release wordt in de volgende alinea beschreven.

Verschil vorige versie

 • Wijziging Doorlooptijd Terugmeldingen

  Op de Aantallen-pagina worden onder ‘Doorlooptijd Terugmeldingen’ aantallen getoond in 3 categorieën: "< 6 maanden", "6 - 18 maanden" of "> 18 maanden".

  Het blijkt dat terugmeldingen die een gesloten status hebben meegeteld worden in het resultaat.

  Door deze wijziging worden gesloten terugmeldingen niet meegenomen in de aantallen. Daarnaast is de titel van deze rapportage wijzigt in ‘Doorlooptijd openstaande Terugmeldingen’.

Release 202004-01 voor het BGT Kwaliteitsdashboard is per 2 april 2020 beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release is:

Verschil met de vorige versie

 • Nieuw menu-item ‘Tableau SVB-BGT’
  Er is een menu-item bijgekomen rechtsboven in het kwaliteitsdashboard. Het nieuwe menu-item ‘Tableau SVB-BGT’ is geplaatst tussen de bestaande items ‘Toelichting’ en ‘Mijn Kadaster’. Door op dit item te klikken opent zich een nieuw tabblad dat verwijst naar de Monitor Datakwaliteit van het SVB-BGT.

Release 202003-01 voor het BGT Kwaliteitsdashboard is per 1 maart 2020 beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release wordt in de volgende alinea’s beschreven.

Verschil met de vorige versie

 • Nieuwe rapportage ORL Type
  Onder het thema BAG-BGT vergelijkingen is deze nieuwe rapportage opgevoerd als uitbreiding op de bestaande rapportages.
  Op basis van een overeenkomend ORL Bag-id wordt de attribuutwaarde van het veld ‘Type’ vergeleken tussen beide registraties. Hierbij wordt vergeleken op alle typen (Weg, Water, Spoorbaan, Terrein, Administratief gebied, Landelijk gebied en Kunstwerk).
  De eventuele verschillen worden gepresenteerd in het detailscherm. Door te klikken op een specifiek BAG-object-id wordt de BAG Viewer in een nieuw tabblad geopend. Hiermee kan de locatie van de openbare ruimte uit de BAG eventueel gevisualiseerd worden.
 • Aanpassing sortering details
  In de detailpagina van de rapportages worden datumvelden niet correct gesorteerd. De sortering vond plaats op het datumformaat dd-mm-yyyy. Door deze aanpassing zal de sortering op het datumformaat yyyy-mm-dd gebeuren. De weergave van datumvelden zal niet wijzigen. Dit blijft dd-mm-yyyy.

Release 202002-01 voor het BGT Kwaliteitsdashboard is per 4 februari 2020 beschikbaar gekomen. De inhoud van deze release wordt in de volgende alinea beschreven.

Verschil met de vorige versie

 • Extra functionaliteit detailpagina
  In het detailscherm zijn 2 wijzigingen opgeleverd. De gebruiker kan zelf de kolombreedte aanpassen. Als u de breedte van een kolom wilt wijzigen, sleept u de rand aan de rechterzijde van de kolomkop, totdat deze de gewenste breedte heeft. Daarnaast kan er data geselecteerd worden door dubbel te klikken op de gewenste data. Deze data kan dan bijvoorbeeld gekopieerd worden.

Vraag en antwoord

De volgende BGT RSS-feeds zijn beschikbaar voor uw RSS-reader:

U kunt RSS-feeds instellen met verschillende apps in de Google Play Store, App Store en browserextensies in bijvoorbeeld Chrome. Ook kunt u gemakkelijk een of meerdere RSS-feeds aan uw Outlook e-mail toevoegen. Lees hiervoor de instructie voor Outlook van Microsoft.