Problematiek vakantieparken

Onafhankelijke ondersteuning bij analyse, strategiebepaling en maken van plan van aanpak

Verwaarlozing, permanente bewoning en criminaliteit komen op sommige vakantieparken dagelijks voor. Het Kadaster kan u als provincie, gemeente, eigenaar of ondernemer helpen met de analyse, strategiebepaling en een plan van aanpak. Het resultaat: een vitaler vakantiepark, een bloeiende recreatiesector en een fijne woonomgeving.

Op weg naar een vitaler vakantiepark

De realisatie van een vitaler vakantiepark verloopt in 3 stappen. Na het maken van een analyse, volgt een plan van aanpak en een uitvoeringsplan:

  1. Met een analyse brengen we de situatie op het recreatieterrein in kaart. Daarbij werken we samen met de provincie en gemeenten. We brengen ons advies uit in een zogenoemde Gebiedsscan.

  2. Bij het plan van aanpak werken we samen met de provincie, gemeente, eigenaren en ondernemers. Met elkaar bepalen we de strategie. Ook werken we samen met betrokkenen en bewoners bij deze fase. Met hen voeren we keukentafelgesprekken.

  3. De scenario’s die we hebben bedacht werken we verder uit. Bij het Kadaster kunnen kavels geruild en geregistreerd worden. Hierna moet duidelijk zijn welke grond van wie is, wat we met de ruimte gaan doen en hoe dit wordt betaald.

Interessant voor u?

Advies op maat op aanvraag

  • inzicht in ruimtelijke vraagstukken
  • afstemmen belangen en mogelijkheden
  • onafhankelijke ondersteuning
Naar Advies op maat

Onderzoek in opdracht op aanvraag

  • situatie en ontwikkelingen in gebied
  • analyse van impact die keuzes hebben
  • basis voor weloverwogen beleid
Naar Onderzoek in opdracht