Terug naar vorige pagina

Startpagina netbeheerders

Als u een kabel- of leidingnetwerk beheert, dan bent u een netbeheerder. Uw netinformatie wordt, samen met die van andere netbeheerders in het gebied, verstrekt aan een grondroerder die gaat graven in dat gebied.

Netwerk registreren

Ook leidingen en kabelnetwerken zijn onroerende zaken. Een geregistreerd netwerk maakt daarom onderdeel uit van de BRK. 

Klantenservice KLIC - kabels en leidingen

Stel uw vragen over KLIC, kabels en leidingen aan onze specialisten.

Nieuws

Nieuws item: Nieuwe API voor KLIC-aanvragen

Vanaf 1 maart 2024 is de nieuwe REST API voor KLIC-aanvragen beschikbaar.

Lees artikel

Agenda netbeheerders

Vraag en antwoord

U moet een netwerk registreren:

 • voor het zekerstellen van het eigendom
 • voor de overdracht (aankoop of verkoop) van het netwerk of een gedeelte ervan
 • voor de vestiging van een hypotheek op het netwerk in verband met de financiering

Een netwerk registreren heeft niets te maken met het uitwisselen van kabel- en leidinginformatie via KLIC.  KLIC is uitsluitend bedoeld voor graafmeldingen. Via KLIC wordt kabel- en leidinginformatie verstrekt om graafschade te voorkomen. Op verzoek van het Kadaster levert een netbeheerder kabel- en leidinginformatie voor een bepaald gebied. Het Kadaster verstrekt die informatie vervolgens aan de klant die wil gaan graven of die een oriëntatieverzoek heeft ingediend. Het Kadaster beschikt dus niet over de liggingsgegevens van leidingen, maar fungeert meer als doorgeefluik.  

Het doel van het registreren van een netwerk is het zekerstellen van eigendom, aankoop of verkoop van een netwerk of vestiging van een hypotheek op het netwerk. Om een netwerk te registreren is andere informatie nodig (namelijk een netwerktekening, netwerkaanduiding en depotnummer) dan bij informatie-uitwisseling over kabels en leidingen. En voor het maken van de netwerktekening hebben we een leidingbestand van de netwerkeigenaar nodig, dat de ligging van het netwerk aangeeft.

U laat een akte opmaken bij een notaris. De notaris kan het eigendom van uw netwerk laten registreren bij het Kadaster. Een netwerk is net als een kadastraal perceel een uniek object met een eigen kadastrale aanduiding en netwerktekening.  De notaris heeft 3 zaken nodig voor het opmaken van de akte:

 1. een netwerktekening
 2. een netwerkaanduiding
 3. een depotnummer

1 - Netwerktekening  

Een netwerktekening geeft de ligging van een netwerk (zoals een telecomnetwerk of gasleiding) weer op de kadastrale kaart. Bij de registratie van een netwerk in de openbare registers van het Kadaster, moet deze netwerktekening als bijlage bij de akte worden ingeschreven.  

Hoe komt u aan een netwerktekening?  

2 - Netwerkaanduiding

Om een netwerk zoals een elektriciteits- of telecomnetwerk te kunnen registreren, heeft het netwerk, net als een perceel, een eigen kadastrale aanduiding nodig. Deze netwerkaanduiding voorkomt dat u in de registerverklaring alle kadastrale percelen moet vermelden die door het netwerk doorsneden worden. De kadastrale aanduiding bestaat uit:  

 • de kadastrale gemeente-aanduiding voor alle geregistreerde netwerken in Nederland, dit is ‘Netwerken’
 • een sectieletter, die de aard van het netwerk aangeeft (T (telecom), G(gas), O(olie), W(water), E(elektriciteit), S(stadsverwarming), C(chemie), R(Riolering) en D(divers)
 • een oplopend volgnummer

De notaris vraagt de netwerkaanduiding aan bij het Kadaster. Lees meer op de pagina Netwerkaanduiding vaststellen en indepotname netwerktekening.

3 - Depotnummer

Voorafgaand aan de registratie moet de notaris de netwerktekening bij het Kadaster in depot geven. De betreffende tekening is op dat moment al in ons bezit. Na indepotname ontvangt u een depotnummer. Het Kadaster neemt uitsluitend netwerktekeningen in depot, die niet ouder zijn dan 6 maanden, gerekend vanaf de datum van afgifte van het depotnummer door het Kadaster.  

Zodra de notaris de akte indient met daarin de verwijzing naar het depotnummer koppelt het Kadaster de netwerktekeningen aan de akte en neemt dit op in de openbare registers. Lees meer op de pagina Netwerkaanduiding vaststellen en indepotname netwerktekening.

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u de netwerktekening binnen 10 werkdagen (of binnen de met u afgesproken termijn) toe.

Voordat u een netwerk bij het Kadaster registreert is het handig te onderzoeken of er al eigendomclaims en beslagen op een netwerk bestaan. U voorkomt hiermee eventuele schadeclaims en rechtszaken.   

Lees meer op de pagina Onderzoek naar netwerken.

Voor de notaris tot registratie van uw netwerk kan overgaan, moet u de notaris ervan overtuigen dat u de bevoegd aanlegger bent. Hiervoor moet u kunnen aantonen dat u de leiding hebt laten aanleggen. U moet daarbij bewijzen dat u bevoegd was om dit op die plek te doen. U voegt hiervoor een vergunning, of de vestiging van de zakelijke rechten als bijlage bij de akte.  De Netwerk BA-kaart is een handig hulpmiddel als u onderzoek wilt doen naar bevoegd aanleggerschap. Deze kaart geeft u inzicht in de eigendomstoestand van de percelen waar de hartlijn van een leidingnetwerk doorheen loopt.

Lees meer op de pagina Netwerk BA-kaart.

Voordat u een leidingnetwerk laat registreren in de openbare registers van het Kadaster, kunt u laten onderzoeken of het al eerder te boek gesteld is. Het Kadaster onderzoekt dan op basis van de aangeleverde hartlijn van het netwerk of in de registratie een identiek netwerk aanwezig is.

Lees meer op de pagina Onderzoek naar netwerken.

Het proces om een netwerk te registreren bestaat uit de volgende stappen:

 • vervaardigen tekening
 • vaststellen netwerkaanduiding
 • uitvoeren onderzoek (niet verplicht, wel is het noodzakelijk om een volledige inzage te doen)
 • inschrijven registerverklaring

De netwerkeigenaar moet een notaris overtuigen dat hij bevoegd aanlegger van het netwerk is of dat hij zich als eigenaar van het netwerk gedraagt. Als dit is aangetoond doet de notaris nog onderzoek naar eventuele rechten op het netwerk. Ook kan hij nog onderzoek doen naar eerdere registratie op het netwerk. Meer informatie over deze onderzoeken vindt u op de pagina Onderzoek naar netwerken. Als alle onderzoeken zijn afgerond, maakt de notaris een akte (registerverklaring) op. Hiervoor heeft hij eerst de netwerktekening, -aanduiding en een depotnummer nodig. De notaris registreert het netwerk vervolgens digitaal, door inschrijving van de akte bij het Kadaster.  

Als u het netwerk wilt splitsen, bijvoorbeeld om een deel te verkopen, dan kunt u via de notaris een registerverklaring aanvragen, zodat deze wijzigingen in de openbare registers worden opgenomen. Hiervoor zijn nieuwe netwerkaanduidingen nodig. Ook moeten er nieuwe netwerktekeningen worden gemaakt, zowel van het achterblijvende deel van het netwerk, als van het te verkopen deel.  

Het is niet in alle gevallen nodig om nieuwe netwerktekeningen te laten maken van het achterblijvende deel. Bijvoorbeeld: in een duct zitten 18 leidingen, 1 van deze leidingen wordt verkocht. Voor deze ene leiding vraagt u een nieuwe netwerkaanduiding aan en moeten nieuwe netwerktekeningen worden vervaardigd. De overige 17 leidingen krijgen wel een nieuwe netwerkaanduiding, maar er zijn geen nieuwe netwerktekeningen noodzakelijk, mits het tracé van deze leidingen niet wijzigt. De oorspronkelijke akte-aanduiding (deel en nummer) van het netwerk en de oorspronkelijke tekeningen worden bij de nieuwe netwerkaanduiding getoond.

Het netwerk kan na verloop van tijd wijzigen. Als het gaat om uitbreiding, verdichting, inkrimping of tracéwijziging van een netwerk, dan blijft er sprake van hetzelfde netwerk, maar wijzigt dit netwerk binnen zichzelf. U vraagt een nieuwe netwerkaanduiding aan en geeft een nieuwe set netwerktekeningen in depot. De notaris dient een nieuwe registerverklaring in en hecht de nieuwe netwerktekeningen aan.  Verder geldt voor geregistreerde netwerken hetzelfde als voor percelen: bij verenigen van 2 netwerken of verkoop van een deel van een netwerk vervallen de oude netwerkaanduidingen en ontstaat een nieuwe. Wel zijn er in het geval van leidingnetwerken ook nieuwe netwerktekeningen nodig.