toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring, opgesteld op 4 mei 2016.

Deze verklaring geldt voor de websites:

  1. kadaster.nl (hoofdwebsite)
  2. webwinkel.kadaster.nl
  3. werkenbijhetkadaster.kadaster.nl

Onze website moet voor iedereen goed toegankelijk zijn. Ook voor bijvoorbeeld blinden en slechtzienden of mensen met een andere beperking. Daarom proberen we informatie zó aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan gebruiken. Ook is de website geschikt gemaakt voor gebruik op verschillende apparaten, zoals mobiele telefoon en tablet. Bij het ontwerp en beheer van onze website houden we rekening met de webrichtlijnen van de overheid.
Het Kadaster wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Audits - Wij laten onze processen om webcontent te creëren regelmatig controleren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen.
  • Automatisch toetsen - Wij laten onze website automatisch toetsen door een tool zoals 'Gewoon Toegankelijk'.
  • Interne controle vóór publicatie - Onze redactie controleert vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle - Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers - Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Vervangen ontoegankelijke PDF’s - het Kadaster wil content in PDF-formaat, waar mogelijk, vervangen door andere contentvormen die beter voldoen aan de webrichtlijnen. Kunt u een PDF-document niet goed lezen? Vul dan het feedbackformulier in zodat wij u de informatie in een andere vorm kunnen toesturen.

Niet tevreden? Laat het ons weten!

Bent u niet tevreden over de toegankelijkheid van onze website? Laat dit ons dan weten door middel van het feedbackformulier. Zo helpt u mee aan het verder verbeteren van onze website. Wij gaan uw melding onderzoeken en informeren u over een (eventuele) oplossing.

Naar het feedbackformulier