Wet open overheid

Openbare informatie voor iedereen

Publieke informatie moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarmee worden bestuursorganen transparanter en beter te controleren. Dat is een van de doelen van de Wet open overheid (Woo). In deze wet staat welke informatie minimaal openbaar moet zijn voor het publiek. Ook staat hierin welke verplichtingen wij als bestuursorgaan hebben. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Als Kadaster delen we al veel van onze informatie. U kunt hiervoor geen Woo-verzoek doen, omdat deze informatie al openbaar en publiek toegankelijk is.

Woo-verzoeken

Bekijk de publicaties van Woo-verzoeken die door het Kadaster zijn behandeld. Openbaar gemaakte documenten kunt u direct bekijken of aanvragen.

Bestel onze producten

In de Basisregistratie Kadaster staat de kadastrale toestand van dit moment van percelen, kadastrale grenzen en appartementsrechten. U kunt deze informatie opvragen tegen betaling. 

Open data

Op Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) vindt u digitale geo-informatie van het Kadaster en andere overheidsorganisaties. Deze open data zijn betrouwbaar, actueel en gratis te gebruiken. 

Niet-gepubliceerde informatie opvragen? Doe een verzoek

Is er informatie die u niet bij ons kunt vinden? Maar vermoedt u dat wij die informatie wel hebben? En wilt u die informatie toch graag inzien? Dan kunt u hiervoor een Woo-verzoek doen. Geef zo precies mogelijk aan welke informatie u zoekt. U kunt op 2 manieren een Woo-verzoek doen: 

Stuur een verzoek per post

Kadaster, ter attentie van Juridische Zaken
Postbus 9046
7300 GH te Apeldoorn

Vraag en antwoord

U krijgt altijd een bevestiging als wij uw Woo-verzoek hebben ontvangen. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek hoort u wat wij besluiten over het openbaar maken van de informatie. Vraagt u om veel gegevens of ingewikkelde informatie? Dan kan onze reactie 2 weken langer duren. Dit laten we u uiteraard weten via de post of per mail.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.