Geldt er recht van overpad?

Recht om gebruik te maken van een deel van de grond van iemand anders om uw eigen grond te bereiken

 

Bekijk de koopakte of  laat een erfdienstbaarhedenonderzoek uitvoeren

Wilt u weten of de buren via uw erf naar hun grond mogen? Of wilt u weten of u de grond van de buren mag gebruiken om vanaf de openbare weg uw perceel te bereiken? U kunt kijken of dit in uw koopakte staat vermeld onder ‘erfdienstbaarheden’. Dat kunt u nagaan in de koopakte van de buren.

Als u de akte niet kunt inkijken, kunt u bij ons een kopie opvragen. Staat er niks over erfdienstbaarheden in de koopakte? Dan kan de erfdienstbaarheid van overpad in een eerdere akte zijn vastgelegd. Om dit te kunnen nagaan is een erfdienstbaarhedenonderzoek nodig.

Interessant voor u?

Kopie akte (afschrift uit de registers) vanaf 15,90

  •  handig bij koop van een huis  
  •  kopie akte bijbestellen mogelijk
  •  bekijk rechten woning, perceel of schip

Nu bestellen

Erfdienstbaarhedenonderzoek Vanaf 140,-

  •  bekijk zaken als recht van overpad
  •  handig bij een conflict of meningsverschil

Nu bestellen

Vraag en antwoord

De buren gebruiken uw pad

Als de buren uw pad gebruiken om bij hun huis te komen, dan kan het zijn dat zij recht van overpad hebben.