Geldt er recht van overpad?

Wilt u weten of de buren via uw erf naar hun grond mogen? Of wilt u weten of u de grond van de buren mag gebruiken om vanaf de openbare weg uw perceel te bereiken? U kunt kijken of dit in uw eigendomsakte staat vermeld onder ‘erfdienstbaarheden’. Dat kunt u nagaan in de eigendomsakte van de buren. Als u de akte niet kunt inkijken, kunt u bij ons een kopie opvragen.

Naar Koopakte opvragen

Erfdienstbaarhedenonderzoek

Staat er niks over erfdienstbaarheden in de akte? Dan kan de erfdienstbaarheid van overpad in een eerdere akte zijn vastgelegd. Om dit te kunnen nagaan is een erfdienstbaarhedenonderzoek nodig.

Interessant voor u?

De buren gebruiken uw pad

Als de buren uw pad gebruiken om bij hun huis te komen, dan kan het zijn dat zij recht van overpad hebben. 

Vraag en antwoord

Recht van overpad is het recht om gebruik te maken van een deel van de grond van iemand anders om uw eigen grond te kunnen bereiken. Het is een erfdienstbaarheid waar u recht op kunt hebben, of u moet dit recht aan een ander verlenen. Bijvoorbeeld:

  • U kunt alleen via een strookje grond van de buren bij uw huis komen. Dit is de enige manier om uw perceel te bereiken. 
  • Het kan ook zijn dat u recht van overpad moet verlenen aan anderen, zodat zij via uw grond hun eigen perceel kunnen bereiken.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00, optie 2. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.