Geldt er recht van overpad?

Wilt u weten of de buren via uw erf naar hun grond mogen? Of wilt u weten of u de grond van de buren mag gebruiken om vanaf de openbare weg uw perceel te bereiken? U kunt kijken of dit in uw koopakte staat vermeld onder ‘erfdienstbaarheden’. Dat kunt u nagaan in de koopakte van de buren.

Als u de akte niet kunt inkijken, kunt u bij ons een kopie opvragen. Staat er niks over erfdienstbaarheden in de koopakte? Dan kan de erfdienstbaarheid van overpad in een eerdere akte zijn vastgelegd. Om dit te kunnen nagaan is een erfdienstbaarhedenonderzoek nodig.

Interessant voor u?

Kopie akte (afschrift uit de registers) vanaf 15,90

Wat is er vastgelegd over uw woning, appartement, perceel of schip? U kunt een kopie van de akte aanvragen.

Naar Kopie akte

Erfdienstbaarhedenonderzoek Vanaf 140,-

In een Erfdienstbaarhedenonderzoek ziet u welke erfdienstbaarheden rusten op een perceel. Denk aan een recht van overpad. Handig om te weten als u een huis koopt.

Naar Erfdienstbaarhedenonderzoek

Vraag en antwoord