Splitsen van percelen

Wij kunnen een perceel voor u splitsen. Splitsen is nodig wanneer u een deel van uw perceel wilt verkopen. Of als u een andere bestemming in gedachten hebt voor een stuk grond en hiervoor een aparte kadastrale aanduiding nodig hebt. Bijvoorbeeld bij het vestigen van een winkel.

Maak de grens zichtbaar met buizen of paaltjes

De nieuwe grens/grenzen moet(en) op het moment van de splitsing in het terrein zichtbaar en door u aan te wijzen zijn. Dat kunt u doen met kenmerken in het terrein, zoals een hek of sloot. Of u maakt de grens zichtbaar door buizen of paaltjes te plaatsen.

U ontvangt de volgende informatie: 

 • Als aanvrager (als u niet de eigenaar bent) krijgt u een leverbon en een kadastraal kaartje met de nieuwe perceelnummers.
 • Als eigenaar krijgt u een brief (kennisgeving) met de nieuwe perceelnummers en groottes.

Wilt u naast de nieuwe grens ook een bestaande grens weten? Dan moet u een aparte opdracht voor een grensreconstructie geven. Meer informatie vindt u op de pagina Grensreconstructie.

Verkoop
een stuk grond

Splitsen van percelen

€ 475,-
 • nieuwe grens door u aan te wijzen
 • aanvrager ontvangt leverbon
 • eigenaar krijgt een brief (kennisgeving)

Nu aanvragen

Wie kan een splitsing van een perceel aanvragen?

Als eigenaar of gerechtigde van een kadastraal perceel kunt u een verzoek indienen om het betreffende perceel te splitsen. Ook kunt u iemand anders hiervoor machtigen. U vult hiervoor een machtigingsformulier in,  print deze en geeft het formulier ondertekend aan de gevolmachtigde. Vul het machtigingsformulier in (pdf, 45 kB) (invulbare pdf)

Kunt u het machtigingsformulier niet invullen of bekijken? Neem dan contact op met de klantenservice via telefoonnummer: 088 - 183 22 00 (optie 1) of via het contactformulier van klantenservice.

Geef de nieuwe grens aan vóór de afspraak

Hebt u een splitsing aangevraagd? Dan neemt een landmeter telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. Vóór deze afspraak moet u de nieuwe grens op uw terrein zichtbaar maken.  

Meting en verwerking meestal binnen 20 werkdagen

We streven ernaar de meting en verwerking binnen 20 werkdagen afgerond te hebben. De eigenaar ontvangt een brief van ons met de nieuwe perceelnummers en groottes. Als aanvrager krijgt u een leverbon en kadastraal kaartje met nieuwe perceelnummers.

Vraag en antwoord

Bij het splitsen ontstaan nieuwe kadastrale percelen met definitieve grenzen en perceelnummers. Dit kunt u nodig hebben: 

 • bij de verkoop van een deel van een perceel. De nieuwe grenzen moeten zichtbaar zijn in het terrein of met piketpaaltjes gemarkeerd zijn.
 • als u een aparte kadastrale aanduiding nodig hebt voor een deel van uw perceel. Bijvoorbeeld als u hierop een winkel wilt vestigen.

De landmeter neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. We streven ernaar om binnen 20 werkdagen de meting en verwerking afgerond te hebben.

Bij aanvraag van de splitsing mag u 1 persoon opgeven. Die nodigen wij uit om om de aanwijs in het terrein te verzorgen. Wilt u dat er meerdere personen bij de aanwijs aanwezig zijn? Dat kan. Maar u moet deze personen zelf uitnodigen. Dit kan niet via het Kadaster.

U kunt de nieuwe grens aanwijzen met kenmerken in het terrein, zoals een hek of sloot. Waar dit niet mogelijk is, kunt de nieuwe grens aangeven door palen of buizen stevig in de grond te plaatsen. Dit  doet u vóór de afspraak met de landmeter.

Als u een perceel splitst, ontstaat een nieuwe perceel. Een aanwijs is dan noodzakelijk. Bij een aanwijs wijst u (of een gemachtigde) in het terrein aan waar de nieuwe, gewenste grens loopt. De landmeter legt de informatie vast en verwerkt het in de Basisregistratie Kadaster. 

In onderstaande video leggen we uit hoe het aanwijzen van een nieuwe grens in z’n werk gaat. In de video ziet u een aanwijs na overdracht via een akte. In zo’n geval moeten koper én verkoper aanwezig zijn.

 

Ja. U moet bij de afspraak zijn, maar u kunt ook iemand toestemming geven namens u aanwezig te zijn. 

Zijn de nieuwe grenzen aan de landmeter aangewezen? Dan kan de landmeter het werk afronden en is uw aanwezigheid niet meer nodig.

U (of uw gemachtigde) vertelt bij een aanwijs waar de nieuwe grenzen moeten komen en de landmeter noteert dit. De landmeter gaat soms direct over tot het uitvoeren van de meting. Daarna verwerkt de landmeter de informatie in een meetschets en meetverslag. 

De afspraak met de landmeter duurt gemiddeld 20 minuten. 

De landmeter controleert de meting op kantoor en verwerkt dit in de kadastrale kaart. Bij de verwerking krijgt elk nieuw perceel een eigen kadastrale aanduiding en een definitieve kadastrale grootte. De eigenaar ontvangt een kennisgeving (brief) van ons met de nieuwe perceelnummers en groottes. De aanvrager krijgt een leverbon en de leveringsbevestiging met de nieuwe perceelnummers en kan dit gebruiken om eventuele belanghebbenden te informeren.

De landmeter kan een medewerker van het Kadaster zijn. Maar het is ook mogelijk dat een landmeter van een door het Kadaster ingehuurde landmeetkundige partij u bezoekt. Wij besteden dit werk soms uit om alle splitsingen snel genoeg te kunnen afhandelen. Een landmeter moet zich altijd kunnen legitimeren.

Wilt u een perceel splitsen dat kleiner is dan 100 m2 en minder dan € 6.500,- waard is? Neem dan contact op met een notaris. 

Wanneer wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden kunnen wij een grenscorrectie voor u uitvoeren: 

 • de bestaande kadastrale grens moet gecorrigeerd worden omdat deze afwijkt van de gebruiksgrens
 • de grond wordt al zichtbaar gebruikt
 • u en de eigenaar van de grond zijn akkoord met het gebruik
 • het stuk grond dat overgedragen wordt is niet groter dan 100 m2

Voldoet u niet aan alle voorwaarden?

Voldoet u niet aan de genoemde voorwaarden? Maar is het perceel kleiner dan 100 m2 en maximaal € 6.500 waard? Neem dan contact op met uw notaris.

Meer informatie

Lees meer informatie op de pagina Grenscorrectie.

In sommige gevallen is het voordeliger om deze percelen voor de uiteindelijke splitsing eerst samen te voegen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting op telefoonnummer 088 - 183 22 00 (optie 1). Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.  

Als u van 2 of meer aangrenzende percelen een deel wilt afsplitsen, wordt de splitsing mogelijk goedkoper als u die percelen eerst door ons laat samenvoegen. 

Voorwaarden

Samenvoegen van aangrenzende percelen is mogelijk als ze aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • de percelen zijn aangrenzend
 • de percelen staan op naam van dezelfde eigenaar
 • de percelen zitten in dezelfde hypotheek, of er rust geen hypotheek (meer) op

In het bestelformulier Splitsen van percelen kunt u aangeven of u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken.

Gratis in combinatie met Splitsen van percelen

Samenvoegen van percelen is in combinatie met Splitsen van percelen gratis. 

Percelen samenvoegen zonder splitsing?

Percelen samenvoegen zonder een splitsing daarna is ook mogelijk. Als u dit wilt, neem dan contact op met onze klantenservice Grenzen en Metingen of vraag gelijk een offerte op via het formulier Aanvragen offerte Samenvoegen van percelen. Het tarief voor samenvoegen van percelen zonder een splitsing is € 104,-.

In dit geval moeten de grenzen van het aangrenzende perceel eerst aangewezen worden aan een landmeter. Ook moet de landmeter deze grenzen meten. Dit heeft gevolgen voor de doorlooptijd van de splitsing. Normaal gesproken ronden we de meting en verwerking binnen 20 werkdagen af, maar in dit geval kan dit langer duren. Wij nemen in dit geval contact met u op.  

Hebt u een splitsing aangevraagd maar wilt u deze annuleren? Dat kan.

 • Is de opdracht nog niet door ons verwerkt?
  Dan kunt u gratis annuleren.
 • Is de opdracht verwerkt en zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart?
  Dan brengen wij € 224,- in rekening.
 • Is de opdracht verwerkt, voorbereid en is de landmeter in het terrein gestart met zijn uitvoerende werkzaamheden?
  Dan brengen wij het volledige bedrag in rekening.

U kunt de opdracht annuleren via het formulier Afzeggen offerte of bestelling.

Hebt u vragen over de annulering?

Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting op telefoonnummer 088 - 183 22 00, optie 1. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. 

Als u naast de nieuwe grens ook een bestaande grens wilt weten, moet u het Kadaster daarvoor een aparte opdracht geven. Op die manier kan de landmeter ook de juiste gegevens over de bestaande grens meenemen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Grensreconstructie.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting.