Directieraad

Het Kadaster wordt aangestuurd door een raad van bestuur en bestaat uit de voorzitter en een lid raad van bestuur. Samen met 5 directeuren en hoofd van de Staf Bestuur en Strategie vormen zij de directieraad. Met elkaar zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Kadaster.

Portretfoto Frank Tierolff

mr. F.L.V.P.L. (Frank) Tierolff

Voorzitter raad van bestuur. Nevenfunctie: Co-chair executive committee UNGGIM Europe, Lid raad van bestuur Zorgeloos Vastgoed, Voorzitter Interbestuurlijk data Overleg

drs. C.W. (Cora) Smelik

Lid raad van bestuur. Nevenfunctie: Vertrouwenspersoon bij Stichting Inloophuis Oncologie Salland, Bestuurslid EuroGeographics

drs. K. (Katja) van den Berge-de Bruin

Directeur Operatie, Dienstverlening en Registratie

ing. R.C. (Rob) Agelink MCM

Directeur Data, Governance & Vernieuwing

drs. M.H. (Michiel) Pellenbarg

Directeur Beheer en Ontwikkeling Informatietechnologie

drs. M.C.A. (Marije) Stam EMFC RC

Directeur Financiën en Control

mr. A. (Anja) van Eck

Directeur Personeel en Organisatie
Portretfoto Christa ter Braak

drs. C.M. (Christa) ter Braak-Oude Nijhuis

Hoofd van de staf Bestuur en Strategie