Directieraad

Het Kadaster wordt aangestuurd door een raad van bestuur en bestaat uit de voorzitter en een lid raad van bestuur. Samen met 5 directeuren en hoofd van de Staf Bestuur en Strategie vormen zij de directieraad. Met elkaar zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Kadaster.

Portretfoto Frank Tierolff

mr. F.L.V.P.L. (Frank) Tierolff

Voorzitter raad van bestuur. Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht Geldersch Landschap en Kasteelen
Portretfoto Cora Smelik

Drs. C.W. (Cora) Smelik

Lid raad van bestuur
Portretfoto Katja van den Berge

drs. K. (Katja) van den Berge-de Bruin

Directeur Operatie, Dienstverlening en Registratie
Portretfoto Rob Agelink

ing. R.C. (Rob) Agelink MCM

Directeur Data, Governance & Vernieuwing
Portretfoto Bert Voorbraak

ir. L.J.D.C. (Bert) Voorbraak

Directeur Beheer en Ontwikkeling Informatietechnologie

drs. C. (Claudia) Heger-Goed CPC

Directeur Financiën en Control
Portretfoto Anja van Eck

mr. A. (Anja) van Eck

Directeur Personeel en Organisatie
Portretfoto Christa ter Braak

drs. C.M. (Christa) ter Braak-Oude Nijhuis

Hoofd van de staf Bestuur en Strategie