Beleid

Wilt u weten welke visie het Kadaster heeft op de toekomst en op welke wijze zij omgaat met wet- en regelgeving? U vindt hier specifieke informatie over de Code Goed Bestuur, het Kwaliteitssysteem, Wet Markt en Overheid, Aanbestedingen, Tarieven, het Meerjarenbeleidsplan en Wederverkoop.