Beleid

Wilt u weten welke visie het Kadaster heeft op de toekomst en op welke wijze zij omgaat met wet- en regelgeving? U vindt hier specifieke informatie over de Code Goed Bestuur, het Kwaliteitssysteem, Wet Markt en Overheid, Aanbestedingen, Tarieven, het Meerjarenbeleidsplan en Wederverkoop.

Code Goed Bestuur

Het Kadaster onderschrijft de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners. Deze helpt ons om onze principes te vertalen naar goed bestuur.

Kwaliteitssysteem

Het Kadaster heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. In ons Kwaliteitshandvest hebben wij beschreven wat u als klant van ons mag verwachten.

Wet Markt en Overheid

Als het Kadaster diensten aanbiedt die private partijen ook aanbieden, houden wij ons aan de gedragsregels van de Wet Markt en Overheid.

Openbaarheid en privacy

Wilt u meer weten over de wijze waarop het Kadaster omgaat met Openbaarheid en privacy?

Meerjarenbeleidsplan

Wij maken ieder jaar een meerjarenbeleidsplan. In dit plan kijken we 5 jaar vooruit. Benieuwd naar onze visie en strategie voor de komende jaren?

Aanbestedingen

Het Kadaster is gebonden aan de Europese Aanbestedingsrichtlijnen. Alle opdrachten boven het Europese drempelbedrag voeren wij volgens deze regelgeving uit.

Tarieven

Informatie over de tarieven die wij voor onze producten en diensten in rekening brengen. Op de tarieflijst staan niet alle producten en diensten vermeld.

Wederverkoop

Commerciële bedrijven die de data van het Kadaster kopen en gebruiken om te verkopen, of te verwerken in hun dienstverlening, staan los van het Kadaster.

Wet open overheid

Als Kadaster delen we al veel informatie. Wilt u bepaalde informatie bij ons opvragen? Doe dan een Woo-verzoek vanuit de Wet open overheid.

Algoritmeregister

Op deze pagina vindt u beknopte informatie over de algoritmes die we gebruiken bij onze dienstverlening.