Afschermen van persoonsgegevens

De gegevens in de kadastrale registratie zijn openbaar. Ook persoonsgegevens die in de registratie staan, zoals adresgegevens. Dit is bij de wet zo bepaald. Maar in sommige gevallen gaat de veiligheid van een persoon niet samen met deze wettelijke openbaarheid. Dan worden de persoonsgegevens in de kadastrale registratie afgeschermd.

Afschermen persoonsgegevens uit stelsel Bewaken en Beveiligen

Het stelsel Bewaken en Beveiligen zorgt er onder andere voor dat personen worden beschermd tegen dreigingen. Personen die in dit stelsel zijn opgenomen mogen het Kadaster vragen hun persoonsgegevens af te schermen. Dit staat in artikel 37a van het Kadasterbesluit. 

Afschermen persoonsgegevens risicovolle beroepsgroepen

Soms zijn er situaties waarin mensen een hoog risico lopen vanwege hun werk. Bijvoorbeeld bij beroepen waarbij er dreiging kan zijn, zoals journalisten of rechters. In dat geval kan een persoon afgeschermd worden. 

Convenanten met een aantal branche- en beroepsorganisaties

Het Kadaster heeft met een aantal beroepsgroepen afspraken gemaakt over het afschermen van persoonsgegevens. Alleen deze branche- en beroepsorganisaties kunnen een afschermingsverzoek doen om de gegevens van individuele beroepsbeoefenaars af te laten schermen. Er moet daarvoor aan specifieke voorwaarden worden voldaan. En aanvragen verlopen altijd via de desbetreffende branche- of beroepsorganisatie.

De afspraken zijn vastgelegd de volgende convenanten: 

Situaties waarin afgeschermde gegevens wel worden geleverd

Sommige beroepsgroepen moeten alle gegevens kunnen inzien om hun wettelijke taak uit te voeren. In die gevallen leveren wij wel de afgeschermde gegevens. Dit geldt voor:

  • Notarissen
  • Deurwaarders
  • Bestuursorganen

Vraag en antwoord

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 - 183 22 43 of stuur een e-mail naar APGloket@kadaster.nl