Verjaring erfgrens

Een erfgrens (kadastrale grens) ligt vast in de openbare registers van het Kadaster. Als de grens van grond die gebruikt wordt op een andere plek ligt dan de erfgrens, dan noemen we die grens de gebruiksgrens.

Is het stuk grond tussen de erfgrens en gebruiksgrens al lange tijd in gebruik door iemand anders dan de eigenaar? Dan kan door verjaring recht van eigendom op dat stuk grond ontstaan. 

Het Kadaster houdt niet bij of de grenzen veranderen door verjaring. Wel zijn in onze openbare registers stukken over de ligging van grenzen en verjaring ingeschreven.

Weten wie recht heeft op eigendom door verjaring

Wij kunnen geen antwoord geven op de vraag of u grond in eigendom kunt krijgen door verjaring. Ook kunnen wij u niet vertellen of een ander daar recht op heeft als het om uw grond gaat. Een notaris kan dit voor u uitzoeken. Als de notaris er niet uitkomt, kunt u ook naar de rechter gaan.

Blijkt uit onderzoek van de rechter of notaris dat u door verjaring eigenaar bent geworden? Dan kan de notaris of de griffier van de rechtbank ervoor zorgen dat dit in de registratie van het Kadaster verwerkt wordt. 

Informatie over kadastrale grens en eigendom

Bij ons kunt u terecht voor informatie die is vastgelegd in akten en stukken die zijn ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Deze informatie kan u helpen de huidige situatie in kaart te brengen.

Interessant voor u?

Grensreconstructie

vanaf € 520,-
  • duidelijkheid over ligging grens
  • oordeel van een onafhankelijke partij
  • verslag met meetschets van landmeter
Naar Grensreconstructie

Eigendomsinformatie

€ 3,35
  • zie meteen wie de eigenaar is
  • bekijk beperkingen en rechten
  • handig bij de koop van een perceel
Naar Eigendomsinformatie
Veldwerk productoverzicht

Veldwerk

€ 47,50
  • situatieschets bij ontstaan nieuwe grens
  • handig bij plaatsen van schutting of heg
Naar Veldwerk

Vraag en antwoord

In de wet is staat dat u een boom niet binnen 2 meter van de erfgrens mag plaatsen. Voor een heg en struik geldt een afstand van een halve meter. Er is wel een aantal uitzonderingen op deze regel, zoals verjaring. Meer informatie vindt u op de pagina Boom of heg naast de erfgrens

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting. 

Handige links

Regels rondom erf en erfgrens

Onenigheid met buren gaat vaak over de erfgrens. Vereniging Eigen Huis legt uit hoe het precies zit.

Omgevingsvergunning

Wanneer hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van een erfafscheiding? 

Wat zijn de regels over erfafscheidingen?

U kunt niet altijd zomaar een erfafscheiding vervangen of een nieuwe plaatsen. Bekijk de belangrijkste regels.