Stuk grond (ver)kopen

Wilt u een stuk grond van iemand anders kopen? Of wil de gemeente een stukje gemeentegrond aan u verkopen? Als de grenzen gelijk blijven regelt u dit direct via de notaris. Ontstaan er nieuwe grenzen? Dan is het belangrijk om te weten of u minimaal 20 werkdagen kunt wachten en de grens zichtbaar is in het terrein. 

Splitsing regelen via Kadaster

U kunt de splitsing regelen via het Kadaster als: 

  • u minimaal 20 werkdagen kunt wachten op de overdracht
  • de grens zichtbaar is in het terrein
  • u eigenaar bent van het perceel van de splitsing

U geeft aan een landmeter aan waar de nieuwe grenzen moeten lopen. De overdracht regelt u vervolgens via de notaris. 

Overdracht in andere gevallen eerst via notaris

In alle andere gevallen regelt u de overdracht eerst bij de notaris. Zodra de grenzen zichtbaar zijn, nodigt het Kadaster koper en verkoper uit om deze aan te wijzen in het terrein. Vervolgens legt het Kadaster de grenzen vast

Interessant voor u?

Productvoorbeeld Splitsen van percelen niet beschikbaar

Splitsen van percelen € 400,-

Wilt u een deel van uw kadastraal perceel verkopen of een andere bestemming geven? Dan kunnen wij het perceel splitsen. U moet de grens dan zichtbaar kunnen aanwijzen.

Naar Splitsen van percelen

Vraag en antwoord