Kopie akte (afschrift uit de registers)

Wij bewaren akten waarin u kunt lezen welke rechten er gelden. U kunt een kopie (afschrift uit de registers) aanvragen van een bepaalde akte. In de openbare registers van het Kadaster zijn vooral eigendoms- en hypotheekakten te vinden. Maar we registreren ook splitsingsakten, verklaringen van erfrecht en akten waarin beslagen of erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld recht van overpad) zijn geregeld. 

Meest gezocht en besteld

Hypotheekakte opvragen

vanaf € 18,35
 • van huidige akte (zonder onderzoek) of eerdere akte (met onderzoek)
 • hypotheekwaarde en onderpand
 • levering binnen 2 werkdagen
Naar Hypotheekakte opvragen

Splitsingsakte opvragen

vanaf € 18,35
 • bij verkoop appartement of voor Vereniging van eigenaren
 • met splitsingstekening
 • levering binnen 2 werkdagen
Naar Splitsingsakte opvragen

Akte erfpacht opvragen

vanaf € 18,35
 • gegevens eigenaar en erfpachter
 • informatie erfpachtcanon
 • looptijd van de erfpacht
 • wat mag erfpachter met perceel
Akte erfpacht opvragen

Koopakte opvragen

vanaf € 18,35
 • bij verkoop of taxatie van eigen huis
 • ook van andere woning
 • levering binnen 2 werkdagen
Naar Koopakte opvragen

Andere kopie akte of stuk opvragen

Akte van vruchtgebruik opvragen

vanaf € 18,35
 • gegevens eigenaar en vruchtgebruiker
 • inzicht voorwaarden vruchtgebruik
 • levering binnen 2 werkdagen
Naar Akte vruchtgebruik opvragen

Akte recht van opstal opvragen

vanaf € 18,35
 • gegevens opstaller en eigenaar
 • duur van het opstalrecht
 • eventuele vergoeding (de retributie) 
Naar Akte opstal opvragen

Akte van verdeling opvragen

vanaf € 18,35
 • voor hypotheek op 1 naam na scheiding
 • verdeling woning, gebouw, schip of grond
Naar Akte van verdeling opvragen

Akten openbare verkoop opvragen

vanaf € 56,-
 • inzicht in opbrengst openbare verkoop
 • gegevens nieuwe eigenaar
Naar Akten opvragen

Beslaglegging opvragen

vanaf € 18,35
 • gegevens van beslaglegger(s)
 • waarop is beslag is gelegd
 • voor welk bedrag en wanneer
Naar Beslaglegging opvragen

Doorhaling hypotheek opvragen

vanaf € 56,-
 • datum doorhaling hypotheek
 • naam notaris die de doorhaling liet inschrijven
Naar Doorhaling opvragen

Eigendomsakte opvragen

Vanaf € 18,35
 • zie wat is vastgelegd over eigendom
 • handig bij verkoop
 • levering binnen 2 werkdagen
Naar Eigendomsakte opvragen

Opgave naamswijziging of fusie opvragen

vanaf € 18,35
 • gegevens eigenaar
 • manier wijziging tenaamstelling 
 • datum van de wijziging
Naar Opgave opvragen

Schenkingsakte opvragen

vanaf € 18,35
 • schenking woning, gebouw, schip, grond
 • ook schenkingen uit het verleden
 • gegevens schenker(s) en ontvanger(s)s
Naar Schenkingsakte opvragen