Kopie akte (afschrift uit de registers)

Nuttig als u wilt weten welke rechten er gelden

Wij bewaren akten waarin u kunt lezen welke rechten er gelden. U kunt een kopie (afschrift uit de registers) aanvragen van een bepaalde akte. In de openbare registers van het Kadaster zijn vooral eigendoms- en hypotheekakten te vinden. Maar we registreren ook splitsingsakten, verklaringen van erfrecht en akten waarin beslagen of erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld recht van overpad) zijn geregeld. 

Meest gezocht en besteld

Akte erfpacht opvragen vanaf 16,-

 • gegevens eigenaar en erfpachter
 • informatie erfpachtcanon
 • looptijd van de erfpacht
 • wat mag erfpachter met perceel
Akte erfpacht opvragen

Hypotheekakte opvragen vanaf 16,-

 • van huidige of eerdere akte
 • hypotheekwaarde en onderpand
 • levering binnen 2 werkdagen
Naar Hypotheekakte opvragen

Splitsingsakte opvragen vanaf 16,-

 • bij verkoop appartement of voor Vereniging van eigenaren
 • met splitsingstekening
 • levering binnen 2 werkdagen
Naar Splitsingsakte opvragen

Koopakte opvragen vanaf 16,-

 • bij verkoop of taxatie van eigen huis
 • ook van andere woning
 • levering binnen 2 werkdagen
Naar Koopakte opvragen

Andere kopie akte of stuk opvragen

Verklaring van erfrecht opvragen vanaf 16,-

 • feiten erfenis op een rij
 • levering binnen 2 werkdagen
 • geen kosten bij niet gevonden akte
Naar Verklaring erfrecht opvragen

Akte van vruchtgebruik opvragen vanaf 16,-

 • gegevens eigenaar en vruchtgebruiker
 • inzicht voorwaarden vruchtgebruik
 • levering binnen 2 werkdagen
Naar Akte vruchtgebruik opvragen

Akte recht van opstal opvragen vanaf 16,-

 • gegevens opstaller en eigenaar
 • duur van het opstalrecht
 • eventuele vergoeding (de retributie) 
Naar Akte opstal opvragen

Akten openbare verkoop opvragen vanaf 52,-

 • inzicht in opbrengst openbare verkoop
 • gegevens nieuwe eigenaar
Naar Akten opvragen

Beslaglegging opvragen vanaf 16,-

 • gegevens van beslaglegger(s)
 • waarop is beslag is gelegd
 • voor welk bedrag en wanneer
Naar Beslaglegging opvragen

Doorhaling hypotheek opvragen vanaf 52,-

 • datum doorhaling hypotheek
 • naam notaris die de doorhaling liet inschrijven
Naar Doorhaling opvragen

Eigendomsakte opvragen Vanaf 16,-

 • zie wat is vastgelegd over eigendom
 • handig bij verkoop
 • levering binnen 2 werkdagen
Naar Eigendomsakte opvragen

Opgave naamswijziging of fusie opvragen vanaf 16,-

 • gegevens eigenaar
 • manier wijziging tenaamstelling 
 • datum van de wijziging
Naar Opgave opvragen

Schenkingsakte opvragen vanaf 16,-

 • schenking woning, gebouw, schip, grond
 • ook schenkingen uit het verleden
 • gegevens schenker(s) en ontvanger(s)s
Naar Schenkingsakte opvragen