Kopie akte (afschrift uit de registers)

Wij bewaren akten waarin u kunt lezen welke rechten er gelden. U kunt een kopie (afschrift uit de registers) aanvragen van een bepaalde akte. In de openbare registers van het Kadaster zijn vooral eigendoms- en hypotheekakten te vinden. Maar we registreren ook splitsingsakten, verklaringen van erfrecht en akten waarin beslagen of erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld recht van overpad) zijn geregeld. 

Meest gezocht en besteld

Akte erfpacht opvragen

vanaf € 18,35
 • gegevens eigenaar en erfpachter
 • informatie erfpachtcanon
 • looptijd van de erfpacht
 • wat mag erfpachter met perceel
Akte erfpacht opvragen

Hypotheekakte opvragen

vanaf € 18,35
 • van huidige akte (zonder onderzoek) of eerdere akte (met onderzoek)
 • hypotheekwaarde en onderpand
 • levering binnen 2 werkdagen
Naar Hypotheekakte opvragen

Splitsingsakte opvragen

vanaf € 18,35
 • bij verkoop appartement of voor Vereniging van eigenaren
 • met splitsingstekening
 • levering binnen 2 werkdagen
Naar Splitsingsakte opvragen

Koopakte opvragen

vanaf € 18,35
 • bij verkoop of taxatie van eigen huis
 • ook van andere woning
 • levering binnen 2 werkdagen
Naar Koopakte opvragen

Andere kopie akte of stuk opvragen

Akte van vruchtgebruik opvragen

vanaf € 18,35
 • gegevens eigenaar en vruchtgebruiker
 • inzicht voorwaarden vruchtgebruik
 • levering binnen 2 werkdagen
Naar Akte vruchtgebruik opvragen

Akte recht van opstal opvragen

vanaf € 18,35
 • gegevens opstaller en eigenaar
 • duur van het opstalrecht
 • eventuele vergoeding (de retributie) 
Naar Akte opstal opvragen

Akte van verdeling opvragen

vanaf € 18,35
 • voor hypotheek op 1 naam na scheiding
 • verdeling woning, gebouw, schip of grond
Naar Akte van verdeling opvragen

Akten openbare verkoop opvragen

vanaf € 56,-
 • inzicht in opbrengst openbare verkoop
 • gegevens nieuwe eigenaar
Naar Akten opvragen

Beslaglegging opvragen

vanaf € 18,35
 • gegevens van beslaglegger(s)
 • waarop is beslag is gelegd
 • voor welk bedrag en wanneer
Naar Beslaglegging opvragen

Doorhaling hypotheek opvragen

vanaf € 56,-
 • datum doorhaling hypotheek
 • naam notaris die de doorhaling liet inschrijven
Naar Doorhaling opvragen

Eigendomsakte opvragen

Vanaf € 18,35
 • zie wat is vastgelegd over eigendom
 • handig bij verkoop
 • levering binnen 2 werkdagen
Naar Eigendomsakte opvragen

Opgave naamswijziging of fusie opvragen

vanaf € 18,35
 • gegevens eigenaar
 • manier wijziging tenaamstelling 
 • datum van de wijziging
Naar Opgave opvragen

Schenkingsakte opvragen

vanaf € 18,35
 • schenking woning, gebouw, schip, grond
 • ook schenkingen uit het verleden
 • gegevens schenker(s) en ontvanger(s)s
Naar Schenkingsakte opvragen