Publiekrechtelijke beperking opvragen

Wat u wel of niet mag doen met een woning, ander gebouw of stuk grond

Opgelegd op onroerende zaken door de overheid

Wilt u weten wat een publiekrechtelijke beperking voor een bepaalde woning, ander gebouw of een stuk grond inhoudt? U hebt misschien in Eigendomsinformatie of via Mijn Overheid gezien dat er een bepaalde publiekrechtelijke beperking geldt. U kunt bij ons een kopie van het ingeschreven stuk aanvragen.

U ontvangt de volgende informatie:

 • een kopie van het stuk (afschrift uit de registers)
 • wanneer de publiekrechtelijke beperking geregistreerd is
 • om welke publiekrechtelijke beperking het gaat
 • door wie deze beperking is opgelegd (bijvoorbeeld de gemeente)
 • datum kenbaarheid van de beperking
 • meer informatie over wat de beperking precies inhoudt en waar deze geldt, bijvoorbeeld een pand dat tot monument is aangewezen

Ziet u een datum van kort geleden bij de vermelding van de publiekrechtelijke beperking in Eigendomsinformatie of in Mijn Overheid? Meestal vindt u in het stuk dan geen nieuwe informatie. Deze nieuwe datum komt door een administratieve wijziging. Het Kadaster nam de registratie van gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen in 2020 over van de gemeenten. 

Snel
kopie stuk
in huis

Publiekrechtelijke beperking opvragen

vanaf € 16,-
 • weet wat de beperking inhoudt
 • bekijk waar de beperking geldt

Nu bestellen

Kosten en levertijd kopie stuk opvragen

U kiest zelf op welke manier u de kopie ontvangt:

 • per e-mail (pdf-bestand), dit kost € 16,-
 • per post betaalt u € 18,-

U ontvangt de kopie van de akte binnen 2 werkdagen nadat wij uw bestelling hebben ontvangen.

Vraag en antwoord

Publiekrechtelijke beperkingen zijn door de overheid opgelegde beperkingen die bepalen wat u wel of niet met een stuk grond of gebouw mag doen. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • beschermde monumenten
 • beschermde leefomgeving (natuurmonumenten)
 • bodembescherming (verplichting tot registratie van verontreinigde grond)
 • maatregelen nodig voor de landsverdediging
 • eisen die in het kader van de Woningwet worden gesteld, zoals middelen om bepaalde voorzieningen voor een pand af te kunnen dwingen

Of er publiekrechtelijke beperkingen zijn geregistreerd op uw huis, of een woning die u eventueel wilt kopen, kunt u zien in eigendomsinformatie. Meer informatie vindt u op de pagina Eigendomsinformatie.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00, optie 2. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.