Storingen en onderhoud

Een overzicht van alle storingen en gepland onderhoud bij het Kadaster.

Aanmelden voor RSS-feed

Gemelde Storingen

Datum en tijd
Omschrijving
Status

Tussen 10.00 uur en 11.00 uur vanmorgen is het Kadaster getroffen door een netwerkstoring. Hierdoor waren veel van onze diensten niet bereikbaar.
Onze excuses voor het ongemak.

Sinds 17 februari 6:15 was er een storing in het berichtenverkeer van de de LV WOZ. Dit betrof de diensten Mutatieverwerking, Massale Bevraging en Digilevering. Door deze storing kregen berichten, bij het aanbieden aan de LV WOZ, een 500-, 503- of 509-melding. Daarnaast werden Digilevering-berichten niet afgeleverd bij Logius.

Update 22 februari 2021: in het afgelopen weekend zijn alle achterstanden weggewerkt. We monitoren het systeem tijdens de rest van de Beschikkingsronde.

Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Tussen 16 februari en 17 ontstond er een datacorruptie in de LV WOZ. Hierdoor hebben ongeveer 40.000 WOZ-objecten geen link meer met de bijbehorende waarde. Ook hebben ongeveer 2.000 WOZ-objecten geen link meer met het bijbehorende sluimerende WOZ-object. Hierdoor kan het zijn dat voor enkele objecten niet de waarden en sluimerende WOZ-objecten terugkomen in de producten. Dit geldt voor de volgende producten:

 • Massale Bevraging
 • Individuele Bevraging
 • BevragingApp
 • MijnOverheid
 • Tellingenrapportages
 • het WOZ-waardeloket

We doen ons best om de data deze week te herstellen. Excuses voor het eventuele ongemak.

In verband met een storing is het niet mogelijk om eigendoms-, hypotheekinformatie en een uittreksel kadastrale kaart op te vragen in Kadaster-on-line en Kik-inzage. Ook is het niet mogelijk om in SPLITS percelen te selecteren. Hierdoor kunt u geen splitsingsverzoeken indienen. Onze excuses voor het ongemak.

Gepland Onderhoud

Datum en tijd
Omschrijving
Status

Op zaterdag 27 februari van 09.45 uur tot 11.15 uur zijn Mijn Kadaster en onderliggende diensten niet beschikbaar. We voeren dan onderhoud uit.

Extra informatie KLIC

KLIC is van 07.00-13.00 uur niet beschikbaar.

Bent u grondroerder?

U kunt geen gebruik maken van KLIC-online. Als u tijdens deze periode een Calamiteitenmelding moet doen, dan kan dit telefonisch via 0800-0080, optie 1.

Bent u netbeheerder?

U kunt:

 • geen berichten opvragen of aanbieden via de BMKL API. U krijgt een foutmelding
 • geen netinformatie en documenten uploaden in de Centrale Voorziening

Na afloop van het onderhoud moet u het berichtenverkeer met de BMKL API hervatten. 

Extra informatie LV WOZ

Gedurende het onderhoud van 07.00 uur tot 13.00 uur zijn Mutatieverwerking, Massale bevraging en Digilevering niet beschikbaar. Berichten die tijdens dit onderhoud worden afgeleverd, resulteren in een 500 of 503 foutmelding.
De LV WOZ maakt gebruik van het ebMS protocol. Dat houdt in dat uw systeem de berichten meermaals opnieuw zal aanbieden tot wij ze kunnen ontvangen. Na afloop van het onderhoud worden uw berichten alsnog verwerkt. U hoeft hier verder geen stappen voor te ondernemen.

Van 9.45 uur tot 11.15 uur zijn de diensten BevragingsApp en RapportageApp in Mijn Kadaster niet beschikbaar. Rapportages die voorafgaand aan het onderhoud zijn aangevraagd, worden wel in behandeling genomen en zijn daarna opvraagbaar.
De dienst Individuele bevraging is gedurende het onderhoud gewoon beschikbaar.

Extra informatie LV BAG

Tussen 07.00 en 13.00 uur kunnen wij geen BAG Extracten en BAG Compacten leveren. Bestelt u toch een product, dan krijgt u die na 13.00 uur alsnog geleverd. Ook BAG Digilevering is tijdens het onderhoud niet beschikbaar. De mutatiestroom wordt na 13.00 uur hervat. Andere diensten van de LV BAG zijn gewoon beschikbaar.

Door onderhoud is de NTD op 25 februari van 8:00 uur tot 10:00 uur niet beschikbaar.

Bent u netbeheerder?

Zorg ervoor dat uw werkzaamheden in de NTD zijn afgerond voordat het onderhoud start.

Onze excuses voor het ongemak.
 

Op zaterdag 20 februari voeren wij tussen 2.00 en 6.00 uur onderhoud uit. Tijdens dit onderhoud zullen alle BAG diensten niet beschikbaar zijn.

Alle BAG diensten

Het onderhoud geldt voor zowel de LVBAG als alle BAG producten:

 • BAG Bevragen 
 • BAG API’s 
 • BAG (2.0) Extract
 • BAG Compact
 • BAG Digilevering
 • BAG Viewer

Wat betekent dit voor u?

Wij raden bronhouders aan om tijdens het onderhoud geen mutaties aan te bieden aan de LVBAG. Daarnaast zetten wij BAG (2.0) Extract, BAG Compact en BAG Digilevering uit vanaf vrijdag 19 februari 21.00 uur tot zaterdag 20 februari 14.00 uur.

Onze excuses voor het ongemak.

Contact

Hebt u een vraag over een storing of onderhoudsbericht? Neem contact op met onze klantenservice.

Stel uw vragen via onze algemene kanalen. U krijgt zo snel mogelijk antwoord, of u wordt doorverwezen naar een van onze gespecialiseerde klantenservices.