Storingen en onderhoud

Een overzicht van alle storingen en gepland onderhoud bij het Kadaster.

Aanmelden voor RSS-feed

Gemelde Storingen

Datum en tijd
Omschrijving
Status

Gepland Onderhoud

Datum en tijd
Omschrijving
Status

Update 2 juni

Het onderhoud op 17 juni blijkt uitgebreider dan we op 25 mei gemeld hebben. Het onderhoud is op 17 juni tussen 08.00 en 18.00 uur. De diensten van LV-WOZ, waaronder Massale bevraging zijn dan niet beschikbaar.

Originele bericht van 25 mei

Op zaterdag 17 juni vanaf 15:00 tot 17:00 wordt er onderhoud uitgevoerd aan de Generieke DownloadService (GDS) van het Kadaster. 

Massale bevraging LV-WOZ

Gebruikt u Massale bevraging bij de LV-WOZ dan downloadt u het antwoord-XML op uw bevraging via GDS. Gedurende het onderhoud kunt u wel nieuwe Massale bevragingen insturen bij de LV-WOZ.

Het downloaden van uw antwoord-XML kan tijdelijk niet mogelijk zijn. U kunt het na het onderhoud opnieuw proberen.

Het antwoord blijft beschikbaar om te downloaden tot 2 weken na uw bevraging. Andere diensten van de LV-WOZ worden niet geraakt door het onderhoud.

Onze excuses voor het ongemak.

Op donderdag 8 juni tussen 18.00 en 21.00 uur zullen de BAG API's tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens onderhoud. Dit betekent dat er gedurende 1 uur geen gebruik kan worden gemaakt van de volgende diensten:

 • BAG API Individuele Bevragingen
 • BAG API Huidige Bevragingen
 • BAG Viewer 2.0
 • Terugmelding (bronhouder) API

Onze excuses voor het ongemak.

In verband met onderhoudswerkzaamheden op donderdag 8 juni 2023, is de dienst BRK Bevragen (PROD en ETO) gedurende 1 uur niet beschikbaar, tussen 18.00 uur en 21.00 uur.

Onze excuses voor het ongemak.

Op donderdag 8 juni tussen 18.00 en 21.00 uur is de WOZ API Huidige Bevragingen niet beschikbaar door onderhoud. Na afloop van het onderhoud kunt u uw bevragingen alsnog insturen. Onze excuses voor het ongemak.

Vragen of suggesties voor verbetering

Hebt u vragen over het geplande onderhoud? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ via:

Op dinsdagavond 6 juni 2023 zijn de volgende diensten niet beschikbaar van 18.00 tot 19.00 uur:

 • Kadaster-on-line
 • KIK inzage
 • ESD-HDN

Van 19.00 tot 22.00 uur kunt u geen 'Brondocumenten' downloaden vanaf GDS.

We voeren dan onderhoud uit. Onze excuses voor het ongemak.

Op dinsdagavond 6 juni is er tussen 19.00 uur en 22.00 uur gepland onderhoud aan onze systemen. Hierdoor zijn onderstaande diensten niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

BAG-LV

 • BAG Viewer   
 • Alle BAG API's
 • Digilevering

Mijn Kadaster en alle onderliggende diensten 

 • Kadaster-on-line
 • KLIC
 • Kadata Internet
 • Kwaliteitsdashboarden
 • SPLITS 

Moet u tijdens het onderhoud een KLIC-Calamiteitenmelding doen? Bel dan met 0800-0080, optie 1.

LV-WOZ

De LV-WOZ diensten zijn tijdens het onderhoud niet beschikbaar.

 • Uw mutatieberichten en vraagberichten voor Massale bevragingen worden niet door ons ontvangen. En worden afgewezen. Omdat beide diensten gebruikmaken van Digikoppeling ebMS biedt uw systeem de niet geleverde berichten opnieuw bij ons aan. Wij ontvangen ze alsnog en verwerken ze na afloop van het onderhoud. Hiervoor hoeft u niets te doen. Het downloaden van de antwoordberichten van Massale bevraging is tijdens het onderhoud niet mogelijk.
 • Wij zetten de Digilevering stil tijdens het onderhoud. Berichten worden na afloop uitgestuurd. 
 • BevragingsApp, RapportageApp,  WOZ Beheer, WOZ Terugmeldingen, Individuele bevraging, Mijn Overheid en WOZ API Huidige Bevragingen zijn niet beschikbaar tijdens het onderhoud. Gebruikt u deze diensten toch? Dan krijgt u een foutmelding.

BRK Levering

Tijdens het onderhoud is de afgifteservice niet beschikbaar. Downloadt u tijdens het onderhoud bestanden/mutaties vanaf GDS? Dan wordt dit proces onderbroken. U bent zelf verantwoordelijk voor het opnieuw starten van eventuele onderbroken downloadprocessen.

Overige diensten

 • BGT-LV    
 • KIK-inzage
 • LV-Beeldmateriaal   
 • Stelselcatalogus DSO  
 • SYVAS 
 • Terugmeldingsapplicaties

Op zaterdagavond 3 juni 2023 is van 20:00 uur tot 22:00 uur de optie 'Zoeken onroerende zaken via adres' in KIK-inzage niet beschikbaar.

We voeren op dat moment onderhoud uit. Onze excuses voor het ongemak.

Op donderdagochtend 1 juni tussen 08.00 en 09.00 uur voeren wij onderhoud uit aan de LV-WOZ. Tijdens het onderhoud zijn alle diensten van de LV-WOZ tijdelijk niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak. Het gaat om de volgende diensten:

Mutatielevering en Massale bevraging

Wij ontvangen uw mutatieberichten en vraagberichten voor Massale bevragingen zoals u gewend bent. Deze berichten nemen we met vertraging in behandeling.

Digilevering

We zetten Digilevering stil tijdens het onderhoud. Berichten sturen we na afloop uit.

Mijn Kadaster

De volgende WOZ-diensten geven een foutmelding tijdens het onderhoud:

 • BevraginsApp 
 • RapportageApp 
 • Beheer Mijn Kadaster

WOZ Terugmeldingen, Individuele bevraging, Mijn Overheid en WOZ API Huidige Bevragingen

De endpoints van deze diensten zijn onbereikbaar tijdens het onderhoud. Gebruikt u deze toch? Dan krijgt u een foutmelding.

Vragen of suggesties voor verbetering

Hebt u vragen over het geplande onderhoud neem dan contact op met de Klantenservice WOZ via:

Door onderhoudswerkzaamheden kan de BAG een paar seconden niet beschikbaar zijn. Hierdoor kunnen mutaties naar de LV BAG en BAG API bevragingen vertraagd worden verwerkt.

Onze excuses voor het ongemak.

Op dinsdag 23 mei voeren we tussen 17.00 en 23.00 uur onderhoud uit. Diensten die via Diginetwerk lopen, zijn tijdens dit onderhoud niet of minder beschikbaar.

In dit bericht leest u wat dit betekent voor diensten van de BAG en LV WOZ.

BAG Digilevering

BAG Digilevering is tijdens het onderhoud niet beschikbaar. Ook het aanbieden van mutaties via Diginetwerk is niet mogelijk.

We raden bronhouders aan om tijdens dit onderhoud geen berichten aan te bieden.

LV-WOZ

De volgende LV-WOZ diensten worden geraakt door het onderhoud: 

 • Mutatielevering
 • Massale bevraging
 • Individuele bevraging
 • Digilevering

Alle andere diensten blijven volledig beschikbaar.

De beschikbaarheid van de diensten is afhankelijk van het type digikoppeling of product dat wordt gebruikt:

 • Gebruikers van digikoppeling Diginetwerk: De genoemde diensten zijn onbereikbaar. 
 • U kunt geen berichten aanbieden gedurende het onderhoud. Alle aangeboden berichten kunnen niet ontvangen of verwerkt worden. Berichten die voor 17.00 succesvol zijn afgeleverd, worden wel verwerkt. 
 • Gebruikers van digikoppeling Internet: De genoemde diensten blijven gedeeltelijk beschikbaar. Het insturen van berichten en de verwerking hiervan verloopt volgens het standaard proces. U ontvangt geen uitgaand berichtenverkeer tijdens het onderhoud. 
 • Gebruikers van Digilevering: Digilevering wordt vanuit het Kadaster stopgezet vanaf 17.00 uur. De berichten worden opgespaard en alsnog verzonden na afloop van het onderhoud. 
 • Uitgaand berichtenverkeer: Fo01-berichten, synchronisatieverzoeken, antwoorden op de Massale bevraging en Digilevering worden pas na afloop van het onderhoud verzonden.
   

Door onderhoud is KLIC op zaterdag 20 mei van 6.00 tot 15.30 uur niet beschikbaar.

Onze excuses voor dit ongemak.

Bent u grondroerder? 

U kunt: 

 • geen gebruik maken van KLIC-online 
 • geen gebruik maken van de online KLIC-viewer 

Als u tijdens deze periode een Calamiteitenmelding moet doen, dan kan dit telefonisch via 0800-0080, optie 1. 

Bent u netbeheerder? 

U kunt: 

 • geen berichten opvragen of aanbieden via de BMKL API. U krijgt een foutmelding 
 • geen netinformatie en documenten uploaden in de Centrale Voorziening 
 • geen gebruik maken van de Netbeheerder TestDienst (NTD) 

Na afloop van het onderhoud moet u het berichtenverkeer met de BMKL API hervatten. 

LV WOZ is zaterdag 20 mei van 7.00 tot ongeveer 16.00 uur niet beschikbaar. Het Kadaster voert zaterdag algemeen onderhoud uit aan de systemen.

De volgende diensten zijn tijdens het onderhoud niet beschikbaar: 

 • Mutatielevering LV-WOZ
 • Massale bevraging
 • Digilevering

Inkomend berichtenverkeer

Berichten en bevragingen die tijdens het onderhoud worden aangeboden zullen worden afgewezen met een foutmelding. Omdat de Mutatielevering en Massale bevraging beiden gebruik maken van Digikoppeling ebMS zal uw systeem de levering van de berichten automatisch opnieuw uitvoeren. Uw berichten worden daarom na afloop van het onderhoud alsnog ontvangen en verwerkt. U hoeft hiervoor niets extra te doen.

Uitgaand berichtenverkeer

Tijdens  het onderhoud zullen Fo01-berichten, synchronisatieverzoeken, antwoorden op Massale bevraging en Digilevering berichten niet uitgestuurd worden. Deze worden alsnog verzonden nadat het onderhoud is afgerond. 

Onze excuses voor dit ongemak. 

Vragen of suggesties voor verbetering

Hebt u vragen over het geplande onderhoud neem dan contact op met de Klantenservice WOZ:
- telefoonnummer: 088-183 43 00
- via het contactformulier Klantenservice WOZ
 

Contact

Hebt u een vraag over een storing of onderhoudsbericht? Neem contact op met onze klantenservice.

Stel uw vragen via onze algemene kanalen. U krijgt zo snel mogelijk antwoord, of u wordt doorverwezen naar een van onze gespecialiseerde klantenservices.